Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Văn khấn lễ Tân gia ăn mừng nhà mới

Hướng dẫn chi tiết văn khấn cúng Tân gia dọn về nhà mới đúng chuẩn theo phong tục cổ truyền Việt Nam để bạn đọc tham khảo.

Van khan cung Tan Gia An mung nha moi Dung Chuan
 

1.  Ý nghĩa:


Nhân lễ cúng Tân gia

2.  Sắm lễ cúng Tân gia


Hương, hoa, vàng mã, trầu, rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo quân, Thổ thần, Gia Tiên.

3. Văn khấn cúng Tân gia đúng chuẩn theo Văn khấn cổ truyền


 Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
 
Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày…. tháng.......... năm ...........

Ngụ tại: ………………………………...........
 
Tín chủ con là ............................................
 
Thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên truởc án toạ Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Kính cẩn tâu rằng:
 
Ngài giữ ngôi nam thái
Trừ tai cứu hoạ, bảo vệ dân lành
Nay bản gia hoàn tất công trình
Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa
 
Nhân lễ khánh hạ, kính cẩn tâu trình:
 
Cầu xin gia đình, an ninh khang thái
Làm ăn tấn tới, tài lộc dồi dào
Cửa rộng nhà cao, trong êm ngoài ấm
Vợ chồng hoà thuận, con cháu sum vầy
Cúi nhờ ân đức cao dày
Đoái thương phù trì bảo hộ.
 
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ bảo trì.
 
X