Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày tốt kiện tụng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Thông tin cơ bản xem ngày kiện tụng

  • Ngày sinh: 20/06/1994 dương lịch, tức 12/05/1994 theo lịch âm
  • Ngày xem: 20/06/2024 dương lịch, tức 15/05/2024 theo âm lịch

Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Vãng vong,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm

Nhị thập bát tú

Ngày 20/06/2024 có sao Tỉnh Bình thường với việc Kiện tụng
=> Điểm:1/3

Trực

Ngày 20/06/2024- Có trực Thu Bình thường với việc Kiện tụng
=> Điểm: 1/3

Sao tốt – xấu

Ngày 20/06/2024- Có sao Thiên thành: Tốt- Có sao U Vi tinh: Tốt- Có sao Tục Thế: Tốt- Có sao Mẫu Thương: Bình thường- Có sao Ngọc đường: Tốt- Có sao Nhân Chuyên: Rất tốt- Có sao Địa phá: Xấu ít- Có sao Hỏa tai: Xấu ít- Có sao Ngũ Quỹ: Xấu ít- Có sao Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu- Có sao Hà khôi(Cẩu Giảo): Xấu- Có sao Vãng vong (Thổ kỵ): Xấu ít- Có sao Cửu không: Xấu ít- Có sao Lỗ ban sát: Xấu ít - Có sao Đại cát: Nhân Chuyên, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3

Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Ất Mão Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm 1.5/3

Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Sơn Đầu Hỏa) không sợ mệnh ngày (Đại Khê Thủy) khắc vì Hỏa ở đây là Sơn Đầu Hỏa (không Thủy nào khắc được) => Bình Ngày này Xấu với tuổi bạn
=> Điểm 0/4
Đánh giá
6.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X