Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 18/10/2021 có sao Trương Rất tốt với việc Chôn cất
=> Điểm:3/3
Trực
Ngày 18/10/2021- Có trực Trừ Tốt với việc Chôn cất
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 18/10/2021- Có sao Thiên thành: Tốt- Có sao Ngũ phú: Tốt- Có sao Kính Tâm: Rất tốt- Có sao Hoàng Ân: Tốt- Có sao Ngọc đường: Tốt- Có sao Kiếp sát: Xấu- Có sao Hoang vu: Xấu- Có sao Trùng Tang: Xấu- Có sao Trùng phục: Xấu
=> Điểm đại diện: 1.5/3
Chi tháng, Can Chi ngày
Ngày 18/10/2021 là Kỷ Hợi của tháng Mậu Tuất.Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Bình thường với việc Chôn cất
=> Điểm 1.5/6
Đánh giá
8/30: Ngày này Rất Xấu để tiến hành Chôn cất
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X