Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 23/04/2021 có sao Lâu Rất tốt với việc Khởi công
=> Điểm:3/3
Trực
Ngày 23/04/2021
- Có trực Thu Xấu với việc Khởi công
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 23/04/2021
- Có sao U Vi tinh: Tốt
- Có sao Ích Hậu: Tốt
- Có sao Đại Hồng Sa: Tốt
- Có sao Sát cống: Rất tốt
- Có sao Tiểu Hồng Sa: Xấu
- Có sao Địa phá: Xấu
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Thần cách: Xấu ít
- Có sao Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu
- Có sao Hà khôi(Cẩu Giảo): Xấu
- Có sao Huyền Vũ: Xấu
- Có sao Ngũ hư: Xấu
- Có sao Tứ thời cô quả: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Sát cống, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Tân Sửu Tốt với việc Khởi công
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Bích Thượng Thổ) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
23.5/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X