Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày tốt kiện tụng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

Thông tin cơ bản xem ngày kiện tụng

  • Ngày sinh: 20/05/1992 dương lịch, tức 18/04/1992 theo lịch âm
  • Ngày xem: 20/05/2022 dương lịch, tức 20/04/2022 theo âm lịch

Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15

Nhị thập bát tú

Ngày 20/05/2022 có sao Lâu Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm:2/3

Trực

Ngày 20/05/2022- Có trực Định Xấu với việc Kiện tụng
=> Điểm: 0/3

Sao tốt – xấu

Ngày 20/05/2022- Có sao Thiên Phúc: Tốt- Có sao Mãn đức tinh: Tốt- Có sao Nguyệt giải: Tốt- Có sao Yếu yên (thiên quý): Tốt- Có sao Tam Hợp: Tốt- Có sao Dân nhật, thời đức: Tốt- Có sao Thiên Ngục: Xấu- Có sao Thiên Hỏa: Xấu ít- Có sao Đại Hao (Tử Khí, Quan Phú): Xấu- Có sao Ngũ Quỹ: Xấu ít- Có sao Chu tước hắc đạo: Xấu ít - Có nhiều sao Bình thường
=> Điểm đại diện: 2/3

Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Quý Dậu Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm 1.5/3

Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Kiếm Phong Kim) và mệnh ngày (Kiếm Phong Kim) tương hòa => Bình Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
21.5/31: Ngày này Bình thường với tuổi của bạn để tiến hành Kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X