Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2021

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 21/09/2021 có sao Dực Xấu với việc Cưới hỏi
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 21/09/2021
- Có trực Bế Xấu với việc Cưới hỏi
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 21/09/2021
- Có sao Thiên Mã (Lộc mã): Xấu ít
- Có sao Thánh tâm: Tốt
- Có sao Ngũ phú: Tốt
- Có sao Cát Khánh: Tốt
- Có sao Phúc hậu: Bình thường
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Thiên ôn: Xấu ít
- Có sao Bạch hổ: Xấu ít
- Có sao Lôi công: Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1.5/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Nhâm Thân Tốt với việc Cưới hỏi
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) sinh mệnh ngày (Kiếm Phong Kim), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn
=> Điểm 2.5/4
Đánh giá
20.5/31: Ngày này Bình thường với tuổi của bạn để tiến hành Cưới hỏi
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2021
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2021

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X