Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Ngày Tam Nương 2019 là ngày nào? Có thật là không được cưới hỏi vào ngày Tam Nương?

Thứ Ba, 06/11/2018 11:38 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Tam Nương là 1 trong những ngày Bách Kị, được coi là ngày xui xẻo, đại hung. Vậy ngày Tam Nương 2019 là ngày nào, cần phải kiêng kị những điều gì?
 

1. Ngày Tam Nương là ngày gì?

 
Tam Nương ở đây được hiểu là 3 người đàn bà. Ngày Tam Nương bắt nguồn từ truyền thuyết về 3 mỹ nhân thời cổ đại đã làm sụp đổ 3 triều đại phong kiến của Trung Quốc. 

 
ngay tam nuong nam 2019 la ngay nao
 
 
Theo dân gian, Tam Nương ở đây chỉ 3 nàng tuyệt sắc giai nhân Muội Hỷ, Đát Kỷ và Bao Tự - người đã khiến những ông vua háo sắc biến thành hôn quân, từng bước làm sụp đổ triều nhà Hạ, nhà Thương và nhà Tây Chu. 
 
Thay vì xét tội những ông vua háo sắc kia, dân gian cho rằng “hồng nhan họa thủy”, quy kết tội mất nước là do những người phụ nữ kia gây nên, chính họ mới là người mang đến xui xẻo cho cả triều đại. 
 
Tuy không có bằng chứng gì chứng minh những điều suy diễn trên là sự thực nhưng người xưa cho rằng muốn mọi việc được thuận lợi thì cần phải tránh ngày Tam Nương, nhất là khi làm những việc đại sự trong đời. 
 
Một tháng có 6 ngày Tam Nương, tương truyền 6 ngày đó ứng với ngày sinh và ngày mất của 3 người đẹp kia. Chính vì gắn với những người phụ nữ mang đến sự xui xẻo cho cả 1 triều đại phong kiến nên những ngày đó cũng bị coi là xui xẻo, là ngày xấu.
 
Theo đó, theo Lịch vạn niên, các ngày mùng 3, 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch hàng tháng là ngày Tam Nương, tránh khởi sự quan trọng như xuất hành, động thổ, cưới hỏi… Vậy bạn có biết ngày Tam Nương 2019 là ngày nào, theo dõi ngay phần dưới đây nhé.
 

2. Ngày Tam Nương 2019 là ngày nào theo từng tháng dương lịch?

 
xem lich ngay tam nuong 2019
 

Ngày Tam Nương tháng 1/2019 dương lịch


Ngày Tam Nương năm 2019 trong tháng 1 dương lịch gồm có: 
 
Ngày 2/1/2019 dương lịch, ứng với ngày 27/11 năm Mậu Tuất.
Ngày 8/1/2019 dương lịch ứng với ngày 3/12 năm Mậu Tuất.
Ngày 12/1/2019 dương lịch, ứng với ngày 7/12 năm Mậu Tuất.
Ngày 18/1/2019 dương lịch, ứng với ngày 13/12 năm Mậu Tuất.
Ngày 23/1/2019 dương lịch, ứng với ngày 18/12 năm Mậu Tuất.
Ngày 27/1/2019 dương lịch, ứng với ngày 22/12 năm Mậu Tuất.
 

Ngày Tam Nương tháng 2/2019 dương lịch

 
Ngày 1/2/2019 dương lịch, ứng với ngày 27/12 năm Mậu Tuất.
Ngày 7/2/2019 dương lịch, ứng với ngày 3/1 năm Kỷ Hợi.
Ngày 11/2/2019 dương lịch, ứng với ngày 7/1 năm Kỷ Hợi.
Ngày 17/2/2019 dương lịch, ứng với ngày 13/1 năm Kỷ Hợi.
Ngày 22/2/2019 dương lịch, ứng với ngày 18/1 năm Kỷ Hợi.
Ngày 26/2/2019 dương lịch, ứng với ngày 22/1 năm Kỷ Hợi.
 

Ngày Tam Nương tháng 3/2019 dương lịch

 
Ngày 3/3/2019 dương lịch, ứng với ngày 27/1 năm Kỷ Hợi.
Ngày 8/3/2019 dương lịch, ứng với ngày 3/2 năm Kỷ Hợi.
Ngày 12/3/2019 dương lịch, ứng với ngày 7/2 năm Kỷ Hợi.
Ngày 18/3/2019 dương lịch, ứng với ngày 13/2 năm Kỷ Hợi.
Ngày 23/3/2019 dương lịch, ứng với ngày 18/2 năm Kỷ Hợi.
Ngày 27/3/2019 dương lịch, ứng với ngày 22/2 năm Kỷ Hợi.
 

Ngày Tam Nương tháng 4/2019 dương lịch

 
Ngày 1/4/2019 dương lịch, ứng với ngày 27/2 năm Kỷ Hợi.
Ngày 7/4/2019 dương lịch, ứng với ngày 3/3 năm Kỷ Hợi.
Ngày 11/4/2019 dương lịch, ứng với ngày 7/3 năm Kỷ Hợi.
Ngày 17/4/2019 dương lịch, ứng với ngày 13/3 năm Kỷ Hợi.
Ngày 22/4/2019 dương lịch, ứng với ngày 18/3 năm Kỷ Hợi.
Ngày 26/4/2019 dương lịch, ứng với ngày 22/3 năm Kỷ Hợi.
 

Ngày Tam Nương tháng 5/2019 dương lịch

 
Ngày 1/5/2019 dương lịch, ứng với ngày 27/3 năm Kỷ Hợi.
Ngày 7/5/2019 dương lịch, ứng với ngày 3/4 năm Kỷ Hợi.
Ngày 11/5/2019 dương lịch, ứng với ngày 7/4 năm Kỷ Hợi.
Ngày 17/5/2019 dương lịch, ứng với ngày 13/4 năm Kỷ Hợi.
Ngày 22/5/2019 dương lịch, ứng với ngày 18/4 năm Kỷ Hợi.
Ngày 26/5/2019 dương lịch, ứng với ngày 22/4 năm Kỷ Hợi.
Ngày 31/5/2019 dương lịch, ứng với ngày 27/4 năm Kỷ Hợi.
 

Ngày Tam Nương tháng 6/2019 dương lịch

 
Ngày 5/6/2019 dương lịch, ứng với ngày 3/5 năm Kỷ Hợi.
Ngày 9/6/2019 dương lịch, ứng với ngày 7/5 năm Kỷ Hợi.
Ngày 15/6/2019 dương lịch, ứng với ngày 13/5 năm Kỷ Hợi.
Ngày 20/6/2019 dương lịch, ứng với ngày 18/5 năm Kỷ Hợi.
Ngày 24/6/2019 dương lịch, ứng với ngày 22/5 năm Kỷ Hợi.
Ngày 29/6/2019 dương lịch, ứng với ngày 27/5 năm Kỷ Hợi.
 

Ngày Tam Nương tháng 7/2019 dương lịch

 
Ngày 5/7/2019 dương lịch, ứng với ngày 3/6 năm Kỷ Hợi.
Ngày 9/7/2019 dương lịch, ứng với ngày 7/6 năm Kỷ Hợi.
Ngày 15/7/2019 dương lịch, ứng với ngày 13/6 năm Kỷ Hợi.
Ngày 20/7/2019 dương lịch, ứng với ngày 18/6 năm Kỷ Hợi.
Ngày 24/7/2019 dương lịch, ứng với ngày 22/6 năm Kỷ Hợi.
Ngày 29/7/2019 dương lịch, ứng với ngày 27/6 năm Kỷ Hợi.
 

Ngày Tam Nương tháng 8/2019 dương lịch

 
Ngày 3/8/2019 dương lịch, ứng với ngày 3/7 năm Kỷ Hợi.
Ngày 7/8/2019 dương lịch, ứng với ngày 7/7 năm Kỷ Hợi.
Ngày 13/8/2019 dương lịch, ứng với ngày 13/7 năm Kỷ Hợi.
Ngày 18/8/2019 dương lịch, ứng với ngày 18/7 năm Kỷ Hợi.
Ngày 22/8/2019 dương lịch, ứng với ngày 22/7 năm Kỷ Hợi.
Ngày 27/8/2019 dương lịch, ứng với ngày 27/7 năm Kỷ Hợi.
 

Ngày Tam Nương tháng 9/2019 dương lịch

 
Ngày 1/9/2019 dương lịch, ứng với ngày 3/8 năm Kỷ Hợi.
Ngày 5/9/2019 dương lịch, ứng với ngày 7/8 năm Kỷ Hợi.
Ngày 11/9/2019 dương lịch, ứng với ngày 13/8 năm Kỷ Hợi.
Ngày 16/9/2019 dương lịch, ứng với ngày 18/8 năm Kỷ Hợi.
Ngày 20/9/2019 dương lịch, ứng với ngày 22/8 năm Kỷ Hợi.
Ngày 25/9/2019 dương lịch, ứng với ngày 27/8 năm Kỷ Hợi.
 

Ngày Tam Nương tháng 10/2019 dương lịch

 
Ngày 1/10/2019 dương lịch, ứng với ngày 3/9 năm Kỷ Hợi.
Ngày 5/10/2019 dương lịch, ứng với ngày 7/9 năm Kỷ Hợi.
Ngày 11/10/2019 dương lịch, ứng với ngày 13/9 năm Kỷ Hợi.
Ngày 16/10/2019 dương lịch, ứng với ngày 18/9 năm Kỷ Hợi.
Ngày 20/10/2019 dương lịch, ứng với ngày 22/9 năm Kỷ Hợi.
Ngày 25/10/2019 dương lịch, ứng với ngày 27/9 năm Kỷ Hợi.
Ngày 30/10/2019 dương lịch, ứng với ngày 3/10 năm Kỷ Hợi.
 

Ngày Tam Nương tháng 11/2019 dương lịch

 
Ngày 3/11/2019 dương lịch, ứng với ngày 7/10 năm Kỷ Hợi.
Ngày 9/11/2019 dương lịch, ứng với ngày 13/10 năm Kỷ Hợi.
Ngày 14/11/2019 dương lịch, ứng với ngày 18/10 năm Kỷ Hợi.
Ngày 18/11/2019 dương lịch, ứng với ngày 22/10 năm Kỷ Hợi.
Ngày 23/11/2019 dương lịch, ứng với ngày 27/10 năm Kỷ Hợi.
Ngày 28/11/2019 dương lịch, ứng với ngày 3/11 năm Kỷ Hợi.
 

Ngày Tam Nương tháng 12/2019 dương lịch

 
Ngày 2/12/2019 dương lịch, ứng với ngày 7/11 năm Kỷ Hợi.
Ngày 8/12/2019 dương lịch, ứng với ngày 13/11 năm Kỷ Hợi.
Ngày 13/12/2019 dương lịch, ứng với ngày 18/11 năm Kỷ Hợi.
Ngày 17/12/2019 dương lịch, ứng với ngày 22/11 năm Kỷ Hợi.
Ngày 22/12/2019 dương lịch, ứng với ngày 27/11 năm Kỷ Hợi.
Ngày 28/12/2019 dương lịch, ứng với ngày 3/12 năm Kỷ Hợi.
 

3. Ngày Tam Nương 2019 kiêng kị điều gì?

 
Ngày Tam Nương 2019 không nên làm gì? Nếu bạn đã biết ngày Tam Nương năm 2019 là ngày nào, vậy thì không thể không tìm hiểu ngày Tam Nương nên kiêng kị gì. 

kieng ki ngay Tam nuong
 
 
Theo quan niệm dân gian, người ta cho rằng ngày này mang đến nhiều điều xui xẻo, cụ thể như sau: “Ngày mùng 3, mùng 7 đầu tháng, ngày 13, 18 giữa tháng, ngày 22, 27 cuối tháng, làm việc mưu sự bất thành, đón dâu cưới gả tuyệt tự, động thổ nhà không người ở, xây nhà chưa xong đã làm tang sự, đi thuyền dễ lật thuyền, làm quan nhậm chức khó có đường về quê”.
 
Từ đó có thể thấy, ngày Tam Nương không chỉ không tốt cho việc cưới gả mà còn không thuận lợi khi xuất hành, xây cất, hành sự… dù không gặp xui xẻo thì cũng sẽ bị kẻ xấu hãm hại. Mời bạn đọc thêm Ngày Kim Thần Thất Sát là gì? Cưới hỏi, sinh con ngày này có sao không?
 
Người xưa cho rằng trong ngày Tam Nương tốt nhất không nên ra đường để tránh tai bay vạ gió, càng không được cãi cọ, đánh nhau vì dễ nóng giận mà làm chuyện thiếu kiểm soát gây ra hậu quả khó lường.
 
Nhiều người tin rằng chỉ ngày rằm và mùng 1 mới phải kiêng kị chuyện ấy, song theo quan niệm dân gian thì cả ngày Tam Nương cũng không nên tránh bởi dễ phạm tội dâm ô. 
 
Với những việc quan trọng như cưới gả, xây cất nhà cửa, khai trương mở cửa hàng, kí kết hợp đồng, động thổ xây nhà… thì càng phải tránh ngày này. Tuy đó chỉ là quan niệm dân gian, không có sự chứng thực của yếu tố khoa học nhưng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, muốn thuận lợi suôn sẻ mọi bề thì đừng tùy tiện bỏ qua điều này.

Để khởi đại sự, bạn nên XEM NGÀY ĐẸP - XEM NGÀY TỐT ĐỂ LÀM VIỆC THUẬN LỢI
 
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!
1 bình luận
Trần Yến
Trần Yến
Con gái sinh vào các ngày tam nương có tốt ko? Cám ơn!

Tin cùng chuyên mục

X