Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 18/01/2019 có sao Cang Xấu với việc Xuất hành, di chuyển

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 18/01/2019
- Có trực Mãn Rất tốt với việc Xuất hành, di chuyển

=> Điểm: 3/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 18/01/2019
- Có sao Thiên đức hợp: Tốt
- Có sao Nguyệt đức hợp: Tốt
- Có sao Thiên phú: Tốt
- Có sao Địa tài: Xấu ít
- Có sao Lộc khố: Xấu ít
- Có sao Dân nhật, thời đức: Tốt
- Có sao Kim đường: Tốt
- Có sao Thổ ôn (Thiên cẩu): Xấu ít
- Có sao Thiên ôn: Xấu ít
- Có sao Phi Ma sát (Tai sát): Xấu ít
- Có sao Quả tú: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu ít

=> Điểm đại diện: 1/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Ất Mão Rất tốt với việc Xuất hành, di chuyển

=> Điểm 2/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Đại Lâm Mộc) được mệnh ngày (Đại Khê Thủy) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn

=> Điểm 4/4

Đánh giá

10/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Xuất hành, di chuyển

Xem ngày tốt xuất hành - Xuất hành năm 2018
Xem ngày tốt xuất hành - Xuất hành năm 2018

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright @ lichngaytot.com. All Rights Reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x