Xem XSMN
Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Blog cuộc sống

Thời nào còn đòi bình đẳng? Phụ nữ mạnh mẽ cho ai xem?

Thời nào còn đòi bình đẳng? Phụ nữ mạnh mẽ cho ai xem?

Ngày nay chúng ta vẫn cứ hô hào quá nhiều việc phụ nữ phải mạnh mẽ, phải được bình quyền nhưng cả giang sơn phía sau kia thì ai trông nom? Không hẳn phụ nữ nên an phận làm vợ, làm mẹ mà họ nên hiểu rằng dù sao gia đình vẫn quan trọng nhất, công việc nên để thứ hai.

X