Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày khai trương - Ngày khai trương tốt lành theo tuổi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 18/10/2021 có sao Trương Tốt với việc Khai trương
=> Điểm:2/3
Trực
Ngày 18/10/2021- Có trực Trừ Tốt với việc Khai trương
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 18/10/2021- Có sao Thiên thành: Tốt- Có sao Ngũ phú: Tốt- Có sao Kính Tâm: Xấu ít- Có sao Hoàng Ân: Tốt- Có sao Ngọc đường: Tốt- Có sao Kiếp sát: Xấu ít- Có sao Hoang vu: Xấu- Có sao Trùng Tang: Xấu ít- Có sao Trùng phục: Xấu ít - Có nhiều sao Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Kỷ Hợi Rất tốt với việc Khai trương
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) không bị mệnh ngày (Bình Địa Mộc) khắc vì Thổ ở đây là Lộ Bàng Thổ (không sợ Mộc khắc)=> Bình Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
8/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khai trương
Xem ngày khai trương - Ngày khai trương tốt lành theo tuổi
Xem ngày khai trương - Ngày khai trương tốt lành theo tuổi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X