Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 22/07/2019 có sao Tất Tốt với việc Ký kết hợp đồng

=> Điểm:2/3

3. Trực

Ngày 22/07/2019
- Có trực Trừ Tốt với việc Ký kết hợp đồng

=> Điểm: 2/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 22/07/2019
- Có sao Thiên Quan: Tốt
- Có sao Nguyệt Không: Xấu ít
- Có sao U Vi tinh: Tốt
- Có sao Tuế hợp: Tốt
- Có sao Ích Hậu: Tốt
- Có sao Trực Tinh: Rất tốt
- Có sao Kiếp sát: Xấu ít
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Địa Tặc: Xấu ít
- Có sao Ngũ Quỹ: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Trực Tinh, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Canh Thân Tốt với việc Ký kết hợp đồng

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Đại Lâm Mộc) và mệnh ngày (Thạch Lựu Mộc) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn

=> Điểm 1/4

Đánh giá

24.5/31: Ngày này Tốt với tuổi của bạn để tiến hành Ký kết hợp đồng

Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng
Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright @ lichngaytot.com. All Rights Reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x