Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Thông tin cơ bản xem ngày ký kết hợp đồng

  • Ngày sinh: 28/02/1994 dương lịch, tức 19/01/1994 theo lịch âm
  • Ngày xem: 28/02/2024 dương lịch, tức 19/01/2024 theo âm lịch

Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Thọ tử,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm

Nhị thập bát tú

Ngày 28/02/2024 có sao Sâm Bình thường với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm:1/3

Trực

Ngày 28/02/2024- Có trực Thành Rất tốt với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm: 3/3

Sao tốt – xấu

Ngày 28/02/2024- Có sao Thiên đức hợp: Tốt- Có sao Thiên hỷ: Tốt- Có sao Thiên Quan: Tốt- Có sao Nguyệt Không: Xấu ít- Có sao Tam Hợp: Tốt- Có sao Hoàng Ân: Tốt- Có sao Trực Tinh: Rất tốt- Có sao Thụ tử: Xấu- Có sao Nguyệt Yếm đại họa: Xấu ít- Có sao Cô thần: Xấu ít- Có sao Quỷ khốc: Xấu ít - Có sao Đại cát: Trực Tinh, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3

Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Nhâm Tuất Tốt với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm 1.5/3

Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Sơn Đầu Hỏa) không sợ mệnh ngày (Đại Hải Thủy) khắc vì Hỏa ở đây là Sơn Đầu Hỏa (không Thủy nào khắc được) => Bình Ngày này Xấu với tuổi bạn
=> Điểm 0/4
Đánh giá
8.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Ký kết hợp đồng
Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng
Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X