Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày khai trương - Xem ngày khai trường theo tuổi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Vãng vong,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 23/01/2020 có sao Đẩu Tốt với việc Khai trương
=> Điểm:2/3
Trực
Ngày 23/01/2020
- Có trực Kiến Bình thường với việc Khai trương
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 23/01/2020
- Có sao Thiên đức hợp: Tốt
- Có sao Nguyệt đức hợp: Tốt
- Có sao Yếu yên (thiên quý): Tốt
- Có sao Sát cống: Rất tốt
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Tiểu Hồng Sa: Xấu
- Có sao Thổ phủ: Xấu ít
- Có sao Vãng vong (Thổ kỵ): Xấu
- Có sao Chu tước hắc đạo: Xấu
- Có sao Tam tang: Xấu ít
- Có sao Không phòng: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Sát cống, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Ất Sửu Rất tốt với việc Khai trương
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Đại Lâm Mộc) bị mệnh ngày (Hải Trung Kim) khắc => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn
=> Điểm 0/4
Đánh giá
8/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khai trương
Xem ngày khai trương - Xem ngày khai trường theo tuổi
Xem ngày khai trương - Xem ngày khai trường theo tuổi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
Loading...
X