Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Vãng vong,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 22/10/2019 có sao Dực Xấu với việc Nhập trạch

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 22/10/2019
- Có trực Phá Xấu với việc Nhập trạch

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 22/10/2019
- Có sao Nguyệt Không: Xấu ít
- Có sao Giải thần: Tốt
- Có sao Ích Hậu: Tốt
- Có sao Mẫu Thương: Bình thường
- Có sao Thanh Long: Tốt
- Có sao Sát cống: Rất tốt
- Có sao Nguyệt phá: Xấu
- Có sao Lục Bất thành: Xấu ít
- Có sao Vãng vong (Thổ kỵ): Xấu ít
- Có sao Đại cát: Giải thần, Sát cống, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Nhâm Thìn Rất tốt với việc Nhập trạch

=> Điểm 2/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Đại Lâm Mộc) được mệnh ngày (Trường Lưu Thủy) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn

=> Điểm 4/4

Đánh giá

9/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Nhập trạch

Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright @ lichngaytot.com. All Rights Reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x