Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 10/07/2020 có sao Ngưu Xấu với việc Khởi công
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 10/07/2020
- Có trực Nguy Xấu với việc Khởi công
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 10/07/2020
- Có sao Thiên đức hợp: Tốt
- Có sao Thiên hỷ: Tốt
- Có sao Thiên Mã (Lộc mã): Xấu ít
- Có sao Ích Hậu: Tốt
- Có sao Tam Hợp: Tốt
- Có sao Mẫu Thương: Bình thường
- Có sao Hoàng Sa: Xấu ít
- Có sao Bạch hổ: Xấu
- Có sao Lôi công: Xấu
- Có sao Cô thần: Xấu ít
- Có sao Thổ cẩm: Xấu
- Có sao Ly sàng: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Giáp Dần Tốt với việc Khởi công
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) khắc mệnh ngày (Đại Khê Thủy) => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn
=> Điểm 0/4
Đánh giá
17.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X