Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Thọ tử,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 19/09/2019 có sao Tỉnh Bình thường với việc Kiện tụng

=> Điểm:1/3

3. Trực

Ngày 19/09/2019
- Có trực Khai Tốt với việc Kiện tụng

=> Điểm: 2/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 19/09/2019
- Có sao Sinh khí: Tốt
- Có sao Địa tài: Xấu ít
- Có sao Âm Đức: Tốt
- Có sao Đại Hồng Sa: Tốt
- Có sao Kim đường: Tốt
- Có sao Ngũ Hợp: Tốt
- Có sao Thụ tử: Xấu
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Nhân Cách: Xấu ít
- Có sao Tứ thời cô quả: Xấu ít

=> Điểm đại diện: 1.5/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Kỷ Mùi Tốt với việc Kiện tụng

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Đại Lâm Mộc) sinh mệnh ngày (Thiên Thượng Hỏa), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn

=> Điểm 2.5/4

Đánh giá

8.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Kiện tụng

Xem ngày Kiện tụng - Xem ngày tốt xấu kiện tụng
Xem ngày Kiện tụng - Xem ngày tốt xấu kiện tụng

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright @ lichngaytot.com. All Rights Reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x