Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

Thông tin cơ bản xem ngày ký kết hợp đồng

  • Ngày sinh: 13/08/1992 dương lịch, tức 15/07/1992 theo lịch âm
  • Ngày xem: 13/08/2022 dương lịch, tức 16/07/2022 theo âm lịch

Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15

Nhị thập bát tú

Ngày 13/08/2022 có sao Vị Tốt với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm:2/3

Trực

Ngày 13/08/2022- Có trực Mãn Bình thường với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm: 1/3

Sao tốt – xấu

Ngày 13/08/2022- Có sao Thiên đức hợp: Tốt- Có sao Thiên phú: Tốt- Có sao Thiên Quan: Tốt- Có sao Lộc khố: Rất tốt- Có sao Kính Tâm: Xấu ít- Có sao Nhân Chuyên: Rất tốt- Có sao Thổ ôn (Thiên cẩu): Xấu ít- Có sao Thiên tặc: Xấu ít- Có sao Quả tú: Xấu ít- Có sao Tam tang: Xấu ít- Có sao Ly sàng: Xấu ít- Có sao Quỷ khốc: Xấu ít - Có sao Đại cát: Nhân Chuyên, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3

Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Mậu Tuất Tốt với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm 1.5/3

Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Kiếm Phong Kim) không khắc mệnh ngày vì Mộc ở đây là Bình Địa Mộc (không sợ Kim khắc) => Bình Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
23.5/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Ký kết hợp đồng
Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng
Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X