Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 30/01/2020 có sao Khuê Bình thường với việc Nhập trạch
=> Điểm:1/3
Trực
Ngày 30/01/2020
- Có trực Nguy Xấu với việc Nhập trạch
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 30/01/2020
- Có sao Thiên đức hợp: Tốt
- Có sao Nguyệt Không: Xấu ít
- Có sao Minh tinh: Tốt
- Có sao Nguyệt giải: Tốt
- Có sao Giải thần: Tốt
- Có sao Phổ hộ (Hội hộ): Tốt
- Có sao Dịch Mã: Tốt
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Nguyệt phá: Xấu
- Có sao Đại cát: Giải thần, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Nhâm Thân Tốt với việc Nhập trạch
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) sinh mệnh ngày (Kiếm Phong Kim), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn
=> Điểm 2.5/4
Đánh giá
23/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Nhập trạch
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
Loading...
X