Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 17/01/2019 có sao Giác Tốt với việc Nhập trạch

=> Điểm:2/3

3. Trực

Ngày 17/01/2019
- Có trực Trừ Tốt với việc Nhập trạch

=> Điểm: 2/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 17/01/2019
- Có sao Thiên tài: Xấu ít
- Có sao Nguyệt Không: Xấu ít
- Có sao U Vi tinh: Tốt
- Có sao Tuế hợp: Tốt
- Có sao Nhân Chuyên: Rất tốt
- Có sao Kiếp sát: Xấu ít
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Địa Tặc: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Nhân Chuyên, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Giáp Dần Tốt với việc Nhập trạch

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Đại Lâm Mộc) được mệnh ngày (Đại Khê Thủy) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn

=> Điểm 4/4

Đánh giá

27.5/31: Ngày này Rất tốt với tuổi của bạn để tiến hành Nhập trạch

Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright @ lichngaytot.com. All Rights Reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x