Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm
1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 13/07/2020 có sao Nguy Xấu với việc Khởi công

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 13/07/2020
- Có trực Khai Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 13/07/2020
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Phúc hậu: Bình thường
- Có sao Đại Hồng Sa: Tốt
- Có sao Trùng Tang: Xấu
- Có sao Huyền Vũ: Xấu

=> Điểm đại diện: 1.5/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Đinh Tị Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Sa Trung Thổ) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn

=> Điểm 1/4

Đánh giá

4/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Xem ngay tot xau
Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Tin cùng chuyên mục

X