Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Blog cuộc sống

Người xưa dạy: Có 4 QUÝ TƯỚNG phải tu, 3 ÁC ĐỨC phải bỏ - Làm được sẽ thấy đời nhàn tênh, phước lộc tràn đầy

Người xưa dạy: Có 4 QUÝ TƯỚNG phải tu, 3 ÁC ĐỨC phải bỏ - Làm được sẽ thấy đời nhàn tênh, phước lộc tràn đầy

Để tâm thanh tịnh, giảm bớt phiền não, khổ đau thì chúng ta nên tu tập, vun bồi, tăng trưởng những điều lành trong cuộc đời này. Người xưa dạy rằng, có 4 quý tướng phải tu – 3 ác đức cần phải loại bỏ càng sớm càng tốt để sống được bình an, cũng là tích lũy phước báu cho bản thân và cả người xung quanh.

X