Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2023

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

Thông tin cơ bản xem ngày sinh con

  • Ngày sinh: 29/05/1993 dương lịch, tức 09/04/1993 theo lịch âm
  • Ngày xem: 29/05/2023 dương lịch, tức 11/04/2023 theo âm lịch

Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Vãng vong,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm

Nhị thập bát tú

Ngày 29/05/2023 có sao Trương Tốt với việc Sinh con
=> Điểm:2/3

Trực

Ngày 29/05/2023- Có trực Phá Xấu với việc Sinh con
=> Điểm: 0/3

Sao tốt – xấu

Ngày 29/05/2023- Có sao Thiên Quý: Tốt- Có sao Địa tài: Xấu ít- Có sao Dịch Mã: Tốt- Có sao Kim đường: Tốt- Có sao Nguyệt phá: Xấu ít- Có sao Thần cách: Xấu ít- Có sao Vãng vong (Thổ kỵ): Xấu - Có nhiều sao Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1/3

Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Đinh Hợi Tốt với việc Sinh con
=> Điểm 1.5/3

Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Kiếm Phong Kim) được mệnh ngày (Ốc Thượng Thổ) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát Ngày này Rất tốt với tuổi bạn
=> Điểm 4/4
Đánh giá
8.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Sinh con
Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2023
Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2023

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X