Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 24/07/2021 có sao Liễu Xấu với việc Chôn cất
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 24/07/2021
- Có trực Mãn Bình thường với việc Chôn cất
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 24/07/2021
- Có sao Thiên phú: Rất tốt
- Có sao Lộc khố: Xấu ít
- Có sao Tục Thế: Tốt
- Có sao Dân nhật, thời đức: Tốt
- Có sao Thổ ôn (Thiên cẩu): Xấu ít
- Có sao Hỏa tai: Xấu ít
- Có sao Phi Ma sát (Tai sát): Xấu ít
- Có sao Câu Trận: Xấu
- Có sao Quả tú: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1/3
Chi tháng, Can Chi ngày
Ngày 24/07/2021 là Quý Dậu của tháng Ất Mùi.Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Bình thường với việc Chôn cất
=> Điểm 1.5/6
Đánh giá
18.5/30: Ngày này Xấu để tiến hành Chôn cất
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X