Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 20/11/2018 có sao Dực Xấu với việc Xuất hành, di chuyển

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 20/11/2018
- Có trực Chấp Xấu với việc Xuất hành, di chuyển

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 20/11/2018
- Có sao Thiên Quan: Tốt
- Có sao Tuế hợp: Tốt
- Có sao Giải thần: Tốt
- Có sao Hoàng Ân: Tốt
- Có sao Nhân Chuyên: Rất tốt
- Có sao Địa Tặc: Xấu
- Có sao Tội chỉ: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Giải thần, Nhân Chuyên, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Bính Thìn Tốt với việc Xuất hành, di chuyển

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Đại Lâm Mộc) không khắc mệnh ngày (Sa Trung Thổ) vì Thổ ở đây là Sa Trung Thổ (không sợ Mộc khắc) => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn

=> Điểm 1/4

Đánh giá

5.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Xuất hành, di chuyển

Xem ngày tốt xuất hành - Xuất hành năm 2018
Xem ngày tốt xuất hành - Xuất hành năm 2018

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright @ lichngaytot.com. All Rights Reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x