Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 20/01/2019 có sao Phòng Tốt với việc Khai trương

=> Điểm:2/3

3. Trực

Ngày 20/01/2019
- Có trực Định Xấu với việc Khai trương

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 20/01/2019
- Có sao Mãn đức tinh: Tốt
- Có sao Tam Hợp: Tốt
- Có sao Ngọc đường: Tốt
- Có sao Đại Hao (Tử Khí, Quan Phú): Xấu
- Có sao Cửu không: Xấu
- Có sao Tội chỉ: Xấu ít
- Có sao Ly sàng: Xấu ít

=> Điểm đại diện: 1.5/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Đinh Tị Tốt với việc Khai trương

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Đại Lâm Mộc) không khắc mệnh ngày (Sa Trung Thổ) vì Thổ ở đây là Sa Trung Thổ (không sợ Mộc khắc) => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn

=> Điểm 1/4

Đánh giá

21/31: Ngày này Bình thường với tuổi của bạn để tiến hành Khai trương

Xem ngày khai trương - Xem ngày khai trường theo tuổi
Xem ngày khai trương - Xem ngày khai trường theo tuổi

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright @ lichngaytot.com. All Rights Reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x