Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Câu đối Tết - Lời chúc câu đối mừng xuân hay, đẹp, ý nghĩa

Lời chúc hay

 Liên tọa đài tiền hoa hữu thực
Bồ đề thụ thượng quả thanh nhàn
 Tiên tổ phương danh lưu quốc sử
Tử tôn tích học hiển gia phong
 Tiên tổ phương danh lưu quốc sử
Tử tôn tích học hiển gia phong
 Trúc bảo bình an, tài lợi tiến
Mai khai phú quý, lộc quyền lai
 Phúc mãn đường, niên tăng phú quý
Đức lưu quang, nhật tiến vinh hoa
 Địa sinh tài, thế nghiệp quang huy
Thiên tứ phúc, gia thanh hiện thái
 Tân niên, hạnh phúc bình an tiến
Xuân nhật, vinh hoa phú quý lai
 Thiên địa vô tư, tích thiện tự nhiên thiện
Thánh hiền hữu giáo, tu thân khả dĩ vinh
 Thảo ốc an cư, tích kim quang đắc đức
Bố y tùy phận, cầu phúc đức lai tài
 Niệm tiên tổ, duật tu quyết đức
Khải hậu nhân, trường phát kỳ tường
X