Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 17/01/2022 có sao Tâm Xấu với việc Nhập trạch
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 17/01/2022- Có trực Chấp Bình thường với việc Nhập trạch
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 17/01/2022- Có sao Thiên đức: Tốt- Có sao Nguyệt Đức: Tốt- Có sao Minh tinh: Tốt- Có sao Kính Tâm: Xấu ít- Có sao Giải thần: Tốt- Có sao Hoang vu: Xấu- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu - Có sao Đại cát: Giải thần, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Canh Ngọ Rất tốt với việc Nhập trạch
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Lộ Bàng Thổ) tương hòa => Bình Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
22/31: Ngày này Bình thường với tuổi của bạn để tiến hành Nhập trạch
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X