Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
THIỀN TÂM TỪ - Thiền Metta là gì? Lợi ích và cách thực hành Thiền tâm từ để lan tỏa yêu thương, tự chữa lành hiệu quả

THIỀN TÂM TỪ - Thiền Metta là gì? Lợi ích và cách thực hành Thiền tâm từ để lan tỏa yêu thương, tự chữa lành hiệu quả

Thiền tâm từ là gì? Hiểu một cách đơn giản, Thiền tâm từ (thiền Metta) là một phương pháp giúp bạn nuôi dưỡng năng lượng yêu thương và lan tỏa nó đến mọi người. Qua bộ môn này, hy vọng các bạn có thể học cách tự yêu thương, tự chữa lành cho bản thân và yêu thương cả những người xung quanh.

X