Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày khai trương - Xem ngày khai trường theo tuổi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 12/04/2021 có sao Tâm Xấu với việc Khai trương
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 12/04/2021
- Có trực Khai Rất tốt với việc Khai trương
=> Điểm: 3/3
Sao tốt – xấu
Ngày 12/04/2021
- Có sao Sinh khí: Tốt
- Có sao Thiên Quan: Tốt
- Có sao Nguyệt Ân: Tốt
- Có sao Tục Thế: Tốt
- Có sao Dịch Mã: Tốt
- Có sao Phúc hậu: Bình thường
- Có sao Hoàng Ân: Tốt
- Có sao Thiên Thụy: Tốt
- Có sao Thiên tặc: Xấu ít
- Có sao Hỏa tai: Xấu ít
- Có nhiều sao Bình thường
=> Điểm đại diện: 2/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Canh Dần Rất tốt với việc Khai trương
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) không bị mệnh ngày (Tùng Bách Mộc) khắc vì Thổ ở đây là Lộ Bàng Thổ (không sợ Mộc khắc)=> Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
23/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Khai trương
Xem ngày khai trương - Xem ngày khai trường theo tuổi
Xem ngày khai trương - Xem ngày khai trường theo tuổi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X