Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm
1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 12/04/2021 có sao Tâm Xấu với việc Khởi công

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 12/04/2021
- Có trực Khai Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 12/04/2021
- Có sao Sinh khí: Rất tốt
- Có sao Thiên Quan: Tốt
- Có sao Nguyệt Ân: Tốt
- Có sao Tục Thế: Tốt
- Có sao Dịch Mã: Tốt
- Có sao Phúc hậu: Bình thường
- Có sao Hoàng Ân: Tốt
- Có sao Thiên Thụy: Tốt
- Có sao Thiên tặc: Xấu
- Có sao Hỏa tai: Xấu
- Có nhiều sao Bình thường

=> Điểm đại diện: 2/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Canh Dần Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) không bị mệnh ngày (Tùng Bách Mộc) khắc vì Thổ ở đây là Lộ Bàng Thổ (không sợ Mộc khắc)=> Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn

=> Điểm 1/4

Đánh giá

19.5/31: Ngày này Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Xem ngay tot xau
Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Tin cùng chuyên mục

X