Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 22/01/2021 có sao Ngưu Xấu với việc Cất nóc
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 22/01/2021
- Có trực Chấp Bình thường với việc Cất nóc
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 22/01/2021
- Có sao Thiên đức: Tốt
- Có sao Nguyệt Đức: Tốt
- Có sao Minh tinh: Tốt
- Có sao Kính Tâm: Xấu ít
- Có sao Giải thần: Tốt
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Giải thần, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Canh Ngọ Tốt với việc Cất nóc
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Lộ Bàng Thổ) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
21.5/31: Ngày này Bình thường với tuổi của bạn để tiến hành Cất nóc
Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi
Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X