Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2023

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Thông tin cơ bản xem ngày cưới hỏi

  • Ngày sinh: 25/04/1994 dương lịch, tức 15/03/1994 theo lịch âm
  • Ngày xem: 25/04/2024 dương lịch, tức 17/03/2024 theo âm lịch

Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Sát chủ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm

Nhị thập bát tú

Ngày 25/04/2024 có sao Tỉnh Bình thường với việc Cưới hỏi
=> Điểm:1/3

Trực

Ngày 25/04/2024- Có trực Bình Tốt với việc Cưới hỏi
=> Điểm: 2/3

Sao tốt – xấu

Ngày 25/04/2024- Có sao Hoạt điệu: Bình thường- Có sao Sát cống: Rất tốt- Có sao Ngũ Hợp: Tốt- Có sao Thiên Cương (hay Diệt Môn): Xấu- Có sao Tiểu Hao: Xấu ít- Có sao Nguyệt Hư (Nguyệt Sát): Xấu- Có sao Trùng Tang: Xấu- Có sao Trùng phục: Xấu- Có sao Chu tước hắc đạo: Xấu ít- Có sao Sát chủ: Xấu- Có sao Tội chỉ: Xấu ít - Có sao Đại cát: Sát cống, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3

Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Kỷ Mùi Tốt với việc Cưới hỏi
=> Điểm 1.5/3

Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Sơn Đầu Hỏa) và mệnh ngày (Thiên Thượng Hỏa) tương hòa => Bình Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
8.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Cưới hỏi
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2023
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2023

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X