Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 27/11/2020 có sao Ngưu Xấu với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 27/11/2020
- Có trực Bế Xấu với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 27/11/2020
- Có sao Nguyệt Đức: Tốt
- Có sao Thiên tài: Xấu ít
- Có sao Cát Khánh: Tốt
- Có sao Ích Hậu: Tốt
- Có sao Đại Hồng Sa: Tốt
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Nguyệt Hư (Nguyệt Sát): Xấu ít
- Có sao Tứ thời cô quả: Xấu ít
- Có sao Quỷ khốc: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Giáp Tuất Tốt với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) được mệnh ngày (Sơn Đầu Hỏa) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn
=> Điểm 4/4
Đánh giá
6.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Ký kết hợp đồng
Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng
Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X