Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Văn khấn Mùng 1 và ngày rằm

Văn khấn Gia tiên mùng 1 và 15 hàng tháng

Văn khấn Gia tiên mùng 1 và 15 hàng tháng

Theo tục lệ xưa để lại, cứ vào ngày mồng Một và chiều tối ngày Rằm âm lịch hàng tháng, các gia đình người Việt Nam thường làm lễ cúng Gia Thần, Gia Tiên để cầu xin cho mọi người trong gia đình được kh

Chuyên mục văn khấn khác

X