Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 17/01/2022 có sao Tâm Xấu với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 17/01/2022- Có trực Chấp Rất tốt với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm: 3/3
Sao tốt – xấu
Ngày 17/01/2022- Có sao Thiên đức: Tốt- Có sao Nguyệt Đức: Tốt- Có sao Minh tinh: Tốt- Có sao Kính Tâm: Xấu ít- Có sao Giải thần: Tốt- Có sao Hoang vu: Xấu- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu ít - Có sao Đại cát: Giải thần, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Canh Ngọ Tốt với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Lộ Bàng Thổ) tương hòa => Bình Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
23.5/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Ký kết hợp đồng
Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng
Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X