Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm
1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 02/10/2022 có sao Hư Xấu với việc Khởi công

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 02/10/2022- Có trực Bình Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 02/10/2022- Có sao Thiên phú: Rất tốt- Có sao Minh tinh: Tốt- Có sao Lộc khố: Xấu ít- Có sao Phổ hộ (Hội hộ): Tốt- Có sao Dân nhật, thời đức: Tốt- Có sao Thiên Ngục: Xấu- Có sao Thiên Hỏa: Xấu ít- Có sao Thổ ôn (Thiên cẩu): Xấu- Có sao Hoàng Sa: Xấu ít- Có sao Phi Ma sát (Tai sát): Xấu ít- Có sao Ngũ Quỹ: Xấu ít- Có sao Quả tú: Xấu ít - Có nhiều sao Xấu ít

=> Điểm đại diện: 1/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Mậu Tý Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Kiếm Phong Kim) không bị mệnh ngày (Tích Lịch Hỏa) khắc vì Kim ở đây là Kiếm Phong Kim (không sợ Hỏa khắc) => Bình Ngày này Bình thường với tuổi bạn

=> Điểm 1/4

Đánh giá

3.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Xem ngay tot xau
Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Tin cùng chuyên mục

X