Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Sát chủ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 29/03/2020 có sao Mão Xấu với việc Chôn cất
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 29/03/2020
- Có trực Định Tốt với việc Chôn cất
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 29/03/2020
- Có sao Hoạt điệu: Bình thường
- Có sao Thiên Cương (hay Diệt Môn): Xấu
- Có sao Tiểu Hao: Xấu
- Có sao Nguyệt Hư (Nguyệt Sát): Xấu ít
- Có sao Chu tước hắc đạo: Xấu ít
- Có sao Sát chủ: Xấu
- Có sao Tội chỉ: Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1.5/3
Chi tháng, Can Chi ngày
Ngày 29/03/2020 là Tân Mùi của tháng Canh Thìn.Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Tốt với việc Chôn cất
=> Điểm 6/6
Đánh giá
9.5/30: Ngày này Rất Xấu để tiến hành Chôn cất
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Chọn ngày tốt

Xem thêm
Loading...
X