Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 25/09/2017 có sao Trương Rất tốt với việc Cưới hỏi

=> Điểm:3/3

3. Trực

Ngày 25/09/2017
- Có trực Phá Xấu với việc Cưới hỏi

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 25/09/2017
- Có sao Nguyệt đức hợp: Tốt
- Có sao Minh đường: Tốt
- Có sao Nhân Chuyên: Rất tốt
- Có sao Nguyệt phá: Xấu ít
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Thiên tặc: Xấu ít
- Có sao Nguyệt Yếm đại họa: Xấu
- Có sao Thần cách: Xấu ít
- Có sao Phi Ma sát (Tai sát): Xấu
- Có sao Trùng phục: Xấu
- Có sao Tội chỉ: Xấu ít
- Có sao Ngũ hư: Xấu
- Có sao Không phòng: Xấu
- Có sao Âm thác: Xấu
- Có sao Đại cát: Nhân Chuyên, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Ất Mão Tốt với việc Cưới hỏi

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) bị mệnh ngày (Đại Khê Thủy) khắc => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

22.5/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Cưới hỏi

Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát của 12 con giáp 2016
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát của 12 con giáp 2016
Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright@lichngaytot.com,Allrights reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x