Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm
1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 23/01/2021 có sao Nữ Xấu với việc Khởi công

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 23/01/2021
- Có trực Phá Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 23/01/2021
- Có sao Nguyệt Ân: Tốt
- Có sao Nguyệt giải: Tốt
- Có sao Phổ hộ (Hội hộ): Tốt
- Có sao Hoàng Ân: Tốt
- Có sao Nguyệt phá: Xấu
- Có sao Lục Bất thành: Xấu
- Có sao Thần cách: Xấu ít
- Có sao Huyền Vũ: Xấu

=> Điểm đại diện: 1.5/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Tân Mùi Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Lộ Bàng Thổ) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn

=> Điểm 1/4

Đánh giá

19/31: Ngày này Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Xem ngay tot xau
Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Tin cùng chuyên mục

X