Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Tâm linh - Thế giới tâm linh

Thờ Phật Dược Sư tại gia - khỏe thân an tâm, tiễu trừ bệnh ách

Thờ Phật Dược Sư tại gia - khỏe thân an tâm, tiễu trừ bệnh ách

Đức Phật Dược Sư là vị Phật thầy thuốc của Phật giáo, Ngài mang ánh sáng của từ bi và trí tuệ để giải trừ hết tật bệnh của chúng sinh. Vì vậy nhiều người tin rằng, thờ Phật Dược Sư trong nhà sẽ tiễu trừ bệnh ách, bảo vệ sức khỏe và bình an cho toàn thể gia trạch. Điều này có đúng hay không?

Loading...
X