Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Lịch Âm tháng 10 năm 2019, Lịch Vạn Niên 10/2019

Dương lịch: Tháng 10 năm 2019

Âm lịch: Bắt đầu từ ngày 3/9 đến ngày 4/10

Tiết khí:

- Thu phân (từ 14h50 ngày 23/09/2019 đến 21h04 ngày 08/10/2019)

- Hàn lộ (từ 21h05 ngày 08/10/2019 đến 00h19 ngày 24/10/2019)

- Sương giáng (từ 00h20 ngày 24/10/2019 đến 00h23 ngày 08/11/2019)

Tìm nhanh lịch
Hoàng đạo Hắc đạo Bấm vào ngày để xem chi tiết

Xem lịch âm các tháng năm 2019

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X