Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 16/04/2021 có sao Ngưu Xấu với việc Chôn cất
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 16/04/2021
- Có trực Mãn Bình thường với việc Chôn cất
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 16/04/2021
- Có sao Thiên phú: Rất tốt
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Lộc khố: Xấu ít
- Có sao Dân nhật, thời đức: Tốt
- Có sao Thiên Ngục: Xấu
- Có sao Thiên Hỏa: Xấu ít
- Có sao Thổ ôn (Thiên cẩu): Xấu ít
- Có sao Phi Ma sát (Tai sát): Xấu ít
- Có sao Quả tú: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1/3
Chi tháng, Can Chi ngày
Ngày 16/04/2021 là Giáp Ngọ của tháng Nhâm Thìn.Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Tốt với việc Chôn cất
=> Điểm 6/6
Đánh giá
8/30: Ngày này Rất Xấu để tiến hành Chôn cất
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X