Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 29/01/2022 có sao Vị Rất tốt với việc Chôn cất
=> Điểm:3/3
Trực
Ngày 29/01/2022- Có trực Chấp Bình thường với việc Chôn cất
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 29/01/2022- Có sao Thiên Quý: Tốt- Có sao Minh tinh: Tốt- Có sao Kính Tâm: Rất tốt- Có sao Giải thần: Tốt- Có sao Thiên Ân: Tốt- Có sao Hoang vu: Xấu- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu ít - Có sao Đại cát: Giải thần, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Chi tháng, Can Chi ngày
Ngày 29/01/2022 là Nhâm Ngọ của tháng Tân Sửu.Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Bình thường với việc Chôn cất
=> Điểm 1.5/6
Đánh giá
8.5/30: Ngày này Rất Xấu để tiến hành Chôn cất
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X