Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Vân Tay - Xem Bói Vân Tay Đoán Vận Mệnh Đời Người chuẩn xác

Vân Tay - Xem Bói Vân Tay Đoán Vận Mệnh Đời Người chuẩn xác

Dự đoán tương lai giàu nghèo qua những đường vân đặc biệt trong bàn tay

Dự đoán tương lai giàu nghèo qua những đường vân đặc biệt trong bàn tay

Trong lòng bàn tay, ngoài 3 đường chỉ tay cơ bản là đường Tâm đạo, Sinh đạo và Trí đạo, còn có những đường vân đặc biệt khác như vân đảo, vân lưới... Mỗi đường vân mang ý nghĩa không giống nhau. Tuy nhiên, chúng càng đậm, rõ và liền mạch càng tốt, ngụ ý rằng cuộc sống của bạn giàu sang và nhiều thành công.

Nhìn các dạng đường vân ở Ấn Đường, dự đoán cát hung của chủ nhân

Nhìn các dạng đường vân ở Ấn Đường, dự đoán cát hung của chủ nhân

Ấn Đường - khoảng cách giữa 2 đầu lông mày, là bộ vị quan trọng trong nhân tướng học để dự đoán cát hung, tài vận, sự nghiệp, sức khỏe... của mỗi người. Ngoài các đặc điểm về độ rộng, hình dáng, khí sắc... thì các đường vân ở Ấn Đường cũng hàm chứa những thông tin nhất định về chủ nhân.

Vân tay hình chóp

Vân tay hình chóp

<FONT face=Arial> <DIV style="DISPLAY: none" align=left> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=left border=0> <TBODY> <TR> <TD><IMG height=100 src="/newsimage/thumbnail/2009/10/image_25509_vantayhinhchop.jpg" width=100 border=1 name=imagePhoto> </TD></TR> <TR> <TD class=Image align=left><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: arial"><I></I></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>Nếu như bạn có vân tay dạng hình vòm, chóp: Bạn là người có óc sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú. </FONT>

X