Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Văn khấn cúng lễ tại Đình, Đền, Chùa, Miếu, Phủ

Văn khấn lễ Phật ở chùa

Văn khấn lễ Phật ở chùa

Việc sửa soạn đi lễ Chùa, sắm lễ vật để đi lễ Chùa đều có những quy định mà người hành lễ phải tuân thủ

Văn khấn Lễ Đức Ông

Văn khấn Lễ Đức Ông

Việc sửa soạn đi lễ chùa, hoặc sắm lễ vật để đi chùa cúng Đức ông, văn khấn cúng Đức ông như thế nào, người đi lễ cần phải biết những quy định căn bản của nhà chùa mà người hành lễ phải tuân thủ.

Văn khấn Lễ Đức Thánh Hiền

Văn khấn Lễ Đức Thánh Hiền

Chi tiết bài văn khấn lễ Đức Thánh Hiền, cách sắm lễ cúng khấn Đức Thánh Hiền đúng cách nhất để lời cầu khấn thấu tới thần linh

Văn khấn Lễ Thánh Sư

Văn khấn Lễ Thánh Sư

Để tỏ lòng biết ơn đến Ông Tổ nghề, Lịch ngày TỐT xin gợi ý bài văn khấn Thánh sư sau đây, hi vọng sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, thành công trong sự nghiệp của mình và gia đình.

Văn khấn Lễ Thần Tài

Văn khấn Lễ Thần Tài

Tham khảo cách sắm lễ và văn khấn Thần tài đúng cách nhất để cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc

Văn khấn CẦU DUYÊN trước ban thờ Mẫu

Văn khấn CẦU DUYÊN trước ban thờ Mẫu

Bài văn khấn cầu duyên trước ban thờ Mẫu chuẩn. Hướng dẫn cầu duyên trước Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu Thoái để tình duyên đến, tình cảm thuận lợi.

X