Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm
1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt tận, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 29/05/2022 có sao Tinh Bình thường với việc Khởi công

=> Điểm:1/3

3. Trực

Ngày 29/05/2022- Có trực Trừ Tốt với việc Khởi công

=> Điểm: 2/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 29/05/2022- Có sao Thánh tâm: Tốt- Có sao U Vi tinh: Tốt- Có sao Thanh Long: Tốt- Có sao Thiên Ân: Tốt- Có sao Hoàng Sa: Xấu ít- Có sao Trùng phục: Xấu ít- Có sao Nguyệt Kiến chuyển sát: Xấu- Có sao Ly sàng: Xấu ít

=> Điểm đại diện: 1.5/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Nhâm Ngọ Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Kiếm Phong Kim) khắc mệnh ngày (Dương Liễu Mộc) => Hung Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

6/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Xem ngay tot xau
Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Tin cùng chuyên mục

X