Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Blog cuộc sống

Giáo dưỡng lớn nhất của đời người chính là giữ được sự hòa nhã trong mọi hoàn cảnh

Giáo dưỡng lớn nhất của đời người chính là giữ được sự hòa nhã trong mọi hoàn cảnh

Cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng được như ý nguyện, khiến ta không thoải mái, nhưng người có bản lĩnh là người không tùy tiện bộc lộ vẻ khó chịu ra trước mặt người khác. Bởi vậy mới nói, giáo dưỡng lớn nhất của đời người chính là luôn giữ được vẻ mặt hòa nhã, vui vẻ trong mọi tình huống.

X