Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 28/11/2020 có sao Nữ Xấu với việc Nhập trạch
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 28/11/2020
- Có trực Kiến Bình thường với việc Nhập trạch
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 28/11/2020
- Có sao Thiên đức: Tốt
- Có sao Địa tài: Xấu ít
- Có sao Nguyệt Ân: Tốt
- Có sao Tục Thế: Tốt
- Có sao Phúc hậu: Bình thường
- Có sao Kim đường: Tốt
- Có sao Thổ phủ: Xấu ít
- Có sao Thiên ôn: Xấu ít
- Có sao Hỏa tai: Xấu
- Có sao Lục Bất thành: Xấu ít
- Có sao Thần cách: Xấu ít
- Có sao Ngũ Quỹ: Xấu ít
- Có sao Cửu không: Xấu ít
- Có sao Lôi công: Xấu ít
- Có sao Nguyệt Hình: Xấu
- Có nhiều sao Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Ất Hợi Tốt với việc Nhập trạch
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) được mệnh ngày (Sơn Đầu Hỏa) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn
=> Điểm 4/4
Đánh giá
7.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Nhập trạch
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X