Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Danh ngôn - Những câu nói hay làm thay đổi con người

Danh ngôn hay

20% thành công của doanh nghiệp nằm ở quyết sách và 80% còn lại là hành động.
Lý Gia Thành

Nắm bắt thời cơ và nhanh chóng hoạt động chính là chìa khóa thành công cho mọi doanh nghiệp hiện đại.
James C.Collins
Không nên đặt tất cả số trứng bạn có vào cùng một cái rổ.
James Tobin
Cứ 100 doanh nghiệp hoặc công ty trên thế giới lâm vào tình cảnh phá sản thì có đến 85% trong ố đó do chính sách quản lý của người đứng đầu mà ra.
Rand
Không giỏi lắng nghe những âm thanh khác nhau, đó là nhược điểm lớn nhất của một nhà quản lý.
Mary Kay
Khách hàng là khởi nguồn của mọi sáng tạo.
Tom Peters
Sáng tạo chính là con đường đi duy nhất của một ty lớn.
Geogffrey Chaucer
Hợp tác chính là nguồn gốc của sự phồng thịnh.
Bob Barr
Thành công của một công ty, xí nghiệp là dựa vào cả một tập thể chứ không chỉ là dựa vào chỉ một cá nhân.
James C.Collins
Chất lượng là sự bảo đảm tốt nhất lòng trung thành của khách hàng.
Jack Welch
X