Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Lịch Vạn Niên - Lịch âm dương - Xem ngày tốt xấu 2024

Chọn ngày tốt tiến hành sửa chữa trong tháng 3 năm 2016

Thứ Hai, 14/03/2016 14:28 (GMT+07)

(Lichngaytot.com) – Nếu có kế hoạch sửa chữa đồ đạc trong nhà, bạn có thể tham khảo những ngày tốt để tiến hành sửa chữa trong tháng 3 năm 2016 dưới đây. Mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi và an toàn hơn với chính bạn và người thân trong gia đình.


2/3/2016 (21/1 âm lịch) – xung Đinh Hợi – hung ở Tây


Nên: Đào huyệt, cải táng, xây mộ, an táng, ăn hỏi, cưới xin, sửa chữa, nhậm chức, cầu tự, chăn nuôi, kê giường, đào giếng, đổ mái, tế lễ, diệt côn trùng.

Kị: Lập đàn cầu khấn, cầu phúc, phóng sinh, chăn nuôi, khai trương, kí kết hợp đồng giao kèo, xuất hàng, nhập trạch, xuất hành, mở kho.

Chon ngay tot tien hanh sua chua trong thang 3 nam 2016 hinh anh
4/3/2016 (26/1 âm lịch) – xung Ất Mão – hung ở Đông


Nên:Tu sửa phần mộ, lập đàn cầu khấn, cầu phúc, tế lễ, cầu tự, nhập trạch, cầu tài, nhậm chức, ăn hỏi, cưới xin, quét dọn, sửa chữa, động thổ, vay vốn, trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cá, kê giường, kí kết hợp đồng, giao kèo.

Kị: Mở kho, nhập liệm, di cữu, đào huyệt, cải táng, an táng, đi thuyền, đốn củi

5/3/2016 (27/1 âm lịch) – xung Canh Thìn – hung ở Bắc


Nên: Cưới hỏi, tu sửa, động thổ, xuất hành, nhậm chức, vay vốn, khai trương, kê giường, ăn hỏi, đổ mái, tế lễ, cầu tự, hóa giải, an táng, kiện cáo, đánh bắt cá, kí kết hợp đồng, giao kèo.

Kị: An táng, nhập trạch, trồng trọt, lập đàn cầu khấn, cầu phúc, chăn nuôi, sinh đẻ, đi thuyền, đốn củi.

6/3/2016 (28/1 âm lịch) – xung Tân Tỵ - hung ở Tây


Nên: Cầu phúc, cưới hỏi, an táng, vay vốn, nhập trạch, khai trương, xây bếp, ăn hỏi, kén rể, kén vợ, tế lễ, lập đàn cầu khấn, sửa chữa, cầu tự, hóa giải, động thổ, nhậm chức, trồng trọt, kí kết hợp đồng giao kèo, nhập học, cầu tài, xuất hành, sinh đẻ, chữa bệnh.

Kị: Xây mộ, an táng, chăn nuôi, đổ mái, tố tụng.

7/3/2016 (29/1 âm lịch) – xung Nhâm Ngọ - hung ở Nam

Nên: Dạm ngõ, cưới hỏi, tế lễ, cầu phúc, sửa chữa, nhập trạch, cầu tự, khám bệnh, hành tang, trồng trọt, nhập học, vay vốn.

Kị: Đóng giường, lắp cửa, đổ mái, xây bếp, xây mộ, an táng, xuất hành, đào huyệt, khai trương.

9/3/2016 (1/2 âm lịch) – xung Giáp Thân – hung ở Bắc

Nên: Dạm ngõ, cưới hỏi, nhậm chức, đào huyệt, cải táng, sửa chữa, khai trương, kí kết giao kèo, nạp tài, lấp huyệt, tế lễ.

Kị: Xuất hành, châm cứu, chăn nuôi, hóa giải, khám bệnh, động thổ, nhập trạch, đổ mái.

11/3/2016 (3/2 âm lịch) – xung Bính Tuất – hung ở Nam

Nên: Sửa chữa, nhập trạch, nhậm chức, cầu phúc, tế lễ, xuất hành, cầu tài, khám bệnh, hóa giải, trồng trọt, hô thần nhập tượng.

Kị: Kê giường, đào huyệt, hành tang, an táng, đổ mái, khai trương, kí kết giao kèo, cải táng, dạm ngõ.

13/3/2016 (5/2 âm lịch) – xung Mậu Tý – hung ở Nam

Nên: Cầu phúc, cưới hỏi, khai trương, xây bếp, đào huyệt, cải táng, xây sửa mộ, an táng, sửa chữa, đổ mái, dạm ngõ, cầu tự, xuất hành, động thổ, kiện tụng, tế lễ, hóa giải, nhậm chức, hành tang, xây sửa đường xá.

Kị: Nhập trạch, lắp cửa, trồng trọt, đào kênh mương.

Chon ngay tot tien hanh sua chua trong thang 3 nam 2016 hinh anh 2
15/3/2016 (7/2 âm lịch) – xung Canh Dần – hung ở Nam


Nên: Cầu phúc, cưới hỏi, sửa chữa, động thổ, nhậm chức, kê giường, xây bếp, đào huyệt, cải táng, xây sửa mộ, khám bệnh, kiện tụng, tế lễ, dạm ngõ, cầu tự, trồng trọt, cầu tài, đào giếng..

Kị: Đổ mái, khai trương, kí kết giao kèo, xuất hàng, nhập trạch, xuất hành, mở kho.

17/3/2016 (9/2 âm lịch) – xung Nhâm Thần – hung ở Bắc

Nên: Tế lễ, dạm ngõ, nhậm chức, cầu tự, hóa giải, sửa chữa, động thổ, trồng trọt, đổ mái, khai trương, đánh bắt cá, kí kết giao kèo.

Kị: Cầu phúc, an táng, nhập trạch, mở kho, sinh con, đi thuyền.

18/3/2016 (10/2 âm lịch) – xung Quý Tỵ - hung ở Tây

Nên: Cưới hỏi, nhập trạch, vay vốn, khai trương, xây bếp, dạm ngõ, đổ mái, sửa chữa, động thổ, nhập học, cầu tài, xuất hành, mua nhà, trồng trọt.

Kị: Cầu phúc, lập đàn cầu khấn, nhập liệm, di cữu, đào huyệt, cải táng, an táng, khám bệnh, kiện tụng.

21/3/2016 (13/2 âm lịch) – xung Bính Thân – hung ở Bắc

Nên: Đào huyệt, cải táng, xây sửa mộ, an táng, lập đàn cầu khấn, cầu phúc, dạm ngõ, sửa chữa, khai trương, kí kết hợp đồng, nạp tài, lấp huyệt, tế lễ.

Kị: Nhập trạch, lắp cửa, xuất hành, nhậm chức, châm cứu, hóa giải, khám bệnh, động thổ, đổ mái.

23/3/2016 (15/2 âm lịch) – xung Mậu Tuất – hung ở Nam


Nên: Cầu phúc, cưới hỏi, nạp tài, xây bếp, sửa chữa, nhậm chức, tế lễ, cầu tự, hóa giải, động thổ, xuất hành, cầu tài, khám bệnh, hô thần nhập tượng.

Kị: Nhập trạch, đào huyệt, hành tang, an táng, đổ mái, khai trương, kí kết giao kèo, cải táng.

25/3/2016 (17/2 âm lịch) – xung Canh Tý – hung ở Bắc

Nên: Cầu phúc, cưới hỏi, sửa chữa, động thổ, xuất hành, nhậm chức, đào huyệt, cải táng, xây sửa mộ phần, nhập trạch, khai trương, dạm ngõ, cầu tự, kiện tụng, tế lễ.

Kị: An táng, trồng trọt, đào kênh mương, đắp đê.

Những ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 3 năm 2016
(Lichngaytot.com) – Chuyển nhà cũng là một trong những việc đại sự, cần phải chọn ngày tốt để tiến hành để mọi sự thuận lợi. Trong tháng 3 năm 2016 có những
27/3/2016 (19/2 âm lịch) – xung Nhâm Dần – hung ở Nam


Nên: Cầu phúc, cưới hỏi, kê giường, xây bếp, sửa chữa, đào huyệt, cải táng, xây sửa mộ phần, an táng, khám bệnh, kiện tụng, nhậm chức, cầu tài, dạm ngõ, đào giếng, đổ mái, tế lễ.

Kị: Khai trương, vay vốn, xuất hành, nhập trạch, mở kho.

29/3/2016 (20/2 âm lịch) – xung Giáp Thìn – hung ở Bắc

Nên: Dạm ngõ, cưới hỏi, nhậm chức, tế lễ, cầu tự, sửa chữa, động thổ, đổ mái, khai trương, an táng, kí kết giao kèo, đánh bắt cá.

Kị: Cầu phúc, nhập trạch, mở kho, mua nhà, đi thuyền.

30/3/2016 (21/2 âm lịch) – xung Ất Tỵ – hung ở Tây

Nên: Cưới hỏi, sửa chữa, động thổ, xuất hành, nhậm chức, dạm ngõ, tế lễ, khai trương, đổ mái, cầu tự, nhập học, kí kết giao kèo, cầu tài, mua nhà, khám bệnh.

Kị: Lập đàn cầu khấn, cầu phúc, nhập liệm, di cữu, đào huyệt, cải táng, an tàng, nhập trạch, kiện tụng.

Căn cứ vào những ngày tốt phía trên, bạn có thể chọn ngày tốt tiến hành sửa chữa trong tháng 3/2016 để công việc sửa chữa diễn ra an toàn, thuận lợi và hiệu quả.

Việt Hoàng

Những NGÀY TỐT để NHẬP TRẠCH trong tháng 3 năm 2016
(Lichngaytot.com) Mua được nhà mới đã là một việc lớn, nhập trạch về nhà mới cũng là một việc quan trọng không kém. Hãy để Lichngaytot.com giúp bạn chọn ngày
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X