Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2021

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 18/10/2021 có sao Trương Tốt với việc Sinh con
=> Điểm:2/3
Trực
Ngày 18/10/2021- Có trực Trừ Tốt với việc Sinh con
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 18/10/2021- Có sao Thiên thành: Tốt- Có sao Ngũ phú: Tốt- Có sao Kính Tâm: Xấu ít- Có sao Hoàng Ân: Tốt- Có sao Ngọc đường: Tốt- Có sao Kiếp sát: Xấu- Có sao Hoang vu: Xấu- Có sao Trùng Tang: Xấu- Có sao Trùng phục: Xấu - Có nhiều sao Xấu
=> Điểm đại diện: 0/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Kỷ Hợi Tốt với việc Sinh con
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) không bị mệnh ngày (Bình Địa Mộc) khắc vì Thổ ở đây là Lộ Bàng Thổ (không sợ Mộc khắc)=> Bình Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
6.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Sinh con
Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2021
Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2021

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X