Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm
1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 20/09/2020 có sao Tinh Bình thường với việc Khởi công

=> Điểm:1/3

3. Trực

Ngày 20/09/2020
- Có trực Chấp Rất tốt với việc Khởi công

=> Điểm: 3/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 20/09/2020
- Có sao Thiên đức: Tốt
- Có sao Giải thần: Tốt
- Có sao Thanh Long: Tốt
- Có sao Sát cống: Rất tốt
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Kiếp sát: Xấu
- Có sao Hoàng Sa: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Giải thần, Sát cống, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Bính Dần Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) được mệnh ngày (Lư Trung Hỏa) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn

=> Điểm 4/4

Đánh giá

27.5/31: Ngày này Rất tốt với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Xem ngay tot xau
Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Tin cùng chuyên mục

X