Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh, chúc Tết bằng tiếng Anh

Lời chúc hay

 Let your spirit soar and have a joy-fiiled new year
(Hãy để tâm hồn bạn bay lên và chúc bạn một năm mới tòan những niềm vui)
 Fly high through the new year
(Hãy bay cao suốt năm mới)
 Wishing you love, luck and longevity in the new year
(Chúc bạn sự thương yêu, may mắn va trường thọ )
 Money flow in like water. (Tiền vô như nước)
 Plenty of health. (Sức khỏe dồi dào)
 Congratulations and be prosperous. (Cung hỷ phát tài)
 A myriad things go according. (Vạn sự như ý)
 Security, good health and prosperity. (An khang thịnh vượng)
Live up to 100 years (Sống lâu trăm tuổi.)
 Braiding to jubilantly poetry open Associates, spring about pen boisterousness blossom, ogled begin a new-year writing perfume hand-basket is new, all home Warm the beginning of the year wish (Tết đến tưng bừng thơ mở hội, xuân về rộn rã bút đơm hoa, đưa tình khai bút làn hương mới, lời chúc đầu năm ấm mọi nhà)
X