Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

Thông tin cơ bản xem ngày nhập trạch

  • Ngày sinh: 13/08/1992 dương lịch, tức 15/07/1992 theo lịch âm
  • Ngày xem: 13/08/2022 dương lịch, tức 16/07/2022 theo âm lịch

Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15

Nhị thập bát tú

Ngày 13/08/2022 có sao Vị Tốt với việc Nhập trạch
=> Điểm:2/3

Trực

Ngày 13/08/2022- Có trực Mãn Bình thường với việc Nhập trạch
=> Điểm: 1/3

Sao tốt – xấu

Ngày 13/08/2022- Có sao Thiên đức hợp: Tốt- Có sao Thiên phú: Tốt- Có sao Thiên Quan: Tốt- Có sao Lộc khố: Xấu ít- Có sao Kính Tâm: Xấu ít- Có sao Nhân Chuyên: Rất tốt- Có sao Thổ ôn (Thiên cẩu): Xấu ít- Có sao Thiên tặc: Xấu- Có sao Quả tú: Xấu ít- Có sao Tam tang: Xấu ít- Có sao Ly sàng: Xấu ít- Có sao Quỷ khốc: Xấu ít - Có sao Đại cát: Nhân Chuyên, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3

Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Mậu Tuất Tốt với việc Nhập trạch
=> Điểm 1.5/3

Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Kiếm Phong Kim) không khắc mệnh ngày vì Mộc ở đây là Bình Địa Mộc (không sợ Kim khắc) => Bình Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
23.5/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Nhập trạch
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X