Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Dương công kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 01/04/2020 có sao Sâm Rất tốt với việc Khởi công
=> Điểm:3/3
Trực
Ngày 01/04/2020
- Có trực Nguy Xấu với việc Khởi công
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 01/04/2020
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Thiên Mã (Lộc mã): Xấu ít
- Có sao Phúc Sinh: Tốt
- Có sao Giải thần: Tốt
- Có sao Sát cống: Rất tốt
- Có sao Nguyệt phá: Xấu
- Có sao Lục Bất thành: Xấu
- Có sao Cửu không: Xấu ít
- Có sao Bạch hổ: Xấu
- Có sao Quỷ khốc: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Giải thần, Sát cống, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Giáp Tuất Tốt với việc Khởi công
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) được mệnh ngày (Sơn Đầu Hỏa) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn
=> Điểm 4/4
Đánh giá
11.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
Loading...
X