Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2020

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 21/01/2020 có sao Vỹ Tốt với việc Sinh con
=> Điểm:2/3
Trực
Ngày 21/01/2020
- Có trực Khai Tốt với việc Sinh con
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 21/01/2020
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Sinh khí: Tốt
- Có sao Nguyệt Tài: Xấu ít
- Có sao Âm Đức: Tốt
- Có sao Ích Hậu: Tốt
- Có sao Dịch Mã: Tốt
- Có sao Phúc hậu: Bình thường
- Có sao Minh đường: Tốt
- Có sao Ngũ Hợp: Tốt
- Có sao Nhân Chuyên: Rất tốt
- Có sao Thiên tặc: Xấu ít
- Có sao Nguyệt Yếm đại họa: Xấu ít
- Có sao Nhân Cách: Xấu ít
- Có sao Âm thác: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Nhân Chuyên, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Quý Hợi Tốt với việc Sinh con
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Đại Lâm Mộc) được mệnh ngày (Đại Hải Thủy) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn
=> Điểm 4/4
Đánh giá
12.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Sinh con
Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2020
Xem ngày sinh con - Chọn ngày sinh con năm 2020

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X