Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm
1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Thọ tử,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 25/11/2020 có sao Cơ Tốt với việc Khởi công

=> Điểm:2/3

3. Trực

Ngày 25/11/2020
- Có trực Thu Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 25/11/2020
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Mẫu Thương: Bình thường
- Có sao Đại Hồng Sa: Tốt
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Thiên Cương (hay Diệt Môn): Xấu
- Có sao Kiếp sát: Xấu
- Có sao Địa phá: Xấu
- Có sao Thụ tử: Xấu
- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu
- Có sao Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu
- Có sao Trùng Tang: Xấu
- Có sao Trùng phục: Xấu ít
- Có sao Thổ cẩm: Xấu
- Có sao Không phòng: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu

=> Điểm đại diện: 0/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Nhâm Thân Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) sinh mệnh ngày (Kiếm Phong Kim), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn

=> Điểm 2.5/4

Đánh giá

6/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Xem ngay tot xau
Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Tin cùng chuyên mục

X