Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Lịch Âm tháng 8 năm 2023, Lịch Vạn Niên 8/2023

Dương lịch: Tháng 8 năm 2023

Âm lịch: Bắt đầu từ ngày 15/6 đến ngày 16/7

Tiết khí:

- Đại thử (từ 08h50 ngày 23/07/2023 đến 01h22 ngày 08/08/2023)

- Lập thu (từ 01h23 ngày 08/08/2023 đến 16h00 ngày 23/08/2023)

- Xử thử (từ 16h01 ngày 23/08/2023 đến 04h25 ngày 08/09/2023)

Tìm nhanh lịch
Hoàng đạo Hắc đạo Bấm vào ngày để xem chi tiết

Xem lịch âm các tháng năm 2023

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X