Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xuất hành khẩn cấp, Những lưu ý khi xuất hành khẩn cấp

PHÉP TỨ TUNG, NGŨ HOÀNH

Theo Ngọc hạp thông thư

Khi có việc cần phải ra đi, không thể chọn được ngày giờ hoặc hướng xuất hành tốt, thì đứng nghiêm trang giữa cổng quay mặt ra, tặc lưỡi 36 lần, rồi dùng ngón tay trỏ vạch lên không trung 4 đường dọc (tứ tung), rồi vạch tiếp 5 đường ngang (ngũ hoành). Vạch xong niệm câu thần chú để xin thần linh phù hộ ngăn trừ tà ma ác quỷ quấy nhiễu dọc đường, giúp cho thượng lộ bình an, hoàn thành công việc tốt đẹp, trở về yên vui. Chú rằng: “Tứ tung, ngũ hoành, ngô kim xuất hành, Vũ vương vệ đạo, Si Vưu tị binh, đạo tặc bất đắc khởi, hổ lang bất đắc xâm, hành viễn quy cố hương, đương ngô giả tử, bối ngô giả vong, cấp cấp như Cửu thiên huyền nữ luật lệnh”. Niệm thần chú 7 lần, sau đó cứ thế đi thẳng, không ngoái đầu lại.

Ghi chú:

Vũ vương là vua nhà Hạ bên Trung hoa ngày xưa

Si Vưu vua nước Cửu Lệ ngày xưa sinh ra việc binh qua, chế ra giáo mác, cung nỏ, quấy rối chư hầu, bị vua Hoàng đánh chết. (Trung hoa xưa)

Cửu thiên huyền nữ là vị tiên cai quản các tiên nữ trên thiên đình.

Tứ tung tượng trưng cho 4 cõi: đông, tây, nam, bắc.

Ngũ hoành tượng trưng cho ngũ hành: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ.

咒 曰: “四 縱 五 橫, 吾 今 出 行, 禹 王 衛 道, 蚩 尤 避 兵, 稻 賊 不 得 起, 虎 狼 不 得 侵, 行 遠 歸 故 鄉, 當 吾 者 死, 背 吾 者 亡, 急 急 如九天 玄 女 律 令”.

Câu này đại ý: Tứ tung, ngũ hoành, nay tôi xuất hành, vua Vũ bảo vệ trên đường, giặc dã lui binh, trộm cướp không được hành sự, ác thú không được xâm hại, đi về an toàn, gấp gấp như luật lệnh của đức Cửu thiên huyền nữ.

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X