Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Kỳ Lân tiêu tai giải nạn, thúc tài thăng quan

Kỳ Lân tiêu tai giải nạn, thúc tài thăng quan

Kỳ Lân có thể hỗ trợ tiêu tai giải nạn, trấn trạch hóa sát, thúc tài thăng quan. Kỳ lân thích hợp dùng cho những người làm nghề ổn định, đặc biệt là người làm ở cơ quan chính phủ, cơ quan hành chính. Khi thúc đẩy quan vận, cần đặt ở vị trí Dịch mã.

X