Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày khai trương - Ngày khai trương tốt lành theo tuổi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 29/01/2022 có sao Vị Tốt với việc Khai trương
=> Điểm:2/3
Trực
Ngày 29/01/2022- Có trực Chấp Xấu với việc Khai trương
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 29/01/2022- Có sao Thiên Quý: Tốt- Có sao Minh tinh: Tốt- Có sao Kính Tâm: Xấu ít- Có sao Giải thần: Tốt- Có sao Thiên Ân: Tốt- Có sao Hoang vu: Xấu- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu ít - Có sao Đại cát: Giải thần, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Nhâm Ngọ Rất tốt với việc Khai trương
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) không bị mệnh ngày (Dương Liễu Mộc) khắc vì Thổ ở đây là Lộ Bàng Thổ (không sợ Mộc khắc)=> Bình Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
8/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khai trương
Xem ngày khai trương - Ngày khai trương tốt lành theo tuổi
Xem ngày khai trương - Ngày khai trương tốt lành theo tuổi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X