Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm
1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 21/09/2021 có sao Dực Xấu với việc Khởi công

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 21/09/2021
- Có trực Bế Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 21/09/2021
- Có sao Thiên Mã (Lộc mã): Xấu ít
- Có sao Thánh tâm: Tốt
- Có sao Ngũ phú: Tốt
- Có sao Cát Khánh: Tốt
- Có sao Phúc hậu: Bình thường
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Thiên ôn: Xấu
- Có sao Bạch hổ: Xấu
- Có sao Lôi công: Xấu

=> Điểm đại diện: 1.5/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Nhâm Thân Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) sinh mệnh ngày (Kiếm Phong Kim), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn

=> Điểm 2.5/4

Đánh giá

20.5/31: Ngày này Bình thường với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Xem ngay tot xau
Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Tin cùng chuyên mục

X