Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Lịch Âm tháng 10 năm 2020, Lịch Vạn Niên 10/2020

Dương lịch: Tháng 10 năm 2020

Âm lịch: Bắt đầu từ ngày 15/8 đến ngày 15/9

Tiết khí:

- Thu phân (từ 20h30 ngày 22/09/2020 đến 02h54 ngày 08/10/2020)

- Hàn lộ (từ 02h55 ngày 08/10/2020 đến 05h58 ngày 23/10/2020)

- Sương giáng (từ 05h59 ngày 23/10/2020 đến 06h13 ngày 07/11/2020)

Tìm nhanh lịch
Hoàng đạo Hắc đạo Bấm vào ngày để xem chi tiết

Xem lịch âm các tháng năm 2020

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X