Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Vãng vong,Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 30/03/2020 có sao Tất Tốt với việc Nhập trạch
=> Điểm:2/3
Trực
Ngày 30/03/2020
- Có trực Chấp Bình thường với việc Nhập trạch
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 30/03/2020
- Có sao Thiên đức: Tốt
- Có sao Nguyệt Đức: Tốt
- Có sao Thiên tài: Xấu ít
- Có sao Kính Tâm: Xấu ít
- Có sao Tam Hợp: Tốt
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Đại Hao (Tử Khí, Quan Phú): Xấu
- Có sao Nguyệt Yếm đại họa: Xấu ít
- Có sao Vãng vong (Thổ kỵ): Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Nhâm Thân Tốt với việc Nhập trạch
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) sinh mệnh ngày (Kiếm Phong Kim), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn
=> Điểm 2.5/4
Đánh giá
8/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Nhập trạch
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
Loading...
X