Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm
1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 26/01/2020 có sao Hư Xấu với việc Khởi công

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 26/01/2020
- Có trực Bình Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 26/01/2020
- Có sao Thiên phú: Rất tốt
- Có sao Thiên tài: Xấu ít
- Có sao Lộc khố: Xấu ít
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Trực Tinh: Rất tốt
- Có sao Thổ ôn (Thiên cẩu): Xấu
- Có sao Thiên tặc: Xấu
- Có sao Cửu không: Xấu ít
- Có sao Quả tú: Xấu ít
- Có sao Phủ đầu dát: Xấu
- Có sao Tam tang: Xấu
- Có sao Không phòng: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Trực Tinh, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Mậu Thìn Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) không bị mệnh ngày (Đại Lâm Mộc) khắc vì Thổ ở đây là Lộ Bàng Thổ (không sợ Mộc khắc)=> Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn

=> Điểm 1/4

Đánh giá

20.5/31: Ngày này Bình thường với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Xem ngay tot xau
Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Tin cùng chuyên mục

Loading...
X