Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Sát chủ,Thọ tử,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 20/08/2019 có sao Chủy Xấu với việc Cưới hỏi

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 20/08/2019
- Có trực Chấp Bình thường với việc Cưới hỏi

=> Điểm: 1/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 20/08/2019
- Có sao Mẫu Thương: Bình thường
- Có sao Minh đường: Tốt
- Có sao Nhân Chuyên: Rất tốt
- Có sao Thụ tử: Xấu
- Có sao Ngũ Quỹ: Xấu ít
- Có sao Sát chủ: Xấu
- Có sao Đại cát: Nhân Chuyên, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Kỷ Sửu Tốt với việc Cưới hỏi

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Đại Lâm Mộc) sinh mệnh ngày (Tích Lịch Hỏa), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn

=> Điểm 2.5/4

Đánh giá

8/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Cưới hỏi

Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát của 12 con giáp 2019
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát của 12 con giáp 2019

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright @ lichngaytot.com. All Rights Reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x