Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Thọ tử,Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 25/01/2021 có sao Nguy Xấu với việc Khởi công
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 25/01/2021
- Có trực Thành Bình thường với việc Khởi công
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 25/01/2021
- Có sao Thiên hỷ: Tốt
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Tam Hợp: Tốt
- Có sao Mẫu Thương: Bình thường
- Có sao Thiên Ngục: Xấu
- Có sao Thiên Hỏa: Xấu ít
- Có sao Thụ tử: Xấu
- Có sao Câu Trận: Xấu
- Có sao Cô thần: Xấu ít
- Có sao Lỗ ban sát: Xấu
- Có nhiều sao Xấu
=> Điểm đại diện: 0/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Quý Dậu Rất tốt với việc Khởi công
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) sinh mệnh ngày (Kiếm Phong Kim), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn
=> Điểm 2.5/4
Đánh giá
5.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X