Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2020

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 12/07/2020 có sao Hư Xấu với việc Cưới hỏi
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 12/07/2020
- Có trực Thu Bình thường với việc Cưới hỏi
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 12/07/2020
- Có sao Nguyệt Đức: Tốt
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Sinh khí: Tốt
- Có sao Minh tinh: Tốt
- Có sao Yếu yên (thiên quý): Rất tốt
- Có sao Đại Hồng Sa: Tốt
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Tứ thời cô quả: Xấu
- Có nhiều sao Bình thường
=> Điểm đại diện: 2/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Bính Thìn Tốt với việc Cưới hỏi
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Sa Trung Thổ) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
5.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Cưới hỏi
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2020
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2020

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X