Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

Thông tin cơ bản xem ngày khởi công

  • Ngày sinh: 20/05/1992 dương lịch, tức 18/04/1992 theo lịch âm
  • Ngày xem: 20/05/2022 dương lịch, tức 20/04/2022 theo âm lịch

Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15

Nhị thập bát tú

Ngày 20/05/2022 có sao Lâu Rất tốt với việc Khởi công
=> Điểm:3/3

Trực

Ngày 20/05/2022- Có trực Định Tốt với việc Khởi công
=> Điểm: 2/3

Sao tốt – xấu

Ngày 20/05/2022- Có sao Thiên Phúc: Rất tốt- Có sao Mãn đức tinh: Tốt- Có sao Nguyệt giải: Tốt- Có sao Yếu yên (thiên quý): Tốt- Có sao Tam Hợp: Tốt- Có sao Dân nhật, thời đức: Tốt- Có sao Thiên Ngục: Xấu- Có sao Thiên Hỏa: Xấu ít- Có sao Đại Hao (Tử Khí, Quan Phú): Xấu- Có sao Ngũ Quỹ: Xấu ít- Có sao Chu tước hắc đạo: Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1.5/3

Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Quý Dậu Rất tốt với việc Khởi công
=> Điểm 2/3

Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Kiếm Phong Kim) và mệnh ngày (Kiếm Phong Kim) tương hòa => Bình Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
24.5/31: Ngày này Tốt với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X