Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Những kiêng kỵ trong việc xuất hành

Những kiêng kỵ trong việc xuất hành

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">Kỵ xuất hành vào ngày Sát chủ, ngày Thọ Tử, ngày Nguyệt Kỵ, ngày Dương Công Kỵ, ngày Thập Ác Đại Bại, ngày Tứ Ly, Tứ Tuyệt, Hắc Đạo...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></P>

X