Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 03/04/2020 có sao Quỷ Xấu với việc Cất nóc
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 03/04/2020
- Có trực Thu Bình thường với việc Cất nóc
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 03/04/2020
- Có sao Thiên hỷ: Tốt
- Có sao Nguyệt Không: Xấu ít
- Có sao Minh tinh: Tốt
- Có sao Thánh tâm: Tốt
- Có sao Tam Hợp: Tốt
- Có sao Mẫu Thương: Bình thường
- Có sao Đại Hồng Sa: Tốt
- Có sao Hoàng Sa: Xấu ít
- Có sao Cô thần: Xấu ít
- Có sao Lỗ ban sát: Xấu
- Có sao Không phòng: Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1.5/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Bính Tý Tốt với việc Cất nóc
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) khắc mệnh ngày (Giản Hạ Thủy) => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn
=> Điểm 0/4
Đánh giá
19/31: Ngày này Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Cất nóc
Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi
Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
Loading...
X