Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày tốt kiện tụng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 23/02/2020 có sao Hư Xấu với việc Kiện tụng
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 23/02/2020
- Có trực Phá Xấu với việc Kiện tụng
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 23/02/2020
- Có sao Thiên đức: Tốt
- Có sao Thiên Mã (Lộc mã): Xấu ít
- Có sao Nguyệt giải: Tốt
- Có sao Giải thần: Tốt
- Có sao Yếu yên (thiên quý): Tốt
- Có sao Kiếp sát: Xấu ít
- Có sao Bạch hổ: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Giải thần, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Bính Thân Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) được mệnh ngày (Sơn Hạ Hỏa) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn
=> Điểm 4/4
Đánh giá
23.5/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
Loading...
X