Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Lịch Âm tháng 4 năm 2019, Lịch Vạn Niên 4/2019

Dương lịch: Tháng 4 năm 2019

Âm lịch: Bắt đầu từ ngày 27/2 đến ngày 26/3

Tiết khí:

- Xuân phân (từ 04h58 ngày 21/03/2019 đến 08h50 ngày 05/04/2019)

- Thanh minh (từ 08h51 ngày 05/04/2019 đến 15h54 ngày 20/04/2019)

- Cốc vũ (từ 15h55 ngày 20/04/2019 đến 02h02 ngày 06/05/2019)

Tìm nhanh lịch
Hoàng đạo Hắc đạo Bấm vào ngày để xem chi tiết

Xem lịch âm các tháng năm 2019

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X