Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Sát chủ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 20/01/2021 có sao Cơ Rất tốt với việc Chôn cất
=> Điểm:3/3
Trực
Ngày 20/01/2021
- Có trực Bình Tốt với việc Chôn cất
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 20/01/2021
- Có sao Thiên Mã (Lộc mã): Xấu ít
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Tiểu Hao: Xấu
- Có sao Nguyệt Hư (Nguyệt Sát): Xấu ít
- Có sao Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu
- Có sao Hà khôi(Cẩu Giảo): Xấu
- Có sao Bạch hổ: Xấu
- Có sao Sát chủ: Xấu
- Có nhiều sao Xấu
=> Điểm đại diện: 0/3
Chi tháng, Can Chi ngày
Ngày 20/01/2021 là Mậu Thìn của tháng Kỷ Sửu.Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Bình thường với việc Chôn cất
=> Điểm 1.5/6
Đánh giá
6.5/30: Ngày này Rất Xấu để tiến hành Chôn cất
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X