Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Thọ tử,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 19/01/2020 có sao Phòng Rất tốt với việc Chôn cất
=> Điểm:3/3
Trực
Ngày 19/01/2020
- Có trực Thành Bình thường với việc Chôn cất
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 19/01/2020
- Có sao Thiên hỷ: Tốt
- Có sao Nguyệt Ân: Tốt
- Có sao Tam Hợp: Tốt
- Có sao Mẫu Thương: Bình thường
- Có sao Ngũ Hợp: Tốt
- Có sao Thiên Ngục: Xấu
- Có sao Thiên Hỏa: Xấu ít
- Có sao Thụ tử: Xấu
- Có sao Câu Trận: Xấu
- Có sao Cô thần: Xấu ít
- Có sao Lỗ ban sát: Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1.5/3
Chi tháng, Can Chi ngày
Ngày 19/01/2020 là Tân Dậu của tháng Đinh Sửu.Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Bình thường với việc Chôn cất
=> Điểm 1.5/6
Đánh giá
7/30: Ngày này Rất Xấu để tiến hành Chôn cất
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X