Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Xem ngày tốt xấu 3/7/2020 - Âm lịch hôm nay 13/5 năm Canh Tý

Xem ngày tốt xấu 3/7/2020 - Âm lịch hôm nay 13/5 năm Canh Tý

Xem ngày tốt xấu 3/7/2020, xem âm lịch hôm nay tương ứng với ngày 13/5 năm Canh Tý. Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

X