Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm
1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 29/02/2024 có sao Tỉnh Bình thường với việc Khởi công

=> Điểm:1/3

3. Trực

Ngày 29/02/2024- Có trực Thu Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 29/02/2024- Có sao Thánh tâm: Tốt- Có sao Ngũ phú: Tốt- Có sao U Vi tinh: Tốt- Có sao Lục Hợp: Tốt- Có sao Mẫu Thương: Bình thường- Có sao Ngũ Hợp: Tốt- Có sao Kiếp sát: Xấu- Có sao Địa phá: Xấu- Có sao Hà khôi(Cẩu Giảo): Xấu- Có sao Câu Trận: Xấu- Có sao Thổ cẩm: Xấu

=> Điểm đại diện: 1.5/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Quý Hợi Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Sơn Đầu Hỏa) không sợ mệnh ngày (Đại Hải Thủy) khắc vì Hỏa ở đây là Sơn Đầu Hỏa (không Thủy nào khắc được) => Bình Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

19/31: Ngày này Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

Xem ngay tot xau
Xem ngày đẹp - Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

Tin cùng chuyên mục

X