Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Lịch Âm tháng 4 năm 2022, Lịch Vạn Niên 4/2022

Dương lịch: Tháng 4 năm 2022

Âm lịch: Bắt đầu từ ngày 1/3 đến ngày 30/3

Tiết khí:

- Xuân phân (từ 22h33 ngày 20/03/2022 đến 02h19 ngày 05/04/2022)

- Thanh minh (từ 02h20 ngày 05/04/2022 đến 09h23 ngày 20/04/2022)

- Cốc vũ (từ 09h24 ngày 20/04/2022 đến 19h25 ngày 05/05/2022)

Tìm nhanh lịch
Hoàng đạo Hắc đạo Bấm vào ngày để xem chi tiết

Xem lịch âm các tháng năm 2022

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X