Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Sát chủ,Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 27/01/2020 có sao Nguy Xấu với việc Cất nóc
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 27/01/2020
- Có trực Định Tốt với việc Cất nóc
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 27/01/2020
- Có sao Thiên Phúc: Rất tốt
- Có sao Địa tài: Xấu ít
- Có sao Hoạt điệu: Bình thường
- Có sao Kim đường: Tốt
- Có sao Thiên Cương (hay Diệt Môn): Xấu
- Có sao Tiểu Hồng Sa: Xấu
- Có sao Tiểu Hao: Xấu
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu ít
- Có sao Thần cách: Xấu ít
- Có sao Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu
- Có sao Sát chủ: Xấu
- Có sao Nguyệt Hình: Xấu
- Có sao Ngũ hư: Xấu
- Có nhiều sao Xấu
=> Điểm đại diện: 0/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Kỷ Tị Tốt với việc Cất nóc
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) không bị mệnh ngày (Đại Lâm Mộc) khắc vì Thổ ở đây là Lộ Bàng Thổ (không sợ Mộc khắc)=> Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
4.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Cất nóc
Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi
Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
Loading...
X