Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2021

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Dương công kỵ,Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 14/06/2021 có sao Nguy Xấu với việc Cưới hỏi
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 14/06/2021
- Có trực Bế Xấu với việc Cưới hỏi
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 14/06/2021
- Có sao Phúc hậu: Bình thường
- Có sao Đại Hồng Sa: Tốt
- Có sao Sát cống: Rất tốt
- Có sao Trùng phục: Xấu
- Có sao Huyền Vũ: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Sát cống, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Quý Tị Tốt với việc Cưới hỏi
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) khắc mệnh ngày (Trường Lưu Thủy) => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn
=> Điểm 0/4
Đánh giá
4.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Cưới hỏi
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2021
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2021

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X