Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Lịch Âm tháng 9 năm 2020, Lịch Vạn Niên 9/2020

Dương lịch: Tháng 9 năm 2020

Âm lịch: Bắt đầu từ ngày 14/7 đến ngày 14/8

Tiết khí:

- Xử thử (từ 22h45 ngày 22/08/2020 đến 11h07 ngày 07/09/2020)

- Bạch lộ (từ 11h08 ngày 07/09/2020 đến 20h29 ngày 22/09/2020)

- Thu phân (từ 20h30 ngày 22/09/2020 đến 02h54 ngày 08/10/2020)

Tìm nhanh lịch
Hoàng đạo Hắc đạo Bấm vào ngày để xem chi tiết

Xem lịch âm các tháng năm 2020

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X