Xem XSMN
Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Blog cuộc sống

Tại sao cổ nhân căn dặn: "Đám cưới không tặng ô, mừng thọ không tặng thuốc, đám tang không đưa tiền phúng sau"?

Tại sao cổ nhân căn dặn: "Đám cưới không tặng ô, mừng thọ không tặng thuốc, đám tang không đưa tiền phúng sau"?

Đi đám cưới, mừng thọ hay đi đám tang cũng cần tránh những điều kiêng kỵ để bản thân được đánh giá là người tế nhị, tinh tế. Lời nhắc nhở của cổ nhân sẽ giúp mọi người có thêm lưu ý khi tham dự các sự kiện quan trọng: “Đám cưới không tặng ô, mừng thọ không tặng thuốc, đám tang không đưa tiền phúng sau”.

X