Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

Thông tin cơ bản xem ngày khởi công

  • Ngày sinh: 28/11/1992 dương lịch, tức 05/11/1992 theo lịch âm
  • Ngày xem: 28/11/2022 dương lịch, tức 05/11/2022 theo âm lịch

Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm

Nhị thập bát tú

Ngày 28/11/2022 có sao Nguy Xấu với việc Khởi công
=> Điểm:0/3

Trực

Ngày 28/11/2022- Có trực Khai Xấu với việc Khởi công
=> Điểm: 0/3

Sao tốt – xấu

Ngày 28/11/2022- Có sao Nguyệt Tài: Xấu ít- Có sao U Vi tinh: Tốt- Có sao Mẫu Thương: Bình thường- Có sao Minh đường: Tốt- Có sao Trực Tinh: Rất tốt- Có sao Tiểu Hồng Sa: Xấu- Có sao Địa phá: Xấu- Có sao Thần cách: Xấu ít- Có sao Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu- Có sao Hà khôi(Cẩu Giảo): Xấu- Có sao Lỗ ban sát: Xấu- Có sao Không phòng: Xấu ít - Có sao Đại cát: Trực Tinh, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3

Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Ất Dậu Tốt với việc Khởi công
=> Điểm 1.5/3

Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Kiếm Phong Kim) sinh mệnh ngày (Tuyền Trung Thủy), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát Ngày này Tốt với tuổi bạn
=> Điểm 2.5/4
Đánh giá
7/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X