Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 24/05/2019 có sao Lâu Tốt với việc Nhập trạch

=> Điểm:2/3

3. Trực

Ngày 24/05/2019
- Có trực Định Tốt với việc Nhập trạch

=> Điểm: 2/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 24/05/2019
- Có sao Thiên đức: Tốt
- Có sao Thiên Phúc: Tốt
- Có sao Mãn đức tinh: Tốt
- Có sao Nguyệt giải: Tốt
- Có sao Yếu yên (thiên quý): Tốt
- Có sao Tam Hợp: Tốt
- Có sao Dân nhật, thời đức: Tốt
- Có sao Sát cống: Rất tốt
- Có sao Ngũ Hợp: Tốt
- Có sao Thiên Ngục: Xấu
- Có sao Thiên Hỏa: Xấu ít
- Có sao Đại Hao (Tử Khí, Quan Phú): Xấu
- Có sao Ngũ Quỹ: Xấu ít
- Có sao Chu tước hắc đạo: Xấu
- Có sao Đại cát: Sát cống, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Tân Dậu Tốt với việc Nhập trạch

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Đại Lâm Mộc) và mệnh ngày (Thạch Lựu Mộc) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn

=> Điểm 1/4

Đánh giá

24.5/31: Ngày này Tốt với tuổi của bạn để tiến hành Nhập trạch

Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright @ lichngaytot.com. All Rights Reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x