Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2020

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Thọ tử,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 02/04/2020 có sao Tỉnh Xấu với việc Sinh con
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 02/04/2020
- Có trực Thành Bình thường với việc Sinh con
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 02/04/2020
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Thiên thành: Tốt
- Có sao Cát Khánh: Tốt
- Có sao Tuế hợp: Tốt
- Có sao Mẫu Thương: Bình thường
- Có sao Ngọc đường: Tốt
- Có sao Trực Tinh: Rất tốt
- Có sao Thụ tử: Xấu
- Có sao Địa Tặc: Xấu
- Có sao Thổ cẩm: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Trực Tinh, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Ất Hợi Tốt với việc Sinh con
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) được mệnh ngày (Sơn Đầu Hỏa) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn
=> Điểm 4/4
Đánh giá
9.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Sinh con
Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2020
Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2020

Chọn ngày tốt

Xem thêm
Loading...
X