Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi để làm gì

Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi để làm gì

Chắc hẳn ai cũng từng nghe câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, thậm chí làm theo nhưng không hiểu rõ nguyên do là vì đâu. Hãy cùng Lịch ngày tốt thử tìm hiểu về một tập tục từ rất xa xưa của người Việt được lưu truyền cho đến tận ngày nay nhé.

X