Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Lịch Âm tháng 9 năm 2023, Lịch Vạn Niên 9/2023

Dương lịch: Tháng 9 năm 2023

Âm lịch: Bắt đầu từ ngày 17/7 đến ngày 16/8

Tiết khí:

- Xử thử (từ 16h01 ngày 23/08/2023 đến 04h25 ngày 08/09/2023)

- Bạch lộ (từ 04h26 ngày 08/09/2023 đến 13h49 ngày 23/09/2023)

- Thu phân (từ 13h50 ngày 23/09/2023 đến 20h14 ngày 08/10/2023)

Tìm nhanh lịch
Hoàng đạo Hắc đạo Bấm vào ngày để xem chi tiết

Xem lịch âm các tháng năm 2023

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X