Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Đôi nét về tác giả

Chu Du

Chu Du (24/6/1989) quê ở xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, là một nhà quân sự, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông được cấp bằng tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp quốc gia Matxcơva năm 1965, phong phó giáo sư năm 1984, giáo sư năm 1991. Một số chức vụ

Các bài viết của tác giả Chu Du

X