Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2020

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 20/09/2020 có sao Tinh Xấu với việc Cưới hỏi
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 20/09/2020
- Có trực Chấp Bình thường với việc Cưới hỏi
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 20/09/2020
- Có sao Thiên đức: Tốt
- Có sao Giải thần: Tốt
- Có sao Thanh Long: Tốt
- Có sao Sát cống: Rất tốt
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Kiếp sát: Xấu
- Có sao Hoàng Sa: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Giải thần, Sát cống, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Bính Dần Rất tốt với việc Cưới hỏi
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) được mệnh ngày (Lư Trung Hỏa) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn
=> Điểm 4/4
Đánh giá
25/31: Ngày này Tốt với tuổi của bạn để tiến hành Cưới hỏi
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2020
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2020

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X