Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 18/09/2019 có sao Sâm Bình thường với việc Khai trương

=> Điểm:1/3

3. Trực

Ngày 18/09/2019
- Có trực Thu Bình thường với việc Khai trương

=> Điểm: 1/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 18/09/2019
- Có sao Thiên tài: Rất tốt
- Có sao Phúc Sinh: Tốt
- Có sao Tuế hợp: Tốt
- Có sao Đại Hồng Sa: Tốt
- Có sao Hoàng Ân: Tốt
- Có sao Ngũ Hợp: Tốt
- Có sao Thiên Cương (hay Diệt Môn): Xấu
- Có sao Địa phá: Xấu ít
- Có sao Địa Tặc: Xấu ít
- Có sao Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu
- Có sao Cửu không: Xấu
- Có sao Lỗ ban sát: Xấu ít

=> Điểm đại diện: 1.5/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Mậu Ngọ Tốt với việc Khai trương

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Đại Lâm Mộc) sinh mệnh ngày (Thiên Thượng Hỏa), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn

=> Điểm 2.5/4

Đánh giá

22.5/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Khai trương

Xem ngày khai trương - Xem ngày khai trường theo tuổi
Xem ngày khai trương - Xem ngày khai trường theo tuổi

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright @ lichngaytot.com. All Rights Reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x