Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm
1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 22/06/2021 có sao Chủy Xấu với việc Khởi công

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 22/06/2021
- Có trực Nguy Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 22/06/2021
- Có sao Nguyệt đức hợp: Tốt
- Có sao Địa tài: Xấu ít
- Có sao Thánh tâm: Tốt
- Có sao Cát Khánh: Tốt
- Có sao Âm Đức: Tốt
- Có sao Kim đường: Tốt
- Có sao Nguyệt phá: Xấu
- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu
- Có sao Nguyệt Hư (Nguyệt Sát): Xấu ít
- Có sao Nhân Cách: Xấu

=> Điểm đại diện: 1.5/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Tân Sửu Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Bích Thượng Thổ) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn

=> Điểm 1/4

Đánh giá

4/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Xem ngay tot xau
Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Tin cùng chuyên mục

X