Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Blog cuộc sống

Tết chẳng còn vui là do Tết hay chính ta đã thay đổi?

Tết chẳng còn vui là do Tết hay chính ta đã thay đổi?

Càng ngày có càng nhiều người cho rằng Tết chẳng còn vui, mọi thứ đang dần nhạt đi và ý nghĩa của ngày sum họp đã không còn. Nhưng đó là do chính cách suy nghĩ của chúng ta chứ đâu phải là do Tết đang thay đổi phải không nào?

Loading...
X