Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

XEM SAO HẠN 2018 cho 12 con giáp chuẩn xác và dễ hiểu

Thứ Hai, 16/10/2017 14:56 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Người xưa cho rằng, hàng năm mỗi người đều có sao chiếu mệnh. Tất cả có 9 ngôi sao, gọi là cửu diệu, cứ 9 năm luân phiên trở lại một lần. Cửu diệu bao gồm cả sao tốt và xấu. Nếu gặp cả sao và hạn xấu, nên cúng dâng sao giải hạn để hóa giải, giảm nhẹ tai ương. Hãy cùng Lịch ngày Tốt xem sao hạn năm 2018 và cách cúng sao giải hạn nhé!
 
>> Tra cứu Lịch vạn niênLịch vạn niên 2018  Lịch âm chính xác và thuận lợi trên Lichngaytot.com để chủ động tiến hành mọi việc suôn sẻ <<
 

1. Sao chiếu mệnh – Cửu diệu

 
Thuật xem tử vi, người xưa cho rằng, hàng năm mỗi người đều có sao chiếu mệnh. Sao hạn là gì? Tất cả có 9 ngôi sao, gọi là cửu diệu, cứ 9 năm luân phiên trở lại một lần. 9 ngôi sao đó là: Thái Dương, Thái Âm, Thái Bạch, Vân Hán (Vân Hớn), Mộc Đức, Thổ Tú, Thủy Diệu, La Hầu, Kế Đô.
 
Trong đó có 3 sao tốt, 3 sao xấu và 3 sao trung tính, cụ thể:
 
- 3 sao tốt bao gồm: Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức
- 3 sao xấu bao gồm: La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch
- 3 sao trung tính bao gồm: Vân Hán, Thổ Tú, Thủy Diệu
 
Hai trường hợp đặc biệt là “Nam La Hầu, nữ Kế Đô” được coi là xấu nhất, nặng nhất. Nam La Hầu nữ Kế Đô, đeo trang sức nào để hóa giải. Nam mệnh gặp phải năm có sao La Hầu chiếu, nữ mệnh bị sao Kế Đô chiếu cần tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào dịp đầu năm mới hoặc có thể cúng sao hạn vào các ngày cố định trong tháng, thời điểm mà 2 sao này trực chiếu. 
 

2. Xem sao hạn năm 2018 cho 12 con giáp

 
Xem sao hạn năm 2018 cho 12 con giáp là căn cứ vào từng mệnh ngũ hành nạp âm của 12 địa chi để tính. Cụ thể như sau:


- XEM SAO HẠN 2018 TUỔI TÝ

 
Nạp âm Năm sinh Sao và hạn của nam mạng Sao và hạn của nữ mạng
Mậu Tý  1948 Thái Âm - Diêm Vương Thái Bạch - Thiên La
Canh Tý  1960 Thái Dương - Thiên La Thổ Tú - Diêm Vương
Nhâm Tý  1972 Thổ Tú - Ngũ Mộ Vân Hán - Ngũ Mộ
Giáp Tý 1984 Thái Âm - Diêm Vương Thái Bạch - Thiên La
Bính Tý 1996 Thái Dương - Toán Tận Thổ Tú - Huỳnh Tuyển

Xem nội dung diễn giải về sao, hạn và cách hóa giải chi tiết ở bài viết Xem sao hạn năm 2018 cho tuổi Tý: Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý
 
Tử vi tuổi Tý năm Mậu Tuất 2018: Quý nhân trợ lực
Tử vi tuổi Tý 2018, thoát khỏi năm 2017 phạm cục diện Phá Thái Tuế, sang năm Mậu Tuất 2018, người tuổi Tý được Chính Quan trợ mệnh, dễ dàng thu hút quý nhân,


- XEM SAO HẠN NĂM 2018 TUỔI SỬU
  

Nạp âm Năm sinh Sao và hạn của nam mạng Sao và hạn của nữ mạng
Kỷ Sửu  1949 Kế Đô - Địa Võng Thái Dương - Địa Võng
 Tân Sửu 1961   Thái Bạch - Toán Tận Thái Âm - Huỳnh Tuyển 
 Quý Sửu  1973  La Hầu - Tam Kheo   Kế Đô - Thiên Tinh
 Ất Sửu  1985  Kế Đô - Địa Võng  Thái Dương - Địa Võng 
 Đinh Sửu 1997  Thái Bạch - Thiên Tinh  Thái Âm - Tam Kheo 

Xem diễn giải chi tiết về sao, hạn và cách hóa giải, cách cúng dâng sao giải hạn ở bài viết: Xem sao hạn năm 2018 cho tuổi Sửu: Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu
Tử vi tuổi Sửu năm Mậu Tuất 2018: Gặp hung hóa cát
Tử vi tuổi Sửu 2018, bước sang năm Mậu Tuất 2018, người tuổi Sửu lâm tượng Hình Thái Tuế, vận trình thăng trầm, trong cát tàng hung, các phương diện của cuộc


- XEM SAO HẠN 2018 TUỔI DẦN
 

Nạp âm Năm sinh Sao và hạn của nam mạng Sao và hạn của nữ mạng
 Canh Dần 1950  Vân Hán - Địa Võng  La Hầu - Địa Võng 
 Nhâm Dần 1962  Thủy Diệu - Thiên Tinh  Mộc Đức - Tam Kheo 
Giáp Dần   1974  Mộc Đức - Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu - Toán Tận 
 Bính Dần  1986   Vân Hán - Thiên La La Hầu - Diêm Vương 
Mậu Dần  1998  Thủy Diệu - Ngũ Mộ  Mộc Đức - Ngũ Mộ 

 

Xem nội dung bình sao, bình hạn và cách hóa giải, cúng sao giải hạn chi tiết tại Xem sao hạn năm 2018 cho tuổi Dần: Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần

Tử vi tuổi Dần năm Mậu Tuất 2018: Cát tinh che chở, tài lộc vượng phát
Tử vi tuổi Dần 2018, bước sang năm Mậu Tuất, tuổi Dần lâm tượng Tam Hợp Thái Tuế, lại có nhiều cát tinh che chở, tổng quan vận trình năm hanh thông, mọi phương- XEM SAO HẠN NĂM 2018 TUỔI MÃO
 

Nạp âm Năm sinh Sao và hạn của nam mạng Sao và hạn của nữ mạng
 Tân Mão 1951  Thái Dương - Thiên La  Thổ Tú - Diêm Vương 
 Quý Mão 1963  Thổ Tú - Ngũ Mộ  Vân Hán - Ngũ Mộ 
 Ất Mão 1975  Thái Âm - Diêm Vương  Thái Bạch - Thiên La 
 Đinh Mão 1987   Thái Dương - Toán Tận Thổ Tú - Huỳnh Tuyển 
 Kỷ Mão 1999  Thổ Tú - Tam Kheo  Vân Hán - Thiên Tinh 
 
Theo dõi nội dung bình giải chi tiết về sao, hạn và cách hóa giải ở bài viết: Xem sao hạn năm 2018 cho tuổi Mão: Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão
  
Tử vi tuổi Mão năm Mậu Tuất 2018: Vận trình khởi sắc, mưu sự dễ thành
Tử vi tuổi Mão 2018, thoát khỏi năm 2017 Xung Thái Tuế với nhiều xui xẻo và biến động, sang năm Mậu Tuất 2018, người tuổi Mão lâm tượng Tương Hợp Thái Tuế, vận


- XEM SAO HẠN 2018 TUỔI THÌN
 

Nạp âm Năm sinh Sao và hạn của nam mạng Sao và hạn của nữ mạng
 Nhâm Thìn 1952  Thái Bạch - Toán Tận  Thái Âm - Huỳnh Tuyển 
Giáp Thìn   1964  La Hầu - Tam Kheo  Kế Đô - Thiên Tinh 
 Bính Thìn 1976  Kế Đô - Địa Võng  Thái Dương - Địa Võng 
 Mậu Thìn 1988  Thái Bạch - Thiên Tinh  Thái Âm - Tam Kheo 
Canh Thìn  2000  La Hầu - Tam Kheo  Kế Đô - Thiên Tinh 
 
Xem chi tiết bình sao, hạn và cách hóa giải vận hạn ở nội dung bài viết Xem sao hạn năm 2018 cho tuổi Thìn: Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn
 
Tử vi tuổi Thìn năm Mậu Tuất 2018: Vận trình thăng trầm bất ổn
Tử vi tuổi Thìn 2018, sang năm Mậu Tuất, người tuổi Thìn lâm tượng Xung Thái Tuế (còn được gọi là cục diện Phản ngâm, cũng là một trong hình thức phạm Thái


- XEM SAO HẠN NĂM 2018 TUỔI TỴ
 

Nạp âm Năm sinh Sao và hạn của nam mạng Sao và hạn của nữ mạng
 Quý Tỵ 1953  Thủy Diệu - Thiên Tinh  Mộc Đức - Tam Kheo 
 Ất Tỵ 1965  Mộc Đức - Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu - Toán Tận 
 Đinh Tỵ 1977  Vân Hán - Thiên La  La Hầu - Diêm Vương 
 Kỷ Tỵ 1989  Thủy Diệu - Ngũ Mộ  Mộc Đức - Ngũ Mộ
Tân Tỵ  2001  Mộc Đức - Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu - Toán Tận 
 
Xem lý giải chi tiết về sao, hạn và cách hóa giải ở nội dung Xem sao hạn năm 2018 cho người tuổi Tỵ: Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ
 
Tử vi tuổi Tỵ năm Mậu Tuất 2018: Vượng vận quý nhân
Tử vi tuổi Tỵ 2018, tiến sang năm Mậu Tuất, Thiên can Thái Tuế Mậu Thổ lộ xuất Thực Thần, chủ về những cảm xúc thăng hoa bất ngờ, tài năng nghệ thuật được phát


- XEM SAO HẠN 2018 TUỔI NGỌ
 

Nạp âm Năm sinh Sao và hạn của nam mạng Sao và hạn của nữ mạng
 Giáp Ngọ 1954  Thổ Tú - Ngũ Mộ  Vân Hán - Ngũ Mộ 
 Bính Ngọ 1966  Thái Âm - Diêm Vương  Thái Bạch - Thiên La 
 Mậu Ngọ 1978   Thái Dương - Toán Tận Thổ Tú - Huỳnh Tuyển 
 Canh Ngọ 1990  Thổ Tú - Ngũ Mộ  Vân Hán - Ngũ Mộ 
 Nhâm Ngọ 2002   Thái Âm - Diêm Vương Thái Bạch - Thiên La 
 

Theo dõi bình giải chi tiết về sao, hạn và cách hóa giải, cúng dâng sao giải hạn tại nội dung Xem sao hạn năm 2018 cho tuổi Ngọ: Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ
 
Tử vi tuổi Ngọ năm Mậu Tuất 2018: Vận khí hanh thông, tài lộc thăng cấp
Tử vi tuổi Ngọ 2018, tiến vào năm Mậu Tuất, người tuổi Ngọ lâm tượng Tam Hợp Thái Tuế, lại có 3 cát tinh là Tướng Tinh, Tam Đài và Kim Quỹ hội chiếu, đại cát


- XEM SAO HẠN 2018 TUỔI MÙI
 

Nạp âm Năm sinh Sao và hạn của nam mạng Sao và hạn của nữ mạng
 Ất Mùi 1955  La Hầu - Tam Kheo  Kế Đô - Thiên Tinh 
 Đinh Mùi 1967  Kế Đô - Địa Võng  Thái Dương - Địa Võng 
 Kỷ Mùi 1979  Thái Bạch - Thiên Tinh  Thái Âm - Tam Kheo 
 Tân Mùi  1991  La Hầu - Tam Kheo  Kế Đô - Thiên Tinh  
 Quý Mùi 2003  Kế Đô - Địa Võng   Thái Dương - Địa Võng  
 
Theo dõi luận giải chi tiết về sao, hạn và cách hóa giải ở nội dung Xem sao hạn năm 2018 cho tuổi Mùi: Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi
  
Tử vi tuổi Mùi năm Mậu Tuất 2018: Ám tàng hung vận, hết sức thận trọng
Tử vi tuổi Mùi 2018, bước sang năm Mậu Tuất, người tuổi Mùi lâm tượng Phá Thái Tuế, mang điềm phá hoại, vận trình lưu niên bị vây bởi từ “Phá”, phương diện sự


- XEM SAO HẠN 2018 TUỔI THÂN
 

Nạp âm Năm sinh Sao và hạn của nam mạng Sao và hạn của nữ mạng
 Bính Thân 1956  Mộc Đức - Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu - Toán Tận 
Mậu Thân   1968 Vân Hán - Thiên La  La Hầu - Diêm Vương 
 Canh Thân 1980  Thủy Diệu - Thiên La  Mộc Đức - Tam Kheo 
 Nhâm Thân 1992  Mộc Đức - Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu - Toán Tận  
 Giáp Thân 2004   Vân Hán - Thiên La   La Hầu - Diêm Vương 
 
Theo dõi luận giải chi tiết các sao, hạn và cách hóa giải ở bài viết Xem sao hạn năm 2018 cho tuổi Thân: Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân
 
Tử vi tuổi Thân năm Mậu Tuất 2018: Sự nghiệp, tài lộc tăng tiến mạnh mẽ
Tử vi tuổi Thân 2018, năm nay Thiên can Thái Tuế Mậu Thổ lộ xuất Thiên Ấn, trợ lực lớn cho vận trình sự nghiệp. Công việc tiến hành đều đều, không vấp váp trở


- XEM SAO HẠN 2018 TUỔI DẬU
 

Nạp âm Năm sinh Sao và hạn của nam mạng Sao và hạn của nữ mạng
 Đinh Dậu  1957 Thái Âm - Diêm Vương  Thái Bạch - Thiên La 
 Kỷ Dậu 1969  Thái Dương - Toán Tận   Thổ Tú - Huỳnh Tuyển
Tân Dậu 1981  Thổ Tú - Ngũ Mộ   Vân Hán - Ngũ Mộ 
 Quý Dậu 1993   Thái Âm - Diêm Vương  Thái Bạch - Thiên La  
 Ất Dậu 2005   Thái Dương - Toán Tận    Thổ Tú - Huỳnh Tuyển

Theo dõi luận giải chi tiết về sao, hạn và cách hóa giải tại nội dung Xem sao hạn năm 2018 cho tuổi Dậu: Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu

Tử vi tuổi Dậu năm Mậu Tuất 2018: Sự nghiệp thăng trầm, hung cát đan xen
Tử vi tuổi Dậu 2018, vừa thoát khỏi vòng vây hãm của năm bản mệnh Đinh Dậu 2017, nhưng người tuổi Dậu lại tiếp tục đón một năm Hại Thái Tuế đầy biến động, sóng
 

- XEM SAO HẠN 2018 TUỔI TUẤT
 

Nạp âm Năm sinh Sao và hạn của nam mạng Sao và hạn của nữ mạng
 Mậu Tuất 1958   Kế Đô - Địa Võng Thái Dương - Địa Võng 
 Canh Tuất 1970  Thái Bạch - Toán Tận  Thái Âm - Huỳnh Tuyển 
 Nhâm Tuất 1982  La Hầu - Tam Kheo  Kế Đô - Thiên Tinh 
 Giáp Tuất 1994    Kế Đô - Địa Võng Thái Dương - Địa Võng  
 Bính Tuất 2006  Thái Bạch - Thiên Tinh  Thái Âm - Tam Kheo 
 
Theo dõi bình giải chi tiết về sao, hạn và cách hóa giải ở bài viết Xem sao hạn năm 2018 cho tuổi Tuất: Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất
Tử vi tuổi Tuất năm Mậu Tuất 2018: Thái Tuế đương đầu, vô phúc liền có họa
Tử vi tuổi Tuất 2018, vừa thoát khỏi một năm có vận trình nhiều biến động do ảnh hưởng của Hại Thái Tuế, người tuổi Tuất lại tiếp tục bước vào năm bản mệnh,


- XEM SAO HẠN 2018 TUỔI HỢI
 

Nạp âm Năm sinh Sao và hạn của nam mạng Sao và hạn của nữ mạng
 Đinh Hợi 1947  Mộc Đức - Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu - Toán Tận 
 Kỷ Hợi 1959  Vân Hán - Thiên La  La Hầu - Diêm Vương 
 Tân Hợi 1971  Thủy Diệu - Thiên Tinh  Mộc Đức - Tam Kheo 
 Quý Hợi 1983   Mộc Đức - Huỳnh Tuyển   Thủy Diệu - Toán Tận 
 Ất Hợi  1995  Vân Hán - Thiên La  La Hầu - Diêm Vương  

Theo dõi bài viết Xem sao hạn năm 2018 cho tuổi Hợi: Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi để biết chi tiết luận giải về sao, hạn và cách hóa giải.

Tử vi tuổi Hợi năm Mậu Tuất 2018: Hứa hẹn một năm dễ thở
Tử vi tuổi Hợi 2018, bước sang năm Mậu Tuất, bản mệnh không khắc hay hình Thái Tuế, lại có cát tinh Thiên Hỷ và Thiếu Dương trợ lực, các phương của cuộc sống
 
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!
Loading...
X