Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 25/03/2019 có sao Nguy Xấu với việc Sinh con

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 25/03/2019
- Có trực Phá Xấu với việc Sinh con

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 25/03/2019
- Có sao Thiên thành: Tốt
- Có sao Ngọc đường: Tốt
- Có sao Ngũ Hợp: Tốt
- Có sao Trực Tinh: Rất tốt
- Có sao Tiểu Hồng Sa: Xấu
- Có sao Nguyệt phá: Xấu ít
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Thiên tặc: Xấu ít
- Có sao Nguyệt Yếm đại họa: Xấu ít
- Có sao Phi Ma sát (Tai sát): Xấu ít
- Có sao Trùng phục: Xấu
- Có sao Ngũ hư: Xấu ít
- Có sao Ly sàng: Xấu ít
- Có sao Âm thác: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Trực Tinh, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Tân Dậu Tốt với việc Sinh con

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Đại Lâm Mộc) và mệnh ngày (Thạch Lựu Mộc) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn

=> Điểm 1/4

Đánh giá

20.5/31: Ngày này Bình thường với tuổi của bạn để tiến hành Sinh con

Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2018
Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2018

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright @ lichngaytot.com. All Rights Reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x