Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Lịch Âm tháng 2 năm 2021, Lịch Vạn Niên 2/2021

Dương lịch: Tháng 2 năm 2021

Âm lịch: Bắt đầu từ ngày 20/12 đến ngày 17/1

Tiết khí:

- Đại hàn (từ 03h40 ngày 20/01/2021 đến 21h58 ngày 03/02/2021)

- Lập xuân (từ 21h59 ngày 03/02/2021 đến 17h43 ngày 18/02/2021)

- Vũ Thủy (từ 17h44 ngày 18/02/2021 đến 15h52 ngày 05/03/2021)

Tìm nhanh lịch
Hoàng đạo Hắc đạo Bấm vào ngày để xem chi tiết

Xem lịch âm các tháng năm 2021

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X