Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Vì sao phải Quy y Tam Bảo và cách thức tiến hành ra sao mới đúng?

Thứ Năm, 21/05/2020 08:10 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Với người tu học Phật pháp thì Tam bảo hay Quy y Tam Bảo là khái niệm đã khá quen thuộc. Nhưng với những Phật tử mới, hoặc những người đang mong muốn tìm hiểu về đạo Phật thì việc hiểu tường tận về khái niệm cũng như ý nghĩa của Quy y Tam Bảo là rất cần thiết.
Mục lục (Ẩn/Hiện)
 

1. Quy y Tam Bảo là gì?

 
Để hiểu được Quy y Tam Bảo là gì, trước hết ta cần tìm hiểu về khái niệm “Tam bảo”.

Tam bao la gi
Tam Bảo gồm chư Phật (ngọc vàng), Pháp (viên ngọc màu xanh) và Tăng đoàn (viên ngọc đỏ)
 

- Tam bảo là gì?

 
“Tam bảo” là một từ Hán Việt, được dịch nghĩa như sau: “Tam” là ba; “Bảo” là quý báu. 
 
Hiểu một cách đơn giản, Tam bảo là ba ngôi quý báu, gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. 
 
Vậy tại sao Phật, Pháp, Tăng lại là quý báu? Phàm vật gì khó tìm gặp, mà khi gặp được có công dụng giúp người giải khổ, ấy là vật quý báu. Dễ gì gặp Phật ra đời, dễ gì thấu đạt Pháp để được giải thoát, dễ gì gặp một vị sư (Tăng) chân chính? 
 
Nhưng nếu may mắn gặp được Tam bảo, chắc chắn sẽ được giải thoát mọi khổ não và tạo cho người một cảnh giới an tịnh chân thật. 
 
Vì thế, Phật, Pháp, Tăng gọi là quý báu. Cụ thể như sau:
 
+ Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn và từ bi vô hạn, lúc nào cũng chực hướng dẫn chúng sinh đến chỗ giác ngộ như Ngài, nên người đời gọi Phật là đấng tự giác, giác tha viên mãn, là ông cha lành của tất cả chúng sinh, vị Đạo Sư của mười pháp giới.
 
+ Pháp là những phương pháp tu hành do Đức Phật dạy. Người thực hành theo những phương pháp ấy sẽ diệt sạch mọi phiền não, mê mờ, đến nơi an vui giải thoát. 
 
Nói một cách khác, Pháp là những phương thuốc trị bệnh cho chúng sinh. Chúng sinh là những bệnh nhân nằm rên siết trên giường bệnh, Pháp của Phật là dược liệu quý báu, nếu ai biết chọn uống thì lành ngay. Pháp ấy rất nhiều nhưng đều nằm gọn trong ba tạng: Kinh, Luật, Luận.
 
+ Tăng là một số đệ tử Phật, ly khai gia đình, hiến trọn đời cho đạo pháp. Những vị hằng ở chung nhau để tu hành, để học hỏi và luôn luôn giữ theo giới luật của Phật, hằng hòa thuận thân mến nhau. Các Ngài thay đức Phật hoằng truyền chính pháp, cứu độ chúng sinh.

Quy y tam bao 2
 

- Quy y Tam Bảo là gì?

 
Quy y Tam Bảo là bước đi chính thức đầu tiên trên con đường Phật giáo. 

Quy y là gì? Trên phương diện chữ nghĩa, hai chữ “quy y” được giải thích như sau: “quy” là quay về hay hồi chuyển, “y” là nương tựa hoặc dựa vào.
 
Những hành vi hồi chuyển nương tựa hoặc quay đầu dựa dẫm tin tưởng, đều có thể gọi là quy y. Cho nên quy y không phải là danh từ chuyên dùng của Phật giáo.
 
Như trẻ thơ quay đầu vào lòng cha mẹ dựa dẫm vào cha mẹ, tin tưởng cha mẹ mới có được cảm giác an toàn, cảm giảc an toàn này được phát sinh từ sức mạnh và năng lực của sự quy y. Do vậy, bất kỳ một hành vi nào làm phát sinh cảm giác an toàn từ sự quay đầu dựa dẫm và tin tưởng đều gọi là quy y.
 
Ở đây, Quy y là chúng ta tin vào Phật giáo và chúng ta đã trở thành đệ tử của Tam bảo – Phật, Pháp và Tăng. Khi chúng ta Quy y, nó định hướng đức tin của chúng ta.
 
Khi một người quyết định Quy y, nó thể hiện một sự cam kết mạnh mẽ hơn trong cuộc đời để học hỏi, thực hành và thể hiện đức tính của đức Phật, Pháp và Tăng.
 
Vàng, bạc, kim cương và ngọc trai đều được coi là kho báu trong thế giới trần tục. Trong thế giới của Phật giáo, Đức Phật, Pháp và Tăng là những kho báu của chúng ta.
 
Đức tin là một yếu tố giảng dạy quan trọng trong cả truyền thống Phật giáo Nguyên Thuỷ và Phật giáo Đại Thừa. Trái ngược với nhận thức các quan niệm về đức tin của phương Tây, đức tin trong Phật giáo phát sinh từ kinh nghiệm và lý luận tích lũy. Niềm tin vào đạo Phật là tập trung niềm tin vào Tam bảo.

Đọc ngay: Phật dạy: Hãy tha thứ cho người làm tổn thương bạn!
 

2. Vì sao phải Quy y Tam Bảo?

 
Vi sao phai Quy y Tam Bao
 
- Tại sao lại quy y Phật? 
 
Đức Phật đại diện cho sự giác ngộ. Nó đề cập đến một người thức tỉnh, người nhận ra bản chất thật của cuộc sống, người sẽ dạy cho chúng sinh nhận thấy sự thật đó và giải phóng họ bằng con đường được hướng dẫn đầy đủ.
 
Vì Đức Phật được cho là người đầu tiên thực sự hiểu được con đường giác ngộ, vì vậy, khi một người Phật tử tuyên bố quy y Phật, có nghĩa là gửi gấm thân xác và tâm trí mình cho Đức Phật.
 
Nương tựa vào Phật không phải là để tìm sự an toàn trong một người mạnh mẽ. Nơi ẩn náu trong tình huống này giống như di chuyển đến một quan điểm mới, với một nhận thức mới về khả năng trong tất cả chúng ta.
 
Quy y Phật cũng có nghĩa là cam kết đạt được Phật Quả – Giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh, có nghĩa là bạn muốn trở thành một người nhìn thấy bản chất của thực tại hoàn toàn rõ ràng, đúng như nó đang tồn tại, và sống một cách tự nhiên theo đúng tầm nhìn đó. 
 
Đây là mục đích của đời sống tinh thần Phật giáo, đại diện cho sự chấm dứt của đau khổ cho bất cứ ai đạt được nó. Bạn có biết Tín Phật, cầu Phật nhưng vì sao Đức Phật không giúp ta?
 
- Tại sao quy y Pháp? 
 
Pháp là những lời dạy của Đức Phật. Đối với Phật tử, đó là những con đường dẫn đến chân lý. Làm theo những hướng dẫn để bước đi đúng đắn trên con đường giác ngộ. 
 
Pháp là con đường đi theo lời dạy của Đức Phật và cuối cùng sẽ dẫn đến sự giác ngộ. Pháp dạy chúng ta lòng bi mẫn đối với bản thân và người khác thông qua sự hiểu biết về Tứ Diệu Đế, nó dẫn đến sự giải thoát khỏi sợ hãi và vô minh.
 
Con đường bao gồm việc chấp nhận lời dạy của Đức Phật và áp dụng sự hiểu biết đó vào cuộc sống hằng ngày. Nói cách khác, nếu bạn làm theo những giáo lý này, bạn sẽ tìm thấy nơi ẩn náu trong Đức Phật.
 
- Tại sao lại quy y Tăng? 
 
Viên ngọc quý thứ ba và cuối cùng của Tam Bảo là Tăng đoàn. Trong các giáo lý ban đầu của Phật giáo, Tăng đoàn là một thuật ngữ rất độc đáo dùng để chỉ các nhà sư, nữ tu và thầy giáo của Phật giáo. 
 
Tuy nhiên, khi đạo Phật phát triển, thuật ngữ đã được mở rộng bao gồm bất kỳ nhóm nào kết nối với nhau để thực hành về các giáo lý của Phật giáo.
 
Tăng trong tiếng Phạn có nghĩa là “cộng đồng trong sự hòa hợp”. Nó đề cập đến cộng đồng của tu sĩ (chư tăng ni) sống cùng nhau trong sự hòa hợp và cam kết cuộc sống của họ để học hỏi và giảng dạy pháp.
 
Nói một cách đơn giản, Đức Phật giống như một vị bác sĩ, Pháp như thuốc chữa bệnh, và Tăng đoàn giống như một nhóm y tá. Mỗi nhân tố này đều là những nhân tố quan trọng để giải phóng chúng sinh khỏi đau khổ. Không thể thiếu nhân tố nào.
 
Quy y Tam Bảo tức là tin tưởng Tam bảo, dựa vào Tam bảo để khởi phát tâm mình và dẫn đường cho mình đến với con đường giải thoát hướng về Niết Bàn. 
 
Nhưng khi hướng đến Niết Bàn giải thoát thì tự thân mỗi người đều chính là lý thể Tam bảo, bởi vì mọi chúng sinh đều có Phật Tánh nhưng chỉ bởi nghiệp chướng mê hoặc mà không thể nhìn thấy Phật tánh của mình.
 
Nếu chúng ta Quy y và học cách đánh giá cao công đức của mình, chúng ta có thể tin tưởng vào nó để vượt qua biển khổ và trở về ngôi nhà thật sự của chúng ta, nhận ra Phật tánh trong chúng ta.
 
Do vậy chỉ có tìm ra con đường quay về, trở về nhà thì mới gọi là quy y chân chánh, còn nếu chỉ là những nơi dừng chân tạm bợ thì không phải là quy y chân chánh được.

Bạn có biết: Đời này có 4 điều ngay cả Đức Phật không thể xoay chuyển, có cưỡng cầu cũng vô ích
 

3. Lợi ích của Quy y Tam Bảo

 
Loi ich Quy y Tam Bao
 
Quy y Tam Bảo không chỉ cho phép chúng ta đạt được sự giải thoát cuối cùng mà còn đạt được lợi ích to lớn trong cuộc đời này. Theo kinh điển, có 8 lợi ích chính như sau:
 

- Trở thành đệ tử của Phật

 
Khi chúng ta Quy y, chúng ta chấp nhận bậc thầy vĩ đại nhất của tất cả, Phật Thích Ca Mâu Ni là Thầy của chúng ta và chúng ta chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật.

Xem thêm: Miệng tu Phật nhưng lòng không tu tâm, đánh mất cơ duyên an lạc có hối cũng muộn rồi
 

- Là nền tảng của việc thọ giới

 
Quy y sẽ hình thành nhân cách của chúng ta. Khi chúng ta mặc quần áo đẹp, sự xuất hiện của chúng ta trở nên thanh lịch hơn. 
 
Sau khi chúng ta Quy y, đức tin của chúng ta sẽ sâu sắc hơn và nhân cách của chúng ta sẽ trở nên trang nghiêm hơn.
 

- Có thể tiêu trừ nghiệp chướng

 
Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp tu hành, phước đức cao dày vô biên vô tận. Chúng ta Quy y Tam Bảo, bái lạy Phật sẽ được hằng sa phước đức, diệt trừ các phiền não nghiệp chướng. 
 
Quy y để sửa mình, phục thiện, dẹp bỏ tánh cống cao ngã mạn; để tỏ lòng tri ân sâu xa của mình đối với đấng cha lành đã cứu độ biết bao sanh linh ra khỏi trầm luân khổ hải. Xem thêm cách giải trừ nghiệp chướng theo lời Phật dạy để lòng thanh thản, đời an vui mãi về sau.
 

- Có thể tích tập phước đức to lớn

 
Phật tử sẽ tích lũy công đức và đức hạnh sau khi Quy y. Theo kinh điển, thậm chí tất cả công đức và đức hạnh từ việc cúng dường không thể so sánh với công đức quy y. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng những lợi ích của việc Quy y là rất lớn.
 

- Không đọa ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh)

 
Khi quy y, Phật tử sẽ không đầu thai vào ba cõi thấp: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
 
Theo kinh điển, khi chúng ta quy y Phật, chúng ta sẽ không rơi vào cõi địa ngục. 
 
Khi chúng ta quy y Pháp, chúng ta sẽ không rơi vào cảnh thú.
 
Khi chúng ta trú ẩn trong Tăng đoàn, chúng ta sẽ không rơi vào cõi của ma đói. 
 
Bằng cách Quy y, chúng ta có thể trốn thoát khỏi những cõi thấp và sẽ được tái sinh trong cõi người hay cõi trời.
 

- Người và loài chẳng phải người (phi nhân) đều chẳng thể nhiễu loạn

 
Người đã quy y sẽ được bảo vệ bởi những người giám hộ Pháp. Đức Phật chỉ đạo các vị sư và tất cả các vị thần tốt để bảo vệ các đệ tử của Tam Bảo. 
 
Do đó, Phật tử sẽ không bị những kẻ mang lòng dạ xấu hay hay những thứ phi nhân nhiễu loạn, quấy phá.
 

- Có thể thành công trong mọi việc lớn

 
Bằng cách dựa vào sức mạnh và sự hỗ trợ của Tam Bảo, chúng ta sẽ giảm thiểu nghiệp xấu của chúng ta và đạt được bình an và niềm vui. Sau đó chúng ta sẽ có thể đạt được nhiều việc tốt trong cuộc sống của chúng ta.
 
Quy y còn có thể giúp chúng ta loại bỏ những rắc rối của chúng ta. Chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ những người tốt và trở thành bạn với họ. Cho dù chúng ta đi đâu, chúng ta sẽ tìm được sự hỗ trợ và những mối quan hệ tốt, dễ dàng đạt được thành công hơn.
 

- Có thể thành Phật

 
Tất cả những người Quy y, ngay cả khi họ không tu tập trong đời này, sẽ được giải thoát khi Bồ Tát đến thế gian này vì họ có đức tin và nghiệp tốt.
 

4. Nghi thức tiến hành lễ Quy y Tam Bảo

 
Quy y Tam Bao la gi
 

- Đầu tiên phải gội rửa thân tâm cho trong sạch

 
Khi muốn quy y, chúng ta phải y phục chỉnh tề, sắm khay lễ thỉnh chư Tăng đến trai đường, đảnh lễ và cầu xin chư Tăng rủ lòng từ bi truyền trao quy giới cho mình.
 
Trước ngày hành lễ, thân tâm chúng ta phải được gội rửa trong sạch. Ta tắm rửa sạch sẽ ăn mặc chỉnh tề. 
 
Ðó là về Thân; còn về Tâm thì ta phải ba phen sám hối, cho ba nghiệp được thanh tịnh. Nhờ sự tẩy gội cả trong lẫn ngoài ấy, ta mới xứng đáng đón nhận pháp thanh tịnh cao quý của Tam bảo.
 

- Phát nguyện

 
Ðến giờ quy y, chúng ta phải qùy xuống, theo lời hướng dẫn của chư Tăng, chí thành phát nguyện:

"Ðệ tử xin suốt đời quy y Phật.

Ðệ tử xin suốt đời quy y Pháp.

Ðệ tử xin suốt đời quy y Tăng."
 
Sau khi phát nguyện Tam quy rồi, người phát nguyện tin chắc rằng mình đã gieo hạt giống giải thoát, thế nào cũng sẽ gặt được kết quả tốt là thoát ly ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế người quy y liền nói tiếp ba lần:
 
Ðệ tử quy y Phật rồi, khỏi đọa địa ngục.

Ðệ tử quy y Pháp rồi, khỏi đọa ngạ quỷ.

Ðệ tử quy y Tăng rồi, khỏi đọa súc sanh.
 
Thế là trọn vẹn Tam quy và Tam kiết.
 
Ðể bảo tồn lý tưởng cao cả của mình và giữ vững đức tin trên đường Ðạo, người quy y tự nguyện một cách mạnh mẽ và thành khẩn:
 
"Ðệ tử quy y Phật, nguyện trọn đời không quy y thiên, thần, quỷ, vật.

Ðệ tử quy y Pháp, nguyện trọn đời không quy y ngoại đạo, tà giáo.

Ðệ tử quy y Tăng, nguyện trọn đời không quy y tổn hữu, ác đảng."
 
Như thế là lễ quy y đã hoàn tất. Người tín đồ chỉ còn việc làm theo đúng những lời mình đã phát nguyện và đã tuyên thệ trước Tam bảo.

5. Việc cần làm sau khi Quy y


Sau lễ quy y, người đó chính thức trở thành Phật tử, có người chọn xuất gia và có người lại chọn tại gia. Việc này hoàn toàn tùy duyên và không nên gượng ép.

Chính người đệ tử đó không chỉ nhờ Tam bảo mà chính họ cũng phải tu tự tâm ta nữa. Nhân vô thập toàn và mỗi khi làm điều sai quấy, ta tự muốn sám hối, phát tâm muốn thay đổi, điều đó xuất phát từ tâm Phật

Thấy cảnh nghèo khó, hoạn nạn ta thương xót và muốn cho họ những lời khuyên đáng giá và phù hợp để họ tìm ra chút ánh sáng cho mình, đó chính là giáo pháp. 

Chứng kiến cuộc sống hạnh phúc, sung túc của ai đó ta vui thay cho họ, mang tới họ lời cầu chúc tốt lành, không một chút ghen tị, đó chính là tính chất Tăng đã ngự trị trong lòng ta. 

Việc quy y Tam Bảo, không có nghĩa hoàn toàn ỷ lại, mà chính cam kết, là lời tuyên bố của ta muốn từ bỏ cái xấu, dứt cái khổ của tham, sân, si. Người Phật tử lúc này phát tâm trau dồi đạo đức của bản thân bằng cách phát nguyện thọ trì năm giới cấm (không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không say nghiện). 

Tiếp theo, người Phật tử phát nguyện học tập, nghiên cứu Phật pháp bằng việc nghe giảng, đọc tụng kinh sách, tham dự các lớp học giáo lý. Đó là những bước cần thiết để người theo Phật hiểu đúng và tránh làm sai lời Phật dạy. 

Nếu điều kiện cho phép chúng ta có bàn Phật để thờ ở tư gia. Mỗi tháng ít nhất ăn chay 2 ngày, nên dành thời gian đi chùa.

Ít nhất là những thời sám hối để nghe lại lời Phật dạy, để trưởng dưỡng tâm Bồ Đề và đảnh lễ Phật. Để ít nhất những lời dạy đó giúp chúng ta tự kìm hãm được những tham, sân, si của bản thân.

quy y tam bao la gi
 

6. Một số hiểu lầm về Quy y Tam Bảo

 
Điều cơ bản của người học Phật chính là cần phải Quy y Tam Bảo để tự nhận biết lỗi sai và tự biết cách sửa chữa, hoàn thiện lại cách sống đạo đức của mình theo đúng Chánh Pháp.
 
Những một số hiểu lầm về Quy y Tam Bảo đã tạo thành những nghi ngờ, ngộ nhận, gây ra rào cản cho việc bước vào ngôi nhà của Chánh Pháp.

- Càng quy y với nhiều vị thầy càng tốt

 
Người càng có quyền thế, cầu toàn lại càng cho rằng muốn quy y phải tìm gặp cho được vị cao tăng, có tiếng mới được.

Thế nhưng nên hiểu thế này, nghi thức quy y sẽ gồm: người phát tâm quy y, vị thầy làm lễ quy y và phải được chứng minh trước Tam Bảo.

Vị thầy làm lễ quy y được gọi là vị Bổn Sư thế độ, người có trách nhiệm làm lễ quy y và truyền giới để bạn chính thức là người Phật tử tại gia. Vì thế, ai thực hiện nghi lễ này không quan trọng vì bạn quy y vào Tam Bảo, không phải vì một cá nhân nào đó cụ thể.
 
Theo kinh điển, quy y chỉ một lần và người Phật Tử chỉ có một vị Bổn Sư thế độ do đó suy nghĩ quy y càng nhiều là làm sai giá trị và ý nghĩa của quy y.

- Quy y rồi không được kết hôn, sinh con


Nhiều người cho rằng người Quy y sẽ cạo đầu, bôi vôi, rời xa nhân tình thế thái.

Thế nhưng không hẳn là chỉ có thế, sau khi quy y, bạn vẫn có thể trở thành Phật tử tại gia, nên việc lập gia đình, sinh con đẻ cái là bình thường như những người khác.
 
Sau khi quy y, nếu được, người Phật tử nên phát tâm thờ Phật, mỗi tháng thực hành ăn chay ít nhất hai ngày, đi lễ chùa vào các ngày 14-15 và 30-1 âm lịch, sắp xếp thời gian tham dự các khóa tu. 

Trong đời sống hàng ngày, người Phật tử luôn cố gắng giữ năm giới: không giết hại, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối, không rượu chè, ma túy, cùng với sự tu tập như bạn đã hành trì lâu nay “hiểu, tin và sống theo giáo lý của Đức Phật” là được.
 
Mời bạn tìm hiểu thêm về một số hiểu lầm thường thấy về Quy y Tam Bảo trong bài viết dưới đây để có cái hiểu đúng đắn nhất về nghi lễ đặc trưng này của đạo Phật.
 

- Quy y là vào chùa, phải ăn chay, niệm Phật


Người đời thường cho rằng chỉ những người không biết dành thời gian làm gì như người già, người thất tình, những người thất bại mới tìm tới cửa Phật. 

Đó là lý do khi ai nghe tin rằng có người trong nhà quy y, họ có cảm giác thương xót cho người này, thậm chí họ có ý ngăn cản, cho rằng: Đã hết đường sống đâu mà quy y cửa Phật.

Đây cũng là một trong những hiểu lầm về quy y tam bảo mà người này cứ truyền qua người kia một cách thiếu căn cứ. Thực tế, đi chùa, quy y Tam bảo là nguyện nương theo Phật Pháp Tăng để học theo hạnh trí tuệ và từ bi, trở thành người có ích cho đời. 

Quy y có hai hình thức: Tại gia và xuất gia, suy nghĩ người quy y thường xuyên vào chùa phải ăn chay, đọc kinh, gõ mõ, bỏ hết những việc của thế gian là một trong những hiểu lầm về quy y Tam bảo mà nhiều người đang mắc phải. 

Thực tế ngày này cho thấy, việc bạn hướng đến đạo Phật giáo để phát tâm an lành, học tập điều hay từ Phật là việc nên làm. Những người quy y không phải là bỏ hết việc của thế gian, mà đối mặt với những vấn đề của thế gian với tâm bình thản hơn khi ta hiểu cuộc sống này vô thường. Nhiệm vụ của người đã quy y:
 
- Đối với Tam bảo: Trao trọn niềm tin, chuyên tâm học hỏi, rời xa cái ác, cái xấu và có thể dùng sự hiểu biết của mình để giúp đỡ nhiều người hơn nữa. 
 
- Đối với xã hội: Học thôi chưa đủ, chúng ta còn phải thực hành, áp dụng những gì đã học vào cuộc sống. Dựa trên giá trị tốt lành mà học được từ đức Phật, chúng ta hết lòng phục vụ và xây dựng xã hội, làm cho cuộc sống giữa xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
 
- Đối với gia đình: Lấy chữ Hiếu làm đầu, cố gắng hoàn thiện bản thân, học cách thấu hiểu để sống hòa thuận với vợ chồng, anh em họ hàng thân thích... 
 
- Đối với bản thân: Kiên trì tu học đúng theo giáo pháp Phật dạy, dần dần áp dụng cho cuộc sống của mình, tập sống cuộc đời giải thoát. Tin đúng nhân quả nhận rõ tất cả sự vật đều vô thường để sớm định hướng cuộc đời đi đúng vào con đường giác ngộ. 
 

- Quy y mà làm sai lời Phật dạy mang tội nặng hơn


Khi ta Quy y nghĩa là ta muốn tìm cách sửa mình nhờ vào lý thuyết của lời Phật dạy và ta lo sợ rằng nếu không làm đúng theo Ngài thì bị trừng phạt, lãnh chịu hậu quả.

Thế nhưng tội lỗi đó tuân theo quy luật Nhân Quả chứ không phải là Phật có thể phạt ai, điều này xuất phát từ hiểu nhầm rằng Đức Phật có quyền năng ban phước hay giáng họa cho con người.
 
Đó là họ có những hiểu lầm về đạo Phật, thực tế Phật chỉ là người, không có khả năng, năng lực siêu nhiên nào cả. Cuộc sống của chúng ta luôn vận hành theo luật nhân quả vốn có của nó, bất di bất dịch. Đức Phật hiểu rõ luật nhân quả nên đưa ra những lời khuyên dạy cho mọi người mà thôi.

Còn nghe theo và thực hiện hay không là do bạn và bạn phải chấp nhận hậu quả trước mọi hành động của mình. Cũng giống như một vị bác sĩ, hiểu rõ căn bệnh nên khuyên bệnh nhân, còn kết quả là do người bệnh có thực hiện hay không. 

Vị bác sĩ đó không có quyền ban sức khỏe của một ai, họ chỉ đơn giản là người chỉ dẫn. Đức Phật cũng như thế và việc quy y Tam Bảo cũng như thế.
 

- Quy y Tam Bảo là không phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh

 
Những suy nghĩ có phần thiếu sót này xuất phát từ hiểu nhầm khi người ta nói tới lợi ích của việc quy y Tam bảo.
 
Việc này không có gì sai khi bạn làm đúng được những điều răn dạy của Phật. Cơ hội của người đã quy y với người không quy y là khác nhau, việc nương nhờ Tam bảo theo thời gian sẽ giúp bạn thức tỉnh, giữ đúng ngũ giới sẽ không đọa vào ba đường dữ. 

Bởi khi giác ngộ sẽ không còn vô minh để rơi vào ngục tù u tối hay ngạ quỷ. Khi học hỏi được những điều hay từ Tam Bảo, ta có sự hòa hợp sẽ không đọa vào sự si mê nữa.
 
Thế nhưng đó hoàn toàn không phải phép màu trên trời rơi xuống, muốn có được thành quả trên ta phải tu tập mới chuyển hóa được thân tâm, không gây tạo nên tội ác để đọa vào ác đạo. 

Quy y không phải là tự nhiên nhận được phước báu, đó chỉ là gieo duyên với đạo Phật và thực hành theo những chỉ dẫn của Ngài. 
 
Phải đề cao việc thực hành kết hợp với lý thuyết đã nghe được trong quá trình tu để chỉnh sửa bản thân, gieo những hạt giống an lành mới mong có ngày nhận được quả ngọt sau quá trình khổ luyện.
 
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X