Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Lời Phật dạy về cuộc sống, tình yêu, nghiệp báo

Lời Phật dạy về sai lầm khi yêu: Yêu nhau chứ đừng nhốt nhau vào "tù"

Lời Phật dạy về sai lầm khi yêu: Yêu nhau chứ đừng nhốt nhau vào "tù"

Yêu nhau thì phải “chịu”, mà muốn chịu được thì cần có cái để “đựng”. Chịu rồi mà không có cái đựng, trước sau gì tình yêu ấy cũng biến mất, quan trọng là mỗi người đựng nó như thế nào. Nghe lời Phật dạy về sai lầm khi yêu để có thể duy trì hạnh phúc lâu bền theo thời gian.

Vì sao Đức Phật cho phép đệ tử ở nhà gái bán hoa?

Vì sao Đức Phật cho phép đệ tử ở nhà gái bán hoa?

Khá nhiều người bất ngờ khi Đức Phật cho phép đệ tử ở nhà gái bán hoa vì chúng ta thường nghĩ rằng những người tu hành nên xa lánh người có cuộc đời vẩn đục. Nhưng đó chỉ là một đánh giá mang tính hình thức vì không hiểu bản chất của sự việc mà thôi.

X