Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Xem ngày tốt xấu Khai trương, cưới hỏi, xuất hành

Ngày sinh DL

Ngày xem DL

Việc cần xem

Xem

* Nhập ngày sinh và Ngày xem để xem

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Sát chủ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 18/11/2017 có sao Liễu Xấu với việc Khởi công

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 18/11/2017
- Có trực Khai Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 18/11/2017
- Có sao Nguyệt đức hợp: Tốt
- Có sao Sinh khí: Rất tốt
- Có sao Thánh tâm: Tốt
- Có sao Mẫu Thương: Bình thường
- Có sao Phi Ma sát (Tai sát): Xấu ít
- Có sao Chu tước hắc đạo: Xấu ít
- Có sao Sát chủ: Xấu
- Có sao Lỗ ban sát: Xấu

=> Điểm đại diện: 1.5/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Kỷ Dậu Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) sinh mệnh ngày (Đại Trạch Thổ), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí. => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn

=> Điểm 2.5/4

Đánh giá

5.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này
Xem ngay tot xau
Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright@lichngaytot.com,Allrights reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x