Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2020

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 27/11/2020 có sao Ngưu Xấu với việc Cưới hỏi
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 27/11/2020
- Có trực Bế Xấu với việc Cưới hỏi
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 27/11/2020
- Có sao Nguyệt Đức: Tốt
- Có sao Thiên tài: Xấu ít
- Có sao Cát Khánh: Tốt
- Có sao Ích Hậu: Rất tốt
- Có sao Đại Hồng Sa: Tốt
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Nguyệt Hư (Nguyệt Sát): Xấu
- Có sao Tứ thời cô quả: Xấu
- Có sao Quỷ khốc: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu
=> Điểm đại diện: 0/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Giáp Tuất Tốt với việc Cưới hỏi
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) được mệnh ngày (Sơn Đầu Hỏa) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn
=> Điểm 4/4
Đánh giá
5.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Cưới hỏi
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2020
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2020

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X