Xem XSMN
Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Tâm linh - Thế giới tâm linh

Vì sao nói vợ chồng là tiền duyên con cái là nợ cũ?

Vì sao nói vợ chồng là tiền duyên con cái là nợ cũ?

Vợ chồng là tiền duyên con cái là nợ cũ là khái niệm không mới nhưng không phải ai cũng hiểu sâu ý nghĩa của nó về khía cạnh tâm linh. Chỉ khi hiểu rồi ta mới có thể điều chỉnh hành động của mình một cách đúng đắn hơn, tỉnh táo hơn.

Sức mạnh của nghiệp lực quá lớn làm thế nào để chấp nhận

Sức mạnh của nghiệp lực quá lớn làm thế nào để chấp nhận

Sức mạnh của nghiệp lực rất lớn, thậm chí có cả thần thông cũng không thể lay chuyển, vì thế, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận nó và cố gắng mang tới những điều tốt lành cho cuộc sống này bằng một trái tim chân thành thì sẽ có lúc nhận được quả ngọt.

X