Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 30/05/2020 có sao Liễu Xấu với việc Chôn cất
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 30/05/2020
- Có trực Định Tốt với việc Chôn cất
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 30/05/2020
- Có sao Thiên Phúc: Tốt
- Có sao Mãn đức tinh: Tốt
- Có sao Nguyệt giải: Tốt
- Có sao Yếu yên (thiên quý): Tốt
- Có sao Tam Hợp: Tốt
- Có sao Dân nhật, thời đức: Tốt
- Có sao Thiên Ngục: Xấu
- Có sao Thiên Hỏa: Xấu ít
- Có sao Đại Hao (Tử Khí, Quan Phú): Xấu
- Có sao Ngũ Quỹ: Xấu ít
- Có sao Chu tước hắc đạo: Xấu ít
- Có nhiều sao Bình thường
=> Điểm đại diện: 2/3
Chi tháng, Can Chi ngày
Ngày 30/05/2020 là Quý Dậu của tháng Tân Tị.Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Bình thường với việc Chôn cất
=> Điểm 1.5/6
Đánh giá
20.5/30: Ngày này Bình thường để tiến hành Chôn cất
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Chọn ngày tốt

Xem thêm
Loading...
X