Xem XSMN
Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

12 Cung Hoàng Đạo - Giải mã bí ẩn 12 Cung Sao

12 cung hoàng đạo được định hình theo thứ tự lần lượt là Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Hổ Cáp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Đây là một khái niệm lịch pháp, được tính toán dựa trên vòng tròn Hoàng Đạo 360°.

Bói 12 cung hoàng đạo hôm nay về tình yêu, tiền bạc, học tập, công việc, may rủi..., giúp bạn chủ động đưa ra cách hành xử phù hợp, đón đầu những điều cát lành. Tử vi 12 cung hoàng đạo còn đưa ra những phán đoán, phân tích về tính cách, xu hướng hành động xuyên suốt cuộc đời mỗi người, để từ đó dự báo tốt xấu cho các phương diện cuộc sống của bạn.

Mục lục (Ẩn/Hiện)

Tin bài 12 cung hoàng đạo mới nhất

Bảng xếp hạng 12 chòm sao

 • Hạng 1 - Bạch Dương
 • Hạng 2 - Sư Tử
 • Hạng 3 - Xử Nữ
 • Hạng 4 - Hổ Cáp
 • Hạng 5 - Kim Ngưu
 • Hạng 6 - Ma Kết
 • Hạng 7 - Song Tử
 • Hạng 8 - Nhân Mã
 • Hạng 9 - Song Ngư
 • Hạng 10 - Cự Giải
 • Hạng 11 - Bảo Bình
 • Hạng 12 - Thiên Bình
 • Hạng 1 - Song Tử
 • Hạng 2 - Nhân Mã
 • Hạng 3 - Hổ Cáp
 • Hạng 4 - Kim Ngưu
 • Hạng 5 - Xử Nữ
 • Hạng 6 - Ma Kết
 • Hạng 7 - Bảo Bình
 • Hạng 8 - Sư Tử
 • Hạng 9 - Thiên Bình
 • Hạng 10- Cự Giải
 • Hạng 11 - Bạch Dương
 • Hạng 12 - Song Ngư
 • Hạng 1 - Bảo Bình
 • Hạng 2 - Bạch Dương
 • Hạng 3 - Cự Giải
 • Hạng 4 - Ma Kết
 • Hạng 5 - Nhân Mã
 • Hạng 6 - Song Ngư
 • Hạng 7 - Song Tử
 • Hạng 8 - Xử Nữ
 • Hạng 9 - Sư Tử
 • Hạng 10 - Kim Ngưu
 • Hạng 11 - Thiên Bình
 • Hạng 12 - Hổ Cáp
 • Hạng 1 - Song Ngư
 • Hạng 2 - Xử Nữ
 • Hạng 3 - Sư Tử;
 • Hạng 4 - Bạch Dương
 • Hạng 5 - Thiên Bình
 • Hạng 6 - Kim Ngưu
 • Hạng 7 - Nhân Mã
 • Hạng 8 - Song Tử
 • Hạng 9 - Hổ Cáp
 • Hạng 10- Cự Giải
 • Hạng 11 - Ma Kết
 • Hạng 12 - Bảo Bình
 • Hạng 1 - Kim Ngưu
 • Hạng 2 - Thiên Bình
 • Hạng 3 - Sư Tử
 • Hạng 4 - Song Ngư
 • Hạng 5 - Song Tử
 • Hạng 6 - Ma Kết
 • Hạng 7 - Hổ Cáp
 • Hạng 8 - Xử Nữ
 • Hạng 9 - Nhân Mã
 • Hạng 10 - Bảo Bình
 • Hạng 11 - Cự Giải
 • Hạng 12 - Bạch Dương
 • Hạng 1 - Nhân Mã
 • Hạng 2 - Song Tử
 • Hạng 3 - Song Ngư
 • Hạng 4 - Thiên Bình
 • Hạng 5 - Cự Giải
 • Hạng 6 - Bảo Bình
 • Hạng 7 - Bạch Dương
 • Hạng 8 - Sư Tử
 • Hạng 9 - Ma Kết
 • Hạng 10 - Xử Nữ
 • Hạng 11 - Kim Ngưu
 • Hạng 12 - Hổ Cáp
 • Hạng 1 - Xử Nữ
 • Hạng 2 - Cự Giải
 • Hạng 3 - Kim Ngưu
 • Hạng 4 - Bạch Dương
 • Hạng 5 - Thiên Bình
 • Hạng 6 - Ma Kết
 • Hạng 7 - Song Ngư
 • Hạng 8 - Hổ Cáp
 • Hạng 9 - Song Tử
 • Hạng 10 - Nhân Mã
 • Hạng 11 - Bảo Bình
 • Hạng 12 - Sư Tử
 • Hạng 1 - Sư Tử
 • Hạng 2 - Kim Ngưu
 • Hạng 3 - Song Tử
 • Hạng 4 - Thiên Bình
 • Hạng 5 - Nhân Mã
 • Hạng 6 - Ma Kết
 • Hạng 7 - Song Ngư
 • Hạng 8 - Bảo Bình
 • Hạng 9 - Bạch Dương
 • Hạng 10 - Cự Giải
 • Hạng 11 - Hổ Cáp
 • Hạng 12 - Xử Nữ
 • Hạng 1 - Nhân Mã
 • Hạng 2 - Bạch Dương
 • Hạng 3 - Song Tử
 • Hạng 4 - Sư Tử
 • Hạng 5 - Bảo Bình
 • Hạng 6 - Song Ngư
 • Hạng 7 - Cự Giải
 • Hạng 8 - Hổ Cáp
 • Hạng 9 - Ma Kết
 • Hạng 10 - Xử Nữ
 • Hạng 11 - Kim Ngưu
 • Hạng 12 - Thiên Bình
 • Hạng 1 - Nhân Mã
 • Hạng 2 - Bảo Bình
 • Hạng 3 - Song Ngư
 • Hạng 4 - Bạch Dương
 • Hạng 5 - Cự Giải
 • Hạng 6 - Hổ Cáp
 • Hạng 7 - Song Tử
 • Hạng 8 - Kim Ngưu
 • Hạng 9 - Sư Tử
 • Hạng 10 - Ma Kết
 • Hạng 11 - Thiên Bình
 • Hạng 12 - Xử Nữ
 • Hạng 1 - Thiên Bình
 • Hạng 2 - Song Ngư
 • Hạng 3 - Kim Ngưu
 • Hạng 4 - Bảo Bình
 • Hạng 5 - Nhân Mã
 • Hạng 6 - Song Tử
 • Hạng 7 - Cự Giải
 • Hạng 8 - Sư Tử
 • Hạng 9 - Xử Nữ
 • Hạng 10 - Bạch Dương
 • Hạng 11 - Ma Kết
 • Hạng 12 - Hổ Cáp
 • Hạng 1 - Nhân Mã
 • Hạng 2 - Sư Tử
 • Hạng 3 - Ma Kết
 • Hạng 4 - Xử Nữ
 • Hạng 5 - Song Tử
 • Hạng 6 - Bảo Bình
 • Hạng 7 - Kim Ngưu
 • Hạng 8 - Thiên Bình
 • Hạng 9 - Song Ngư
 • Hạng 10 - Bạch Dương
 • Hạng 11 - Cự Giải
 • Hạng 12 - Hổ Cáp
 • Hạng 1 - Bảo Bình
 • Hạng 2 - Thiên Bình
 • Hạng 3 - Nhân Mã
 • Hạng 4 - Xử Nữ
 • Hạng 5 - Sư Tử
 • Hạng 6 - Song Ngư
 • Hạng 7 - Bạch Dương
 • Hạng 8 - Song Tử
 • Hạng 9 - Kim Ngưu
 • Hạng 10 - Hổ Cáp
 • Hạng 11 - Cự Giải
 • Hạng 12 - Ma Kết
 • Hạng 1 - Nhân Mã
 • Hạng 2 - Bạch Dương
 • Hạng 3 - Sư Tử
 • Hạng 4 - Ma Kết
 • Hạng 5 - Song Tử
 • Hạng 6 - Bảo Bình
 • Hạng 7 - Hổ Cáp
 • Hạng 8 - Cự Giải
 • Hạng 9 - Kim Ngưu
 • Hạng 10 - Xử Nữ
 • Hạng 11 - Song Ngư
 • Hạng 12 - Thiên Bình
 • Hạng 1 - Song Ngư
 • Hạng 2 - Cự Giải
 • Hạng 3 - Thiên Bình
 • Hạng 4 - Song Tử
 • Hạng 5 - Xử Nữ
 • Hạng 6 - Hổ Cáp
 • Hạng 7 - Kim Ngưu
 • Hạng 8 - Ma Kết
 • Hạng 9 - Sư Tử
 • Hạng 10 - Nhân Mã
 • Hạng 11 - Bạch Dương
 • Hạng 12 - Bảo Bình
 • Hạng 1 - Hổ Cáp
 • Hạng 2 - Kim Ngưu
 • Hạng 3 - Ma Kết
 • Hạng 4 - Song Tử
 • Hạng 5 - Bạch Dương
 • Hạng 6 - Sư Tử
 • Hạng 7 - Xử Nữ
 • Hạng 8 - Thiên Bình
 • Hạng 9 - Bảo Bình
 • Hạng 10 - Nhân Mã
 • Hạng 11 - Song Ngư
 • Hạng 12 - Cự Giải
 • Hạng 1 - Sư Tử
 • Hạng 2 - Hổ Cáp
 • Hạng 3 - Ma Kết
 • Hạng 4 - Nhân Mã
 • Hạng 5 - Song Ngư
 • Hạng 6 - Kim Ngưu
 • Hạng 7 - Bạch Dương
 • Hạng 8 - Thiên Bình
 • Hạng 9 - Song Tử
 • Hạng 10 - Cự Giải
 • Hạng 11 - Bảo Bình
 • Hạng 12 - Xử Nữ
 • Hạng 1 - Hổ Cáp
 • Hạng 2 - Ma Kết
 • Hạng 3 - Xử Nữ
 • Hạng 4 - Thiên Bình
 • Hạng 5 - Nhân Mã
 • Hạng 6 - Song Ngư
 • Hạng 7 - Cự Giải
 • Hạng 8 - Song Tử
 • Hạng 9 - Kim Ngưu
 • Hạng 10 - Sư Tử
 • Hạng 11 - Bảo Bình
 • Hạng 12 - Bạch Dương
 • Hạng 1 - Song Ngư
 • Hạng 2 - Thiên Bình
 • Hạng 3 - Song Tử
 • Hạng 4 - Nhân Mã
 • Hạng 5 - Bảo Bình
 • Hạng 6 - Hổ Cáp
 • Hạng 7 - Bạch Dương
 • Hạng 8 - Sư Tử
 • Hạng 9 - Cự Giải
 • Hạng 10 - Kim Ngưu
 • Hạng 11 - Xử Nữ
 • Hạng 12 - Ma Kết
 • Hạng 1 - Ma Kết
 • Hạng 2 - Cự Giải
 • Hạng 3 - Thiên Bình
 • Hạng 4 - Hổ Cáp
 • Hạng 5 - Xử Nữ
 • Hạng 6 - Bạch Dương
 • Hạng 7 - Kim Ngưu
 • Hạng 8 - Bảo Bình
 • Hạng 9 - Song Tử
 • Hạng 10 - Sư Tử
 • Hạng 11 - Nhân Mã
 • Hạng 12 - Song Ngư
 • Hạng 1 - Song Ngư
 • Hạng 2 - Nhân Mã
 • Hạng 3 - Song Tử
 • Hạng 4 - Sư Tử
 • Hạng 5 - Kim Ngưu
 • Hạng 6 - Thiên Bình
 • Hạng 7 - Bảo Bình
 • Hạng 8 - Xử Nữ
 • Hạng 9 - Bạch Dương
 • Hạng 10 - Ma Kết
 • Hạng 11 - Cự Giải
 • Hạng 12 - Hổ Cáp
 • Hạng 1 - Song Tử
 • Hạng 2 - Bạch Dương
 • Hạng 3 - Nhân Mã
 • Hạng 4 - Sư Tử
 • Hạng 5 - Thiên Bình
 • Hạng 6 - Song Ngư
 • Hạng 7 - Cự Giải
 • Hạng 8 - Xử Nữ
 • Hạng 9 - Bảo Bình
 • Hạng 10 - Kim Ngưu
 • Hạng 11 - Hổ Cáp
 • Hạng 12 - Ma Kết

Thông tin sơ lược về 12 cung hoàng đạo

Bạch Dương (21/3-19/4)


Cung Bach Duong
 
Sơ yếu lý lịch của cung Bạch Dương

Tên tiếng Anh: AriesMàu sắc: Đỏ, cam
Tên gọi khác: Dương CưuSố may mắn: 1, 9
Biểu tượng: Con cừu đựcBộ phận cơ thể: Đầu, khuôn mặt
Đặc trưng tính cách: Là thủ lĩnh, người tiên phong, thích mạo hiểm và khám phá, mạnh mẽ, quyết đoán, nóng nảyĐá quý tượng trưng: Kim cương, ruby, ngọc thạch anh đỏ
Sao chiếu mệnh: Sao HỏaCung hợp yêu đương: Sư Tử, Nhân Mã
Ngày trong tuần: Thứ BaCung hợp kết bạn: Cự Giải, Ma Kết
Thần hộ mệnh: Thiên thần ArielCung không hợp: Thiên Bình
Nguyên tố: LửaSlogan: Đừng chen vào con đường của tôi!
Kim loại: SắtMong ước thầm kín: Trở thành người dẫn đầu
Động vật: Sói, gà trốngThích: Sự tiên phong sáng tạo, chủ động, vui chơi
Nghề nghiệp lý tưởng: Vận động viên, nhân viên cứu hộ, doanh nhân, cảnh sát, quân nhân, bác sĩ, nhân viên truyền thông, đối ngoại...Ghét: Gò bó, thua cuộc và thụ động

Tính cách cung Bạch Dương theo ngày sinh

Từng giai đoạn ngày sinh quyết định tính cách, số phận Bạch Dương: Có thể chia thành 3 giai đoạn:
 • Từ 21/3 – 31/3: Dễ đắm chìm trong tình yêu, coi tình yêu như “sinh mạng” của mình, chân thành bậc nhất đối với tình cảm của mình.
 • Từ ngày 1/4 – 10/4: Trí não thông minh tuyệt đỉnh, thích tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau và hoàn toàn có thể hoạt động độc lập. Giàu lòng nhân ái, dễ cảm thông với suy nghĩ của người khác, đứng ra bảo vệ lẽ phải.
 • Từ ngày 11/4 – 19/4: Kiêu hãnh và tràn đầy sức sống. Luôn theo đuổi những điều mới mẻ không mệt mỏi, yêu thương nồng nàn, mãnh liệt. Có quá nhiều năng lượng nên lúc nào cũng thích "xông pha", đôi khi nóng nảy.
Lời khuyên để Bạch Dương thành công và hạnh phúc trong cuộc sống

Việc nắm được điểm mạnh và điểm yếu của mình sẽ giúp Bạch Dương nhìn sâu vào bên trong để thay đổi chính mình, trở thành phiên bản tốt nhất ở mọi thời điểm.

Điểm mạnh: 

Bạch Dương luôn ngập tràn những ý tưởng tuyệt vời. Đầu óc sáng tạo và sự nhiệt tình của chòm sao này tạo thành bộ kỹ năng của những người tiên phong đi đầu trong công việc.

Ý chí cạnh tranh giúp bạn có sức mạnh góp vào những thành công trong cuộc sống. Năng lượng dồi dào của bản thân truyền cảm hứng cho người xung quanh, không chỉ đưa ra sự giúp đỡ nhiệt thành, bạn sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng họ.

Điểm yếu:

Truy cầu sự chú ý từ phía người khác chính là điểm yếu mang tính truyền thống của Bạch Dương. Trong bất cứ tình huống nào, Dương Cưu cần được công nhận và khẳng định ý kiến bản thân. Bất kể hoàn cảnh và xu hướng nào, họ luôn kéo sự việc về phía mình nhiều hơn.
 
Đôi khi bạn cho mình là trung tâm của vấn đề và đẩy người khác ra khỏi tầm quan trọng của sự việc. Nhưng đó cũng là lúc bạn mất đi sự chú ý quanh mình.
 
Để trở thành phiên bản tốt nhất: 

Hãy tôn trọng ý kiến của người khác và lắng nghe họ nhiều hơn. Dùng sự nhiệt huyết, sôi nổi của bạn để hỗ trợ họ đạt được mục tiêu. Đó chính là cách nhận được sự chú ý và cảm hoá người khác tốt nhất. Bạn luôn biết cách bảo vệ người mình quan tâm, hãy dùng điều đó để nuôi dưỡng các mối quan hệ. Rõ ràng, bạn được công nhận bởi sự tốt bụng và nhiệt tình của mình.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Cung Kim Nguu
 
Sơ yếu lý lịch của cung Kim Ngưu

Tên tiếng Anh: TaurusBộ phận cơ thể: Cổ, cổ họng, hàm
Biểu tượng: Con bò đựcĐá quý tượng trưng: Ngọc lục bảo, ngọc bích, ngọc lam
Đặc trưng tính cách: Nguyên tắc, kỷ luật, chăm chỉ, có thiên hướng nghệ thuậtCung hợp yêu đương: Xử Nữ, Ma Kết
Sao chiếu mệnh: Sao Kim (Biểu trưng của sắc đẹp và tình yêu)Cung không hợp: Hổ Cáp
Ngày trong tuần: Thứ SáuMong ước thầm kín: Sở hữu mọi thứ tốt nhất
Thần hộ mệnh: Thiên thần ChamuelThích: Nhiếp ảnh, âm nhạc, ẩm thực
Nguyên tố: ĐấtGhét: Lãng phí tiền bạc, không ngăn nắp, mơ mộng hão huyền
Kim loại: ĐồngMàu sắc: Hồng, xanh lục
Động vật: Bò, hải cẩuSố may mắn: 2, 8
Nghề nghiệp lý tưởng: Kế toán, nhà thiết kế, người làm vườn, đầu bếp, nhân viên ngân hàng, luật sư, cố vấn tài chính, bác sĩ thú y...

Tính cách cung Kim Ngưu theo ngày sinh

Từng giai đoạn ngày sinh quyết định tính cách, số phận Kim Ngưu: Có thể chia thành 3 giai đoạn:

 • Từ 20/4 – 30/4: Tính cách hòa nhã, lịch sự và dễ dàng bao dung. Trời phú cho khả năng giao thiệp tốt, luôn hết lòng với bạn bè. Đa số mọi người khi tiếp xúc với các Kim Ngưu phân đoạn 1 đều nhận xét họ là những người tử tế và rất dễ cảm thông. Nhược điểm lớn nhất của các Kim Ngưu này là sự bướng bỉnh đến mức ngang ngược và tính cách “sợ cái mới”.
 • Từ 1/5 – 10/5: Có khả năng phán đoán chính xác, thích tìm tòi, khám phá, có khả năng tổ chức cao, siêng năng trong lao động nên dễ dàng truyền cảm hứng cho người xung quanh.
 • Từ 11/5 – 20/5: Quyết tâm cao độ để biến ước muốn thành hiện thực. Thích việc đối mặt với những khó khăn hơn là tìm cách lảng tránh, sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu.
Lời khuyên để Kim Ngưu thành công và hạnh phúc trong cuộc sống
 
Điểm mạnh: 

Tham vọng cực lớn, ngay cả khi gặp khó khăn, tham vọng trong bạn cũng không bao giờ bị dập tắt. Trực giác tuyệt vời cho Kim Ngưu hiểu biết nhiều về thế giới xung quanh. Là một người đáng tin cậy và mong được thân thiết, gần gũi với mọi người, bạn bè rất thích ở cạnh một người như bạn.
 
Điểm yếu:

Ở bất kỳ Kim Ngưu nào, bướng bỉnh chính là nét đặc trưng của họ. Điều đó giống như bản năng cố hữu, trở thành điểm yếu rất khó thay đổi. Sự bướng bỉnh xuất hiện khi bạn không đồng nhất quan điểm với người khác. Chính điều đó đã cắt đứt đi nhiều mối quan hệ tốt khi bạn luôn cho rằng bản thân mình đúng và giá trị của bản thân cần được bảo toàn trước.
 
Để trở thành phiên bản tốt nhất:

Kim Ngưu ý thức được sự bướng bỉnh của mình, từ đó bạn sẽ có cách hay để "xử đẹp" nó. Nếu biết phát huy trong trường hợp tốt, điều đó giúp bạn hoàn thành công việc và thực hiện đúng cam kết. Tuy nhiên, bướng bỉnh khi từ chối lắng nghe người khác và không thích góp ý từ đối phương, khăng khăng làm theo ý của mình sẽ kìm hãm sự phát triển của bạn.
 
Hãy tôn trọng suy nghĩ, cảm nhận và hành động của người khác theo cách họ muốn và nhớ là đừng phát xét. Chỉ cần tĩnh lặng quan sát, lắng nghe và kết nối với nhau chia sẻ ý tưởng sẽ làm mối quan hệ của bạn gắn kết và thân thiết trở nên thú vị, giá trị hơn.

Song Tử (21/5-21/6)


Cung Song Tu
 
Sơ yếu lý lịch của cung Song Tử

Tên tiếng Anh: GeminiMàu sắc: Xanh lá cây
Tên gọi khác: Song SinhSố may mắn: 3, 4, 7
Biểu tượng: Cặp song sinhBộ phận cơ thể: Cánh tay, bàn tay, bả vai và phổi
Đặc trưng tính cách: Nhiều tài năng, sức sáng tạo, sôi nổi, thích thay đổi, thiếu kiên định và nhất quán
Sao chiếu mệnh: Sao Thủy (biểu tượng của sự thông minh và tài hùng biện)
Nghề nghiệp lý tưởng: Quan hệ công chúng, diễn viên, giáo viên, nhân viên môi giới chứng khoán, chuyên gia truyền thông, tác giả, hỗ trợ kỹ thuật, tổng đài viên, quản lý dự án...
Ngày trong tuần: Thứ TưĐá quý tượng trưng: Ngọc mắt mèo, đá mã não
Thần hộ mệnh: Thiên thần ZadkielCung hợp: Thiên Bình, Bảo Bình
Nguyên tố: Không khíCung không hợp: Nhân Mã
Động vật: Sóc, vẹt, khỉThích: Tán gẫu, du lịch
Slogan: "Cái gì cũng phải thử 1 lần"Ghét: Gò bó, nhàm chán

Tính cách cung Song Tử theo ngày sinh

Từng giai đoạn ngày sinh quyết định tính cách, số phận Song Tử: Có thể chia thành 3 giai đoạn:
 • Từ 21/5 - 31/5: Song Tử “khéo léo”: Họ khéo léo, thậm chí đôi lúc ma mãnh. Họ có được sự nhạy bén bậc nhất so với những người cùng cung khác. Họ sáng tạo, luôn thích những ý tưởng mới và lạc quan yêu đời.
 • Từ 1/6 - 10/6: Song Tử “hòa hợp”: Họ sở hữu sức mạnh và vẻ đẹp cao thượng. Đây chính là phần cá tính mạnh mẽ nhất của các Song Tử phân đoạn 2.
 • Từ 11/6 - 21/6: Song Tử “lý trí”: Họ có khả năng lý luận sâu sắc và khá rõ ràng. Họ cũng nổi tiếng là người có quan điểm cứng rắn, sáng suốt nên thường trở thành điểm đến để mọi người hỏi xin lời khuyên khi cần thiết.
Lời khuyên để Song Tử thành công và hạnh phúc trong cuộc sống
 
Điểm mạnh:

Song Tử sở hữu khả năng ngoại giao hoàn hảo khi có thể kết bạn với bất kỳ ai bản thân muốn. Nhờ tính cách thân thiện, sôi nổi cùng trí thông minh cuốn hút của mình, bạn là thành viên chủ chốt của bất cứ cuộc vui nào.

Điểm yếu:

Song Tử mang tiếng "hai mặt" từ lâu, điều đó có nghĩa là bạn thay đổi suy nghĩ và ý kiến rất nhanh, rất nhiều đến nỗi người khác chưa kịp nắm bắt.

Cặp song sinh này thích sống trọn trong những khoảnh khắc hơn là nghĩ ngợi đến những điều xa vời. Khả năng kết nối chuyên nghiệp giúp bạn có mối quan hệ rộng rãi nhưng không đủ sâu sắc vì bạn dễ thay đổi suy nghĩ và quan điểm. 
 
Để trở thành phiên bản tốt nhất:

Mang tiếng "hai mặt" không có nghĩa là bạn giả tạo, cũng bởi vì nghĩ gì nói vậy một cách thẳng thắn nên không ít hiểu lầm đã nhắm vào bạn. Nhưng không chỉ sống vui chốc lát, mối quan hệ cũng không phải vui trong khoảnh khắc, bạn cần nghĩ đến những điều sâu sắc và nghiêm túc hơn. Có kế hoạch và cam kết, bất kỳ trong trường hợp nào cũng giúp bạn trở nên đáng tin hơn.
 

Cự Giải (22/6 - 22/7)


Cung Cu Giai
 
Sơ yếu lý lịch của cung Cự Giải

Tên tiếng Anh: CancerNguyên tố: Nước
Biểu tượng: Con cuaKim loại: Bạc
Điểm mạnh: Kiên cường , giàu trí tưởng tượng, trung thành, cảm thông, thuyết phụcNghề nghiệp lý tưởng: Y tá, bác sĩ, nhân sự, nhân viên xã hội, giáo viên, quản lý nội dung, chuyên gia trị liệu, những công việc trong lĩnh vực khách sạn – nhà hàng, người làm vườn...
Điểm yếu: Tâm trạng, bi quan, nghi ngờ, lôi kéo, không an toànMàu sắc: Trắng, xám, bạc
Sao chiếu mệnh: Mặt TrăngSố may mắn: 4, 6
Ngày trong tuần: Thứ HaiBộ phận cơ thể: Ngực, dạ dày
Thần hộ mệnh: Thiên thần GabrielĐá quý tượng trưng: Ngọc trai, ngọc lục bảo, ngọc mắt mèo
Mong ước thầm kín: Chăm sóc bạn bè và gia đìnhCung hợp: Hổ Cáp, Song Ngư
Thích: Nghỉ ngơi tại nhà, giúp đỡ người thân yêu, món ăn lạCung không hợp: Ma Kết
Ghét: Người lạ, người vô kỷ luật, tiết lộ đời sống cá nhânĐộng vật: Thiên nga, mèo, thỏ rừng

Tính cách cung Cự Giải theo ngày sinh

Từng giai đoạn ngày sinh quyết định tính cách, số phận Cự Giải: Có thể chia thành 3 giai đoạn:
 • Từ 22/6 – 31/6: Có xu hướng dễ lĩnh hội, nhạy cảm với mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Họ cũng là những người sống tình cảm và có khả năng phân tích hợp lý mọi sự kiện diễn ra xung quanh.
 • Từ 1/7 – 11/7: Sở hữu một trí tuệ khôn ngoan cũng như sự nhạy cảm tuyệt vời khi đối diện với các khó khăn. Họ khá chín chắn, già dặn so với lứa tuổi của mình.
 • Từ 12/7 – 22/7: Ưa lãng mạn và nhạy cảm. Họ có thể rất yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp và luôn muốn tạo ra vẻ đẹp và sự hài hòa quanh mình. Trong tình yêu, họ khá yếu đuối, ủy mị, không thể rời bỏ được tình cảm sâu sắc mình đã tạo ra.
Lời khuyên để Cự Giải thành công và hạnh phúc trong cuộc sống
 
Điểm mạnh: 

Cự Giải giàu lòng thương người, có sự đồng cảm rất lớn với nhân loại. Bạn thích chăm sóc người khác, bản chất yêu thương là một trong những tài sản lớn nhất của bạn. Khả năng chăm sóc người khác của bạn không phải ai cũng bì kịp, đó là lý do bạn được mọi người yêu thích.
 
Điểm yếu:

Những chú Cua quá nhạy cảm và dễ xúc động trước mọi tình huống trong cuộc sống. Điều đó cũng khiến bạn trở nên cảm tính, thích làm theo ý mình, thích kiểm soát và khá hung hăng. Nhưng đó là cách bạn bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương, điều này làm mọi người khó hiểu với cách hành xử đó. 
 
Nhưng nên nhớ, tự vệ nhưng không có nghĩa là làm tổn thương người khác, họ phải gánh chịu cảm xúc của bạn và vẫn phải kìm nén cảm xúc của chính mình. Đó là sự giao tiếp không công bằng và sẽ làm ấn tượng của mọi người về bạn xấu đi.

Để trở thành phiên bản tốt nhất:

Để cuộc sống "dễ thở" hơn ngàn lần, Cự Giải hãy học cách tha thứ cho bản thân và người khác về những lỗi lầm đã qua, đừng tự trói buộc mình trong những cảm xúc tiêu cực.
 

 Sư Tử (23/7 - 22/8)


Cung Su Tu
 
Sơ yếu lý lịch của cung Sư Tử

Tên tiếng Anh: LeoMàu sắc: Vàng, cam, đỏ
Biểu tượng: Con sư tửSố may mắn: 1, 4, 6
Đặc trưng tính cách: Mạnh mẽ, sôi nổi, thích thể hiện và lãnh đạoNghề nghiệp lý tưởng: Nghệ sĩ, nhà thiết kế, hướng dẫn viên du lịch, giám đốc điều hành, nhân viên phục vụ, đại diện bán hàng, nhân viên tiếp thị...
Sao chiếu mệnh: Mặt TrờiĐá quý tượng trưng: Đá ruby
Ngày trong tuần: Chủ nhậtCung hợp: Nhân Mã, Bạch Dương 
Thần hộ mệnh: Thiên thần RazielCung không hợp: Bảo Bình
Nguyên tố: LửaThích: Được được khen và tôn trọng. 
Kim loại: VàngGhét: Sự chậm chạp, yếu đuối
Động vật: Chó, báo, chim hoàng yếnBộ phận cơ thể: Tim, lưng, cột sống

Tính cách cung Sư Tử theo ngày sinh

Từng giai đoạn ngày sinh quyết định tính cách, số phận Sư Tử: Có thể chia thành 3 giai đoạn:
 • Từ 23/7 – 1/8: Sư Tử ở giai đoạn này mạnh mẽ, thông minh, lanh lợi và mong muốn luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý, tuân phục của mọi người. Họ rất hấp dẫn, thu hút người khác tài ăn nói và khuyến khích cho cả tập thể.
 • Từ 2/8 – 12/8: Ở giai đoạn này, Sư Tử được xem là những người khôn ngoan nhất. Họ cũng là những người rất kiêu ngạo và dễ cáu kỉnh khi bị phật ý. Họ là những người tham vọng cả về tiền bạc, sự hiểu biết, thông tin và kiến thức.
 • Từ 13/8 – 22/8: Họ sẵn sàng lao vào kế hoạch mà mình tin tưởng với sự hăng hái cũng như mong muốn đạt được kết quả cụ thể từ những nỗ lực của mình. Họ là sự nhàm chán, đơn điệu. Họ giống như kẻ khát nước trên sa mạc, chỉ có thử thách mới khiến họ sống đúng với chính mình.
Lời khuyên để thành công và hạnh phúc trong cuộc sống
 
Điểm mạnh:

Nhiệt tình, sôi nổi và mang tư duy của người lãnh đạo, đó là điểm mạnh của Sư Tử. Bạn mang trong mình nguồn năng lượng dồi dào như ánh sáng mặt trời luôn có tác dụng lan tỏa mạnh mẽ cho nhiều người xung quanh. Vì thế, nơi nào Sư Tử xuất hiện, nơi đó ngập tràn bầu không khí tưng bừng vui vẻ.
 
Điểm yếu:

Cái "Tôi" cực lớn chính là điểm yếu của chòm sao này. Không thể phủ nhận, Sư Tử luôn cần được chú ý và công nhận, khen ngợi, nhưng việc thể hiện bản thân chỉ để nổi bật giữa những người khác không phải là cách hay.
 
Để trở thành phiên bản tốt nhất:

Hãy để người khác cũng có cơ hội thể hiện bản thân, ai cũng có quyền được tỏa sáng. Thành thật với chính mình và tôn trọng các mối quan hệ, điều đó sẽ giúp củng cố mọi thứ theo thời gian. Giúp đỡ ai đó khi họ cần đến sự hỗ trợ của bạn sẽ ý nghĩa hơn việc thể hiện trước đám đông.

 Xử Nữ (23/8 - 22/9)


Cung Xu Nu
 
Sơ yếu lý lịch của cung Xử Nữ

Tên tiếng Anh: VirgoMàu sắc: Nâu, xanh lá cây
Biểu tượng: Trinh nữSố may mắn: 2, 5, 7
Đặc trưng tính cách: Nguyên tắc, tỉ mỉ, chuẩn mực, kiên định, hay chỉ trích bản thân và người khácNghề nghiệp lý tưởng: Trợ lý điều hành, dược sĩ, thư ký, biên tập viên, giáo viên, nhà phê bình, kỹ thuật viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư...
Sao chiếu mệnh: Sao ThủyĐá quý tượng trưng: Ngọc bích, ngọc lục bảo, đá topaz
Ngày trong tuần: Thứ TưCung hợp: Kim Ngưu, Ma Kết
Thần hộ mệnh: Thiên thần MetatronCung không hợp: Song Ngư
Nguyên tố: ĐấtThích: Động vật, thực phẩm lành mạnh, sách vở, thiên nhiên, sạch sẽ
Kim loại: Thủy ngânGhét: Sự kiêu ngạo, coi bản thân là trung tâm
Động vật: Chó, chim nhạn Bộ phận cơ thể: Hệ thần kinh, ruột

Tính cách cung Xử Nữ theo ngày sinh

Từng giai đoạn ngày sinh quyết định tính cách, số phận Xử Nữ: Có thể chia thành 3 giai đoạn:
 • Từ 23/8 – 1/9: Sống tình cảm và lãng mạn nhất. Họ có trí thông minh vượt bậc, khả năng phân tích mọi việc cực kỳ hoàn hảo. Họ cũng là những con người đam mê khám phá và luôn thích đi tìm tòi nguồn gốc và căn nguyên của mọi vấn đề.
 • Từ 2/9 – 12/9): Giai đoạn những Xử Nữ có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nhất. Họ thích quan tâm đến vấn đề chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, dễ thích nghi với những biến động trong xã hội tuy nhiên dễ ngoan cố và bảo thủ.
 • Từ 13/9 – 22/9: Đây là những Xử Nữ “học rộng, hiểu nhiều” và rất dễ tiếp thu kiến thức mới. Họ sở hữu trí tưởng tượng tuyệt vời và là nhà ngoại giao thông minh bởi lối cư xử sắc sảo.
Lời khuyên để Xử Nữ thành công và hạnh phúc trong cuộc sống
 
Điểm mạnh:

Xử Nữ nổi tiếng chăm chỉ, chu đáo và sống thực tế. Tỉ mỉ trong mọi việc bản thân làm là cách những "Trinh nữ" gây ấn tượng với người khác.

Hơn thế, bạn liên tục muốn giúp đỡ những người xung quanh, lấy đó là niềm vui trong cuộc sống. Bạn cũng trở thành người đáng tin cậy bởi sự thông minh, tháo vát của chính mình.
 
Điểm yếu:

Quá chi tiết, tỉ mỉ và thích kiểm soát mọi thứ đôi khiến Xử Nữ trở thành người ám ảnh với sự toàn diện, cầu toàn. Sự để ý những chi tiết nhỏ giúp bạn cải thiện chất lượng công việc và cuộc sống, thậm chí bỏ qua bản thân để chăm sóc cho người khác. Nhưng điều đó cũng trở thành gánh nặng với đối phương.

Nên nhớ rằng, ánh mắt sắc bén của bạn luôn nhìn ra những sai sót, nhưng khi dùng điều này để không ngừng chỉ trích một ai đó, sẽ gây tổn thương đến người đó cùng mối quan hệ của bạn.
 
Để trở thành phiên bản tốt nhất:

Xử Nữ cần hiểu rằng, không ai muốn nghe về những lỗi lầm của bản thân mãi. Nếu bạn liên tục chỉ trích họ, họ sẽ tránh xa và dựng nên bức tường khoảng cách trong mối quan hệ với bạn. Sự tinh tế của bạn nên sử dụng vào việc giúp người khác tốt hơn, đưa ra các giải pháp, nhưng chúng có ý nghĩa khi người khác cần đến. 

 Thiên Bình (23/9 - 23/10)


Cung Thien Binh
 
Sơ yếu lý lịch của cung Thiên Bình

Tên tiếng Anh: LibraMàu sắc: Xanh lá cây
Biểu tượng: Cái cânSố may mắn: 1, 2, 7
Đặc trưng tính cách: Tư duy tích cực, hài hòa, ưa chuộng hòa bình, trung thựcBộ phận cơ thể: Thận, phần lưng dưới
Sao chiếu mệnh: Sao KimĐá quý tượng trưng: Đá Sapphire
Ngày trong tuần: Thứ SáuCung hợp: Bảo Bình, Song Tử
Thần hộ mệnh: Thiên thần JophielCung không hợp: Bạch Dương
Nguyên tố: KhíThích: ài hòa, dịu dàng, chia sẻ với người khác, các hoạt động ngoài trời
Động vật: Gấu trúc và quạ Ghét: Bạo lực, bất công, ồn ào
Nghề nghiệp lý tưởng: Nhà ngoại giao, người dẫn chương trình, nhà đàm phán, chủ doanh nghiệp, giám đốc nhân sự, luật sư, vũ công, nghệ sĩ, tiếp viên hàng không...

Tính cách cung Thiên Bình theo ngày sinh

Từng giai đoạn ngày sinh quyết định tính cách, số phận Thiên Bình: Có thể chia thành 3 giai đoạn:
 • Từ 23/9 – 2/10: Thiên Bình thuộc giai đoạn này được trời phú cho khả năng thu hút những người xung quanh. Họ yêu cái đẹp, những điều rực rỡ và sự xa xỉ. Họ dễ rơi vào tình trạng khó khăn trong việc giữ tiền bạc vì thói tiêu xài quá tay của mình.
 • Từ 3/10 – 13/10: Những người ưa sự lãng mạn, mơ mộng, nhạy cảm đằng sau vẻ ngoài có phần trầm lặng và duyên dáng. Họ có khả năng biến đổi con người mình thành 2 loại khác hẳn nhau khiến nhiều người dễ rơi vào tình trạng bấn loạn.
 • Từ 14/10 – 23/10: Những người có nhiều khả năng đạt được thành công nhất vì sự nhanh nhẹ, mãnh mẽ. Sự sống động và đáng mến của những Thiên Bình này khiến họ có khả năng thu hút được sự chú ý và cảm tình của những người xung quanh.
Lời khuyên để Thiên Bình thành công và hạnh phúc trong cuộc sống

Điểm mạnh:

Thiên Bình sở hữu tài ngoại giao cực đỉnh. Theo đó, bạn dễ dàng để quen biết những người mới và kết nối người lạ với nhau, bạn phù hợp với bất kỳ môi trường nào khi mọi người ưa thích sự dí dỏm, thông minh và cách cư xử khéo léo của bạn. Bạn có khả năng giải quyết căng thẳng, xung đột rất tốt, cuộc sống vì thế mà "dễ thở" hơn hẳn những cung hoàng đạo khác.
 
Điểm yếu:

Luôn đòi hỏi sự công bằng là điểm yếu mà Thiên Bình cần khắc phục. Khi không được lòng mọi người, bạn cảm thấy bất công và dẫn đến xung đột. Kỳ vọng người khác phải đảm bảo và chăm sóc bạn, tạo môi trường thoải mái cho bản thân bạn đôi khi sẽ trở thành sự ích kỷ.
 
Để trở thành phiên bản tốt nhất:

Bạn khao khát có nhiều mối quan hệ xã hội, nhưng đừng cố gắng thân thiết ai đó chỉ để làm đầy thêm khả năng ngoại giao của mình. Bạn chỉ cần là chính mình, điều đó cũng giúp bạn được nhiều người yêu quý lắm rồi, đừng làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn nữa nhé!
 

 Hổ Cáp (24/10 - 21/11)


Cung Ho Cap
 
Sơ yếu lý lịch của cung Hổ Cáp

Tên gọi khác: Bọ Cạp, Thần Nông, Thiên Yết, Thiên HạtMàu sắc: Đỏ, hạt dẻ
Tên tiếng Anh: ScorpioSố may mắn: 2, 7, 9
Biểu tượng: Con bọ cạpBộ phận cơ thể: Cơ quan sinh dục
Đặc trưng tính cách: Mạnh mẽ, quyết liệt, tài lãnh đạo, óc phân tích nhạy bénĐá quý tượng trưng: Đá opal
Sao chiếu mệnh: Sao Diêm Vương, sao HỏaCung hợp: Song Ngư, Cự Giải
Ngày trong tuần: Thứ BaCung không hợp: Kim Ngưu
Thần hộ mệnh: Thiên thần JeremielĐộng vật: Chuột chũi, chuột sóc, rắn
Nguyên tố: NướcThích: Sự thật, bạn bè lâu năm, du lịch, khám phá
Kim loại: Sắt, bạch kimGhét: Không trung thực, tiết lộ bí mật, người thụ động, nhàm chán
Nghề nghiệp lý tưởng: Chính trị gia, cố vấn tài chính, nhà nghiên cứu, thám tử, luật sư, nhà khoa học, nhà tâm lý học, kỹ sư, cảnh sát, sĩ quan quân đội...

Tính cách cung Bọ Cạp theo ngày sinh

Từng giai đoạn ngày sinh quyết định tính cách, số phận Hổ Cáp: Có thể chia thành 3 giai đoạn:
 • Từ 24/10 – 2/11: Họ không ngại giao tiếp, cũng không hề có ý tưởng ẩn náu bản thân trong những cuộc xã giao. Họ nhận thức rất rõ ý nghĩa của con người trong xã hội và biết rằng mình cần có thế giới xung quanh thúc đẩy và tiến bước. Vì thế, dù bên trong họ thực sự vẫn sở hữu tâm hồn cô độc, không thật sự tin tưởng bất cứ ai thì bề ngoài. Họ vẫn quảng giao, yêu quý thế giới và không hề bộc lộ niềm cô đơn ẩn giấu bên trong.
 • Từ 3/11 – 11/11: Hổ Cáp sinh ra ở thời điểm này mang trong mình nhiều mơ mộng nhất. Trong công việc cũng như trong tình yêu, họ thường nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ, hy sinh vì mọi người.
 • Từ 12/11 – 21/11: Những bạn sinh ở thời điểm có sức hấp dẫn được tăng lên nhiều lần. Họ có khả năng quan sát tổng thể, cách kiểm soát cảm xúc, tính trách nhiệm và quan trọng nhất là khả năng thu phục lòng người bằng chính ngôn ngữ và cách nói chuyện lôi cuốn của mình. 
Lời khuyên để Hổ Cáp thành công và hạnh phúc trong cuộc sống
 
Điểm mạnh:

Bọ Cạp rất tham vọng và biết bản thân muốn gì, bạn sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục đích. Bạn có lối sống rất thực tế, có cách nhìn sâu sắc trong các mối quan hệ, điều đó giúp bạn xây dựng niềm tin với những người gần gũi xung quanh mình, từ đó dễ dàng phát triển sự nghiệp.
 
Điểm yếu:

Quá tò mò, đa nghi và thích kiểm soát chính là điểm yếu của Hổ Cáp. Bạn luôn muốn kiểm soát, tính toán và không ngừng mưu mô để đảm bảo mọi thứ phát triển theo cách bản thân tính toán. Thích thử người khác để tìm ra điểm yếu của họ khiến bạn trở nên đa nghi.
 
Để trở thành phiên bản tốt nhất:

Nhu cầu tìm kiếm sự thật và biết rõ mọi chuyện của bạn có thể dẫn đến nỗi ám ảnh và ảo tưởng. Đừng biến sự nghi ngờ của bản thân thành lưỡi dao cắt đứt các mối quan hệ tốt mà mình đang có.

 Nhân Mã (22/11 - 21/12)


Cung Nhan Ma
 
Sơ yếu lý lịch của cung Nhân Mã

Tên tiếng Anh: SagittariusMàu sắc: Tím đậm
Biểu tượng: Người bắn cungSố may mắn: 3, 5, 8
Đặc trưng tính cách: Có hoài bão và mục tiêu lớn, tự do khám phá, nỗ lực không ngừngNghề nghiệp lý tưởng: Huấn luyện viên cá nhân, hướng dẫn viên du lịch, đại sứ thương hiệu, quan hệ công chúng, điều tra viên, biên tập viên, diễn viên hài...
Sao chiếu mệnh: Sao MộcĐá quý tượng trưng: Đá màu ngọc lam
Ngày trong tuần: Thứ NămCung hợp: Sư Tử
Thần hộ mệnh: Thiên thần RaguelCung không hợp: Song Tử
Nguyên tố: LửaThích: Tự do, ước mơ, du lịch, triết lý, ở ngoài trời
Kim loại: ThiếcGhét: Người bám víu, bị gò bó, lý thuyết ngoài lề, quá phô trương
Động vật: Ngựa, nai, công, thiên ngaBộ phận cơ thể: Hông, đùi, gan

Tính cách cung Nhân Mã theo ngày sinh

Từng giai đoạn ngày sinh quyết định tính cách, số phận Nhân Mã: Có thể chia thành 3 giai đoạn:
 • Từ 22/11 – 1/12: Nhân Mã này khôn ngoan và lý trí. Họ cũng sở hữu những lý tưởng cao đẹp, không e ngại phiêu lưu và thử thách. Trong tình yêu, họ cuồng nhiệt, hết mình nhưng cũng cả thèm chóng chán.
 • Từ 2/12 – 11/12: Nhân Mã này dễ mến và tích cực, quan điểm việc thành công hay thất bại là điều quyết định sống còn của cuộc đời mình. Họ rất độc lập nhưng lại không thích bon chen, dẫm đạp lên người khác để tiến lên. Trong tình yêu, họ thường bỏ rất nhiều công sức và hy sinh vì người mình yêu.
 • Từ 12/12 – 21/12: Nhân Mã này có trực giác nhạy bén và sáng suốt, họ thích đi du lịch và gặp gỡ những người mới lạ. Họ sôi nổi nhưng cũng rất bốc đồng, dễ dàng bị cuốn vào những cuộc phiêu lưu tình ái.
Lời khuyên để Nhân Mã thành công và hạnh phúc trong cuộc sống
 
Điểm mạnh:

Năng động, thích dịch chuyển và theo đuổi kiến thức của riêng mình là điểm mạnh mà Nhân Mã nào cũng cần phát huy.

Bạn chăm chỉ và thích phiêu lưu, thoát khỏi vòng an toàn của mình bằng những trải nghiệm mới như du lịch, học hỏi hoặc đặt ra những mục tiêu cao để chinh phục. Ngoài ra, bạn còn rất vui tính và có khiếu kể chuyện, Mã Nhi nắm trong tay không ít những kinh nghiệm mà người khác không có.
 
Điểm yếu:

Cho rằng mình là người hiểu biết rộng nên Nhân Mã dễ trở nên giáo điều và áp đặt ý kiến của mình vào người khác. Điều này cũng dễ khiến bạn trở thành người tự phụ. 

Người giàu kinh nghiệm sống và nhiều kiến thức thật tuyệt vời, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn giữ nó cho riêng mình mà không chịu chia sẻ với mọi người xung quanh.
 
Để trở thành phiên bản tốt nhất:

Thay vì áp đặt bản thân mình lên người khác, hãy lắng nghe và học cách nói chuyện với họ. Bạn có thể học hỏi, tiếp thu rất nhiều từ việc nghe người khác kể chuyện và những ý tưởng của họ, ngay cả khi bạn không thích điều đó cho lắm.
 

 Ma Kết (22/12 - 19/1)


Cung Ma Ket
 
Sơ yếu lý lịch của cung Ma Kết

Tên gọi khác: Cung Nam DươngMàu sắc: Các màu tối (nhất là nâu, đen)
Tên tiếng Anh: CapricornSố may mắn: 6, 8, 9
Biểu tượng: Con dê biểnBộ phận cơ thể: Đầu gối, xương, khớp
Đặc trưng tính cách: Truyền thống, mạnh mẽ, ổn định, nhiều hoài bão lớnĐá quý tượng trưng: Đá mã não đen
Sao chiếu mệnh: Sao ThổCung hợp: Kim Ngưu, Xử Nữ 
Ngày trong tuần: Thứ BảyCung không hợp: Cự Giải
Thần hộ mệnh: Thiên thần AzraelThích: Gia đình, truyền thống, âm nhạc, địa vị, đồ thủ công
Nguyên tố: ĐấtGhét: Sự giả dối, ảo tưởng
Kim loại: ChìĐộng vật: Cá sấu, cừu, chim cổ đỏ
Nghề nghiệp lý tưởng: Kế toán, y tá, giáo viên, lập trình viên, nhà nghiên cứu, biên tập viên, nhân viên ngân hàng, nhà khoa học...

Tính cách cung Ma Kết theo ngày sinh

Từng giai đoạn ngày sinh quyết định tính cách, số phận Ma Kết: Có thể chia thành 3 giai đoạn:
 • Từ 22/12 – 31/12: Ma Kết này sôi nổi, cẩn thận và có trách nhiệm rong công việc. Trong tình yêu, họ đa cảm, sẵn sàng dành trọn mọi thứ cho người mình yêu.
 • Từ 1/1 – 10/1: Ma Kết này dễ thành công nhất trong cung hoàng đạo. Họ có thể có tính sáng tạo cao độ và tư duy thẩm mỹ tốt.
 • Từ 11/1 – 19/1: Ma Kết này sở hữu khả năng quan sát và trực giác nhạy bén. Họ cũng rất linh hoạt và dễ dàng hòa hợp với nhiều hoàn cảnh sống khác nhau.
Lời khuyên để Ma Kết thành công và hạnh phúc trong cuộc sống
 
Điểm mạnh:

Ma Kết sở hữu nguyên tắc sống kỷ luật và tinh thần cống hiến vô tận. Chính điểm mạnh này đã thúc đẩy bản thân nỗ lực lên nhiều đỉnh cao trong công việc. Hơn thế, bạn còn có tài năng lãnh đạo xuất sắc trong việc chủ động các phương diện của cuộc sống, công việc cũng như mối quan hệ thân thiết.

Điểm yếu:

Cuồng công việc đôi khi lại là điểm yếu của cung hoàng đạo này. Có một điều chắc chắn rằng, Ma Kết làm việc chăm chỉ và nghiêm túc nhất trong 12 cung. Bạn cảm thấy an toàn hơn khi bản thân nghiêm túc, có kỷ luật nhưng điều đó trong trường hợp thái quá sẽ mang đến cho bạn sự độc đoán, thiếu khoan dung.

Đắm mình trong công việc sẽ khiến mọi người nghĩ bạn là người lạnh lùng, khô khan. Sự nghiêm khắc của bạn khiến người khác thấy ngột ngạt, đừng để điều đó ngăn cản bạn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
 
Để trở thành phiên bản tốt nhất:

Câu thần chú dành cho Ma Kết nè: "Hãy thả lỏng, thư giãn đi nào!" Bạn vẫn có thể nghiêm túc, chăm chỉ trong công việc, nhưng vẫn có thể cho phép bản thân nghỉ ngơi. Thành công trong công việc không đảm bảo các phương diện khác trong cuộc sống được đảm bảo đâu nhé, hãy ghim điều này vào não bộ nhé!
 

 Bảo Bình (20/1 - 18/2)


Cung Bao Binh
 
Sơ yếu lý lịch của cung Bảo Bình

Tên tiếng Anh: AquariusMàu sắc: Màu ngọc lam, bạc
Biểu tượng: Người mang nướcSố may mắn: 2, 3, 7
Đặc trưng tính cách: Suy nghĩ lạc quan, tích cực, vô tư yêu đời, tốt bụng, nhân hậuBộ phận cơ thể: Mắt cá chân, bắp chân, hệ tuần hoàn
Sao chiếu mệnh: Sao Thiên VươngĐá quý tượng trưng: Đá màu ngọc lam
Ngày trong tuần: Thứ SáuCung hợp: Song Tử, Thiên Bình
Thần hộ mệnh: Thiên thần UrielCung không hợp: Sư Tử
Nguyên tố: GióThích: Vui vẻ với bạn bè, giúp đỡ người khác, đấu tranh cho lẽ phải, trò chuyện trí tuệ, một người biết lắng nghe
Kim loại: ĐồngGhét: Thất hứa, cô đơn, nhàm chán, những người không đồng quan điểm
Động vật: Bò, hải cẩuNghề nghiệp lý tưởng: Phi hành gia, đạo diễn, nhà triết học, nhà khoa học, nhà phát minh, phi công, nhạc sĩ, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia...

Tính cách cung Bảo Bình theo ngày sinh

Từng giai đoạn ngày sinh quyết định tính cách, số phận Bảo Bình: Có thể chia thành 3 giai đoạn:
 • Từ 20/1 – 29/1: Bảo Bình này hiểu biết, thông minh, trí tuệ. Họ tích lũy rất nhiều kiến thức trong cuộc sống, đôi khi chính họ cũng không nhận ra họ đã làm như vậy.
 • Từ 30/1 – 8/2: Bảo Bình này thẳng thắn, lạnh lùng, khá khó chịu trong các mối quan hệ xã giao. Bởi lẽ bản tính thẳng như ruột ngựa rất dễ làm mất lòng người khác.
 • Từ 9/2 – 18/2: Bảo Bình này có khả năng giao thiệp rộng, ăn nói dễ nghe, lưu loát và linh hoạt. Họ nhẹ nhàng, bớt cạnh khóe và tinh tế hơn.
Lời khuyên để Bảo Bình thành công và hạnh phúc trong cuộc sống
 
Điểm mạnh:

Bảo Bình có cá tính mạnh, thích độc lập, đó cũng chính là bản năng mạnh mẽ của bạn. Hơn thế, "Người mang nước" còn mong muốn thay đổi được cuộc sống và thế giới bằng những ý tưởng lớn, táo bạo và độc đáo của mình.
 
Điểm yếu:

Bình nhi lúc nào cũng thích nổi bật trong giao tiếp xã hội. Bạn rất thích thú khi mang ý kiến của mình vào trong cuộc tranh luận khiến đối phương phải nhìn nhận lại suy đoán của họ và mọi người phải công nhận tài năng của bạn. Đó cũng là nguyên nhân gây ra sự khó chịu cho người khác. 

Để trở thành phiên bản tốt nhất:

Ẩn sâu trong Bảo Bình có nét bình dị quyến rũ bất tận và cũng sở hữu sự lập dị khác người. Sự đáng yêu và ý tưởng sáng suốt của bạn đủ để khiến bản thân nổi bật, hãy duy trì điều đó. Đồng thời, hãy để cho người khác có cơ hội tỏa sáng cùng bạn, đừng cố gắng "vùi dập"  họ bằng ý kiến phản bác cá nhân của bạn nhé.
 

 Song Ngư (19/2 - 20/3)


Cung Song Ngu
 
Sơ yếu lý lịch của cung Song Ngư

Tên tiếng Anh: PiscesMàu sắc: Xanh nước biển
Biểu tượng: Con cáSố may mắn: 1, 3, 4, 9
Đặc trưng tính cách: Nhiều ước mơ, hoài bão, phóng khoáng, thích chinh phục, trực giác tinh tế, khiếu nghệ thuậtNghề nghiệp lý tưởng: Nhà thơ, nghệ sĩ, y tá, nhà trị liệu vật lý, bác sĩ thú y, nhà tâm lý học, nhân viên xã hội, thợ lặn, thủy thủ, nhà chiêm tinh học...
Sao chiếu mệnh: Sao Hải VươngĐá quý tượng trưng: Đá hình mặt trăng
Ngày trong tuần: Thứ BaCung hợp: Cự Giải, Hổ Cáp 
Thần hộ mệnh: Thiên thần SandalphonCung không hợp: Xử Nữ
Nguyên tố: NướcThích: Sự lãng mạn, ở một mình, ngủ, âm nhạc, chủ đề tâm linh
Kim loại: ThiếcGhét: Bị chỉ trích, ám ảnh, tàn nhẫn dưới bất kỳ hình thức nào
Động vật: Voi, cá heo, chóBộ phận cơ thể: Bàn chân

Tính cách cung Song Ngư theo ngày sinh


Từng giai đoạn ngày sinh quyết định tính cách, số phận Song Ngư: Có thể chia thành 3 giai đoạn:
 • Từ 19/2 - 1/3: Song Ngư này luôn sống vui vẻ, tích cực. Họ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tốt bụng với mọi người.
 • Từ 2/3 - 11/3: Song Ngư này rất tinh tế, nhạy cảm, có trực giác nhay bén. Họ thích những công việc liên quan đến nghệ thuật, đến từ thiện và giúp đỡ mọi người xung quanh không toan tính. Tuy vậy họ lại có đời sống tình yêu khá vất vả, rất khó để tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Họ cứ bơi bơi mãi vô định rồi thất vọng trong chính câu chuyện mình mơ mộng.
 • Từ 12/3 - 20/3: Song Ngư này có vài phần giống Hổ Cáp. Họ rất chung thủy, thiên về nội tâm thần bí và cũng rất nhạy cảm. Họ quan trọng tình cảm hơn vật chất.
Lời khuyên để Song Ngư thành công và hạnh phúc trong cuộc sống
 
Điểm mạnh:

Song Ngư nổi tiếng là tốt bụng và giàu năng lực sáng tạo. Chính vì thế mà các mối quan hệ xung quanh cuộc sống ngày một nhiều. Sự mơ mộng và ước mơ chữa lành người khác ở bạn giúp bản thân kết nối với nhiều người cùng ý tưởng.
 
Điểm yếu:

Quá mộng mơ là điểm yếu truyền thống của các Song Ngư. Bạn luôn ở trong những mơ mộng của bản thân, cho dù người khác muốn thu hút sự chú ý của bạn thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn muốn thoát ra và chìm đắm trong những cảm xúc của bản thân. Nhưng đến một lúc nào đó, bạn vẫn phải đối diện với cuộc sống thực tế.
 
Để trở thành phiên bản tốt nhất:

Tỉnh táo lại đi Ngư nhi, hãy sống trong thế giới thực của mình nhiều hơn thay vì những cảm xúc mơ mộng. Những giấc mơ sống động, trí tưởng tượng đầy màu sắc và sự sáng tạo của bạn là công cụ tốt để bạn hình dung cuộc sống thực. Hãy tận dụng chúng để làm cuộc sống thực tế của mình tốt đẹp hơn nhé, có như vậy bạn mới thực sự có được thành công mà mình mong đợi.

                                          

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ 12 CHÒM SAO

1. Tên tiếng Anh của 12 cung hoàng đạo là gì? Ngày sinh 12 chòm sao?


Tên tiếng ViệtTên tiếng AnhNgày sinh
Cung Bạch DươngAries21/3 - 19/4
Cung Kim NgưuTaurus20/4 - 20/5
Cung Song TửGemini21/5 - 21/6
Cung Cự GiảiCancer 22/6 - 22/7
Cung Sư TửLeo23/7 - 22/8
Cung Xử NữVirgo23/8 - 22/9
Cung Thiên BìnhLibra23/9 - 23/10
Cung Hổ Cáp (Cung Bọ Cạp)Scorpio24/10 - 21/11
Cung Nhân MãSagittarius22/11 - 21/12
Cung Ma KếtCapricornus22/12 - 19/1
Cung Bảo BìnhAquarius20/1 - 18/2
Cung Song NgưPisces19/2 - 20/3

2. Biểu tượng và ký hiệu của 12 cung hoàng đạo là gì?


Cung hoàng đạoKý hiệuBiểu tượng
Bạch DươngCon cừu vàng
Kim NgưuCon trâu (con bò trắng)
Song TửCặp song sinh
Cự GiảiCon cua
Sư TửCon sư tử
Xử NữTrinh nữ
Thiên BìnhCái cân
Hổ Cáp (Bọ Cạp)Con bọ cạp
Nhân MãXạ thủ
Ma KếtCon dê biển
Bảo BìnhNgười mang nước
Song NgưCặp cá bơi ngược chiều

3. Ai là thủ lĩnh của 12 cung hoàng đạo?


12 chòm sao phân chia thành 4 nhóm: Nhóm Lửa, Nước, Đất và Khí. Mỗi nhóm này có 1 chòm sao thống lĩnh. Cụ thể 4 cung hoàng đạo thống lĩnh gồm:
 • Thủ lĩnh nhóm Lửa: Cung Bạch Dương
 • Thủ lĩnh nhóm Nước: Cung Cự Giải
 • Thủ lĩnh nhóm Đất: Cung Ma Kết
 • Thủ lĩnh nhóm Khí: Cung Bảo Bình

4. 12 chòm sao học giỏi môn gì nhất?


12 tháng sinh học giỏi môn nào nhất, cụ thể theo từng cung hoàng đạo như sau:
 • Bạch Dương: Học giỏi môn thể dục
 • Kim Ngưu: Học giỏi môn hóa học, vật lý
 • Song Tử: Học giỏi tất cả các môn
 • Cự Giải: Học hóa, mĩ thuật giỏi nhất
 • Sư Tử: Giỏi các môn Văn, Sử, Địa
 • Xử Nữ: Học Toán cực đỉnh
 • Thiên Bình: Học giỏi Ngoại ngữ và các môn về chính trị
 • Hổ Cáp: Học giỏi tất cả các môn
 • Nhân Mã: Học giỏi Lịch sử, Triết học, kiến thức về tôn giáo
 • Ma Kết: Học giỏi môn Âm nhạc
 • Bảo Bình: Toán, Lý, Hóa là những môn "tủ"
 • Song Ngư: Không học giỏi môn nào

5. Màu may mắn của 12 cung là gì? Màu xui xẻo của 12 cung là màu gì? 

Cung hoàng đạoMàu may mắnMàu xui xẻo
Bạch DươngĐỏ, camXám 
Kim NgưuHồng, xanh lục, trắngĐỏ 
Song TửXanh lá câyVàng chóe 
Cự GiảiTrắng, xám, bạcĐen 
Sư TửVàng, cam, đỏXanh lá cây 
Xử NữNâu, xanh lá câyĐỏ 
Thiên BìnhXanh lá, vàng tươiHồng 
Hổ CápĐỏ, hạt dẻTrắng 
Nhân MãTím đậm, vàng đậmĐen 
Ma KếtCác màu tối (nhất là nâu, đen)Đỏ 
Bảo BìnhMàu ngọc lam, bạc, camVàng 
Song NgưXanh dương, tím nhạtXanh lá 

6. Con số may mắn của 12 chòm sao là gì?


Con số may mắn của cung Bạch Dương: 1, 9
Con số may mắn của cung Kim Ngưu: 2, 8
Con số may mắn của cung Song Tử: 3, 7
Con số may mắn của cung Cự Giải: 4, 6
Con số may mắn của cung Sư Tử: 1, 4, 6
Con số may mắn của cung Xử Nữ: 2, 5, 7
Con số may mắn của cung Thiên Bình: 1, 2, 7
Con số may mắn của cung Hổ Cáp: 2, 7, 9
Con số may mắn của cung Nhân Mã: 3, 5, 8
Con số may mắn của cung Ma Kết: 6, 8, 9
Con số may mắn của cung Bảo Bình: 2, 3, 7
Con số may mắn của cung Song Ngư: 3, 4, 8, 9
 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ CHIÊM TINH HỌC CƠ BẢN

Thuat ngu chiem tinh hoc
 
Hiểu được những thuật ngữ cơ bản về 12 cung hoàng đạo nói riêng (phạm vi hẹp) và Chiêm tinh học nói chung (phạm vi rộng) giúp bạn dễ dàng đọc hiểu được Bản đồ sao chiêm tinh, từ đó không chỉ dừng lại ở việc khám phá chính con người mình mà còn hiểu được vận mệnh mọi người xung quanh cũng như những biến chuyển của vận khí con người. Đây là nguồn tư liệu quý cho những ai có ý định đi sâu nghiên cứu về Chiêm tinh học.

A. CUNG

1. Cung Hoàng Đạo (Zodiac sign): Là một khái niệm lịch pháp, được tính toán bằng cách lấy điểm Xuân Phân làm 0 độ cung Bạch Dương, sau đó theo chiều ngược kim đồng hồ chia vòng tròn Hoàng Đạo thành 12 phần bằng nhau, mỗi phần chiếm 30 độ. Zodiac sign không diễn là 1 cung, dù là theo nghĩa dây cung, cánh cung hay ngôi nhà của tinh quân (theo cách hiểu của tử vi đẩu số) mà có nghĩa là dấu hiệu (để nhận dạng một số tính chất nào đó).
 
2. Vòng tròn Hoàng Đạo (The zodiac): Hoàng đạo nghĩa là đường đi của Mặt Trời. Đây là khái niệm thiên văn miêu tả quỹ tích mà Mặt Trời vẽ ra trên bầu trời, là một đường tròn lấy Trái Đất làm tâm chạy từ Đông sang Tây. Nhìn từ Trái Đất, các hành tinh và Mặt Trời, Mặt Trăng đều chuyển động dọc theo đường tròn này theo chiều từ Đông sang Tây, trên lá số chiêm tinh, chiều đi này được quy ước là chiều ngược kim đồng hồ.
 • Cung địa bàn (house - nhà): Là môi trường, bối cảnh chuyên biệt, nơi diễn ra 1 nhóm các hoạt động cụ thể mà mỗi cung địa bàn quy ước.
 • Cung đêm: Là các cung địa bàn từ 1 đến 6, khi Mặt Trời trú vào các cung này tương ứng với thời gian đêm tối nên chúng còn có tên chung là các cung đêm.
 • Cung ngày: Là các cung địa bàn từ 7 đến 12, khi Mặt Trời trú vào các cung này tương ứng với thời gian ban ngày nên chúng còn có tên chung là các cung ngày.
 • Bán cầu Đông: Là các cung địa bàn từ 1 đến 3 và từ 10 đến 12, là các cung nơi Mặt Trời mọc dần lên cao
 • Bán cầu Tây: Là các cung địa bàn từ 4 đến 9, là các cung nơi Mặt Trời lặn dần xuống thấp.

B. HÀNH TINH VÀ NGUỒN SÁNG

 1. Sao: Khái niệm dùng khi gọi chung cả nguồn sáng tức Mặt Trời, Mặt Trăng lẫn hành tinh (planet).
 2. Hành tinh cá nhân (personal planets): Bao gồm Mặt Trời, Mặt Trăng, sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa. Đại diện cho các chức năng, hoạt động có ý thức của một cá nhân.
 3. Hành tinh xã hội (social planets): Bao gồm sao Mộc và sao Thổ. Đại diện cho ý thức xã hội của 1 cá nhân.
 4. Hành tinh thế hệ (trans saturn planets): Bao gồm sao Thiên Vương, Hải Vương, Diêm Vương. Đại diện cho sinh hoạt hạ ý thức của một cá nhân. Vì các hành tinh này chuyển động rất chậm trên đường Hoàng Đạo nên cung Hoàng đạo chứa nó trở thành đặc trưng chung trên các lá số của rất nhiều người sinh vào khoảng 7-15 năm liên tiếp nhau, tức là tương ứng với cả 1 thế hệ.
 5. Hành tinh trội (dominant planet): Là hành tinh trên bản đồ sao có 1 chữ dom nhỏ đứng cạnh. Theo định nghĩa, hành tinh trội là hành tinh có hoạt động mạnh nhất trên lá số. Có nhiều cách khác nhau để tính toán hoạt động xem hành tinh nào trội nhất trên lá số. Chúng thường dựa vào số góc chiếu, loại góc chiếu, vị trí hành tinh trên các cung Hoàng đạo và cung địa bàn, mức độ hoạt động của cung hoàng đạo và cung địa bàn mà hành tinh ấy làm chủ tinh trên lá số...
 6. Tinh vận (progressed planets): Là tọa độ sau khi xê dịch của các sao so với vị trí trên lá số gốc theo nguyên tắc quy đổi 1 ngày bằng 1 năm. Tức là tọa độ của tinh đẩu sau 1 ngày so với tọa độ gốc, sẽ biểu hiện trạng thái tâm sinh lý biến hóa của chủ lá số ứng với 1 năm sau khi chào đời. Thông thường ta xét Nhật Tinh Vận, Nguyệt Tinh Vận, Thủy Tinh Vận, Kim Tinh Vận và Hỏa Tinh Vận, các tinh vận khác có phạm vi sử dụng rất hạn chế.
 7. Khách tinh (transit): Là tọa độ thật của các hành tinh và nguồn sáng trên bầu trời vào thời điểm ta cần xem xét. Thông thường ta xem xét lưu Mộc tinh, lưu Thổ tinh, lưu Thiên Vương, lưu Hải Vương, lưu Diêm Vương. Các sao lưu khác có tác động rất yếu và ít giá trị sử dụng.
 8. Chủ tinh (ruler planets): Là một khái niệm chiêm tinh quy ước rằng mỗi hành tinh là chủ quản quản chiếu đại diện cho loại năng lượng đặc thù của một cung Hoàng Đạo. 
 9. Nghịch hành (retrograde): Là hiện tượng các hành tinh chạy giật lùi theo chiều kim đồng hồ trên đường Hoàng đạo khi quan sát từ trái đất. Hiện tượng này xảy ra là do tương quan vận tốc giữa Trái Đất và các hành tinh khi cùng quay quanh Mặt Trời. Mặt Trời và Mặt Trăng không bao giờ nghịch hành. Moon node luôn luôn nghịch hành. Kí hiệu trên lá số dành cho hành tinh đang nghịch hành là một chữ "r" nhỏ bên cạnh biểu tượng hành tinh.
 10. Bất động (station): Là hiện tượng xuất hiện ở đầu và cuối mỗi giai đoạn nghịch hành, trước khi từ thuận hành chuyển thành nghịch hành (R: retrograde), và khi từ nghịch hành trở lại thuận hành (D: direction) sẽ có 1 khoảng thời gian hành tinh trông như đang đứng yên trên bầu trời. Khi một hành tinh bất động, trên lá số sẽ có chữ "s" nhỏ bên cạnh biểu tượng của nó.
 11. Hồi vị (planet return): Hiện tượng transit của một hành tinh đi qua vị trí của chính nó trên lá số gốc.
 12. Vượng (Exaltation): Vị trí Hoàng đạo cung cấp loại năng lượng thuận lợi nhất để một hành tinh biểu hiện các chức năng của mình.
 13. Tướng (Ruler): Vị trí Hoàng đạo của loại năng lượng mà hành tinh làm chủ, khá thuận lợi để hành tinh biểu hiện các chức năng của mình.
 14. Tù (Detriment): Vị trí Hoàng đạo đối nghịch với vị trí đắc trên vòng trong Hoàng đạo, là loại năng lượng có tác dụng ức chế hoạt động của hành tinh mạnh nhất.
 15. Tử (Fall): Vị trí Hoàng đạo đối nghịch với vị trí vượng trên vòng tròn Hoàng đạo, là loại năng lượng tệ nhất mà hành tinh có thể dùng để biểu hiện các chức năng của mình. 

C. MỘT SỐ CẤU TRÚC CHIÊM TINH 

Nối mỗi hành tinh với tâm lá số, góc giữa 2 hành tinh tạo ra ở tâm lá số gọi là góc chiếu, có 1 số trị số góc đặc biệt sẽ tạo ra các cấu trúc giữa các hành tinh. Góc chiếu này cho phép có 1 sai số nhất định gọi là độ lệch góc. 
 1. Tam hợp (trine): Góc chiếu 120 độ, độ lệch góc cho phép có thể lên đến 5 hay 7 độ. Có ý nghĩa tương hỗ năng lượng.
 2. Lục hợp (sextile): Góc chiếu 60 độ, độ lệch góc cho phép lên đến 3 hay 5 độ. Có ý nghĩa tương hỗ năng lượng nhưng hơi yếu.
 3. Bán lục hợp (semisextile): Góc chiếu 30 độ, độ lệch góc cho phép lên đến 1 hay 3 độ. Theo chiều ngược kim đồng hồ, bổ trợ cho năng lượng theo sau và hạn chế năng lượng ở trước.
 4. Xung (opposite): Góc chiếu 180 độ, độ lệch góc cho phép lên đến 5 hay 7 độ. Có ý nghĩa bù khuyết, nhưng đồng thời cũng là đối kháng.
 5. Đồng vị (conjunc): Góc 0 độ, độ lệch góc cho phép lên đến 5 hay 10 độ. Có ý nghĩa tương hỗ hoặc khắc chế tùy thuộc hành tinh tham gia góc chiếu, tạo ra ảnh hưởng cùng lúc không thể tách rời nhau.
 6. Bất đồng vị (inconjunc): Góc 150 độ, độ lệch góc cho phép lên đến 3 hay 5 độ. Ý nghĩa là hoạt động ở vị trí này khiến vị trí kia trở thành ngoài luồng.
 7. Vuông góc (square): Góc 90 độ, độ lệch góc cho phép lên đến 5 hay 7 độ. Có ý nghĩa khắc chế, cần thời gian và nỗ lực để 2 bên tìm tiếng nói chung và tương hỗ cho nhau.
 8. Bán phương (semisquare): Góc 45 độ, độ lệch góc cho phép lên đến 2 hay 5 độ. Có ý nghĩa xung khắc yếu.
 9. Tam bán phương: (SesquiQuadrate) Góc 135 độ, độ lệch góc cho phép lên đến 2 hay 5 độ. Có ý nghĩa xung khắc yếu.
 10. Góc Q (quintile): Góc Q đúp (biquintile/bQ) Góc 72 độ và 144 độ, có ý nghĩa là thiên phú bẩm sinh trong việc cho 2 năng lượng làm việc chung với nhau.

Danh mục tử vi 12 cung hoàng đạo

Cùng chuyên mục 12 cung hoàng đạo

X