Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 26/09/2020 có sao Đê Xấu với việc Khởi công
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 26/09/2020
- Có trực Bế Xấu với việc Khởi công
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 26/09/2020
- Có sao Thiên Mã (Lộc mã): Xấu ít
- Có sao Thánh tâm: Tốt
- Có sao Ngũ phú: Tốt
- Có sao Cát Khánh: Tốt
- Có sao Phúc hậu: Bình thường
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Thiên ôn: Xấu
- Có sao Bạch hổ: Xấu
- Có sao Lôi công: Xấu
=> Điểm đại diện: 1.5/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Nhâm Thân Tốt với việc Khởi công
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) sinh mệnh ngày (Kiếm Phong Kim), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn
=> Điểm 2.5/4
Đánh giá
20.5/31: Ngày này Bình thường với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X