Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Lịch Âm tháng 4 năm 2023, Lịch Vạn Niên 4/2023

Dương lịch: Tháng 4 năm 2023

Âm lịch: Bắt đầu từ ngày 11/2 (Nhuận) đến ngày 11/3

Tiết khí:

- Xuân phân (từ 04h24 ngày 21/03/2023 đến 08h12 ngày 05/04/2023)

- Thanh minh (từ 08h13 ngày 05/04/2023 đến 15h12 ngày 20/04/2023)

- Cốc vũ (từ 15h13 ngày 20/04/2023 đến 01h17 ngày 06/05/2023)

Tìm nhanh lịch
Hoàng đạo Hắc đạo Bấm vào ngày để xem chi tiết

Xem lịch âm các tháng năm 2023

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X