Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2021

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 24/07/2021 có sao Liễu Xấu với việc Sinh con
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 24/07/2021
- Có trực Mãn Bình thường với việc Sinh con
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 24/07/2021
- Có sao Thiên phú: Tốt
- Có sao Lộc khố: Xấu ít
- Có sao Tục Thế: Tốt
- Có sao Dân nhật, thời đức: Tốt
- Có sao Thổ ôn (Thiên cẩu): Xấu ít
- Có sao Hỏa tai: Xấu ít
- Có sao Phi Ma sát (Tai sát): Xấu ít
- Có sao Câu Trận: Xấu ít
- Có sao Quả tú: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Quý Dậu Tốt với việc Sinh con
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) sinh mệnh ngày (Kiếm Phong Kim), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn
=> Điểm 2.5/4
Đánh giá
21/31: Ngày này Bình thường với tuổi của bạn để tiến hành Sinh con
Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2021
Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2021

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X