Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày tốt kiện tụng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

Thông tin cơ bản xem ngày kiện tụng

  • Ngày sinh: 28/09/1992 dương lịch, tức 03/09/1992 theo lịch âm
  • Ngày xem: 28/09/2022 dương lịch, tức 03/09/2022 theo âm lịch

Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm

Nhị thập bát tú

Ngày 28/09/2022 có sao Cơ Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm:2/3

Trực

Ngày 28/09/2022- Có trực Bế Xấu với việc Kiện tụng
=> Điểm: 0/3

Sao tốt – xấu

Ngày 28/09/2022- Có sao Sinh khí: Tốt- Có sao Thiên tài: Xấu ít- Có sao Dịch Mã: Tốt- Có sao Phúc hậu: Bình thường- Có sao Trực Tinh: Rất tốt- Có sao Thiên tặc: Xấu ít - Có sao Đại cát: Trực Tinh, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3

Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Giáp Thân Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm 1.5/3

Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Kiếm Phong Kim) sinh mệnh ngày (Tuyền Trung Thủy), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát Ngày này Tốt với tuổi bạn
=> Điểm 2.5/4
Đánh giá
9/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X