Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày tốt xấu xuất hành - Xuất hành năm 2021

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Thọ tử,Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 20/09/2021 có sao Trương Tốt với việc Xuất hành, di chuyển
=> Điểm:2/3
Trực
Ngày 20/09/2021
- Có trực Khai Rất tốt với việc Xuất hành, di chuyển
=> Điểm: 3/3
Sao tốt – xấu
Ngày 20/09/2021
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Sinh khí: Tốt
- Có sao Địa tài: Xấu ít
- Có sao Âm Đức: Tốt
- Có sao Đại Hồng Sa: Tốt
- Có sao Kim đường: Tốt
- Có sao Thụ tử: Xấu
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Nhân Cách: Xấu ít
- Có sao Trùng Tang: Xấu ít
- Có sao Tứ thời cô quả: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Tân Mùi Rất tốt với việc Xuất hành, di chuyển
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Lộ Bàng Thổ) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
9/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Xuất hành, di chuyển
Xem ngày tốt xấu xuất hành - Xuất hành năm 2021
Xem ngày tốt xấu xuất hành - Xuất hành năm 2021

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X