Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 18/06/2021 có sao Lâu Tốt với việc Nhập trạch
=> Điểm:2/3
Trực
Ngày 18/06/2021
- Có trực Bình Tốt với việc Nhập trạch
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 18/06/2021
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Nguyệt Tài: Xấu ít
- Có sao Kính Tâm: Xấu ít
- Có sao Tuế hợp: Tốt
- Có sao Hoạt điệu: Bình thường
- Có sao Dân nhật, thời đức: Tốt
- Có sao Hoàng Ân: Tốt
- Có sao Minh đường: Tốt
- Có sao Nhân Chuyên: Rất tốt
- Có sao Thiên Cương (hay Diệt Môn): Xấu
- Có sao Thiên Lại: Xấu
- Có sao Tiểu Hồng Sa: Xấu
- Có sao Tiểu Hao: Xấu
- Có sao Địa Tặc: Xấu ít
- Có sao Lục Bất thành: Xấu ít
- Có sao Thần cách: Xấu ít
- Có sao Trùng Tang: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Nhân Chuyên, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Đinh Dậu Tốt với việc Nhập trạch
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) được mệnh ngày (Sơn Hạ Hỏa) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn
=> Điểm 4/4
Đánh giá
27.5/31: Ngày này Rất tốt với tuổi của bạn để tiến hành Nhập trạch
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X