Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày khai trương - Xem ngày khai trường theo tuổi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Sát chủ,Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 10/04/2020 có sao Cang Xấu với việc Khai trương
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 10/04/2020
- Có trực Bình Tốt với việc Khai trương
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 10/04/2020
- Có sao Hoạt điệu: Bình thường
- Có sao Sát cống: Rất tốt
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Thiên Cương (hay Diệt Môn): Xấu
- Có sao Tiểu Hao: Xấu
- Có sao Nguyệt Hư (Nguyệt Sát): Xấu
- Có sao Chu tước hắc đạo: Xấu
- Có sao Sát chủ: Xấu
- Có sao Tội chỉ: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Sát cống, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Quý Mùi Rất tốt với việc Khai trương
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) không bị mệnh ngày (Dương Liễu Mộc) khắc vì Thổ ở đây là Lộ Bàng Thổ (không sợ Mộc khắc)=> Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
8/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khai trương
Xem ngày khai trương - Xem ngày khai trường theo tuổi
Xem ngày khai trương - Xem ngày khai trường theo tuổi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
Loading...
X