Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2020

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Sát chủ,Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 04/07/2020 có sao Đê Xấu với việc Sinh con
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 04/07/2020
- Có trực Mãn Bình thường với việc Sinh con
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 04/07/2020
- Có sao Thiên phú: Tốt
- Có sao Nguyệt Ân: Tốt
- Có sao Lộc khố: Xấu ít
- Có sao Dịch Mã: Tốt
- Có sao Thanh Long: Tốt
- Có sao Thổ ôn (Thiên cẩu): Xấu ít
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Quả tú: Xấu ít
- Có sao Sát chủ: Xấu
- Có sao Tội chỉ: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Mậu Thân Tốt với việc Sinh con
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Đại Trạch Thổ) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
4.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Sinh con
Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2020
Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2020

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X