Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

Thông tin cơ bản xem ngày cất nóc

  • Ngày sinh: 20/08/1992 dương lịch, tức 22/07/1992 theo lịch âm
  • Ngày xem: 20/08/2022 dương lịch, tức 23/07/2022 theo âm lịch

Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm

Nhị thập bát tú

Ngày 20/08/2022 có sao Liễu Xấu với việc Cất nóc
=> Điểm:0/3

Trực

Ngày 20/08/2022- Có trực Thu Bình thường với việc Cất nóc
=> Điểm: 1/3

Sao tốt – xấu

Ngày 20/08/2022- Có sao Thiên Phúc: Rất tốt- Có sao Địa tài: Xấu ít- Có sao Ngũ phú: Tốt- Có sao U Vi tinh: Tốt- Có sao Yếu yên (thiên quý): Tốt- Có sao Lục Hợp: Tốt- Có sao Kim đường: Tốt- Có sao Tiểu Hồng Sa: Xấu- Có sao Kiếp sát: Xấu- Có sao Địa phá: Xấu- Có sao Thần cách: Xấu ít- Có sao Hà khôi(Cẩu Giảo): Xấu- Có sao Lôi công: Xấu- Có sao Thổ cẩm: Xấu - Có nhiều sao Xấu
=> Điểm đại diện: 0/3

Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Ất Tị Rất tốt với việc Cất nóc
=> Điểm 2/3

Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Kiếm Phong Kim) không bị mệnh ngày (Phú Đăng Hỏa) khắc vì Kim ở đây là Kiếm Phong Kim (không sợ Hỏa khắc) => Bình Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
4/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Cất nóc
Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi
Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X