Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Lịch Âm tháng 4 năm 2020, Lịch Vạn Niên 4/2020

Dương lịch: Tháng 4 năm 2020

Âm lịch: Bắt đầu từ ngày 9/3 đến ngày 8/4

Tiết khí:

- Xuân phân (từ 10h49 ngày 20/03/2020 đến 14h37 ngày 04/04/2020)

- Thanh minh (từ 14h38 ngày 04/04/2020 đến 21h44 ngày 19/04/2020)

- Cốc vũ (từ 21h45 ngày 19/04/2020 đến 07h50 ngày 05/05/2020)

Tìm nhanh lịch
Hoàng đạo Hắc đạo Bấm vào ngày để xem chi tiết

Xem lịch âm các tháng năm 2020

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X