Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Văn khấn Tang Lễ, giỗ chạp

Văn khấn Lễ Chầu Tổ (Văn khấn trong tang lễ)

Văn khấn Lễ Chầu Tổ (Văn khấn trong tang lễ)

Lễ Chầu Tổ là lễ sau khi làm lễ Hồi Linh ở bàn thờ tang xong thì làm lễ cáo yết với Tổ Tiên ở bàn thờ chính, nếu là gia đình nhà con thứ thì yết cáo tại nhà thờ của chi họ, nơi thờ ông bà nội, hoặc cụ

Văn khấn Lễ Đại Tường (Giỗ Hết)

Văn khấn Lễ Đại Tường (Giỗ Hết)

Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất. Lịch ngày TỐT hướng dẫn cách sắm lễ và văn khấn lễ Đại Tường

Văn khấn Lễ Cát Kỵ (Giỗ Thường) - Cúng Gia Tiên

Văn khấn Lễ Cát Kỵ (Giỗ Thường) - Cúng Gia Tiên

Lễ Cát Kỵ là lễ giống thường, là ngày giỗ của người quá cố kể từ năm thứ ba trở đi. Lịch ngày TỐT hướng dẫn cách sắm lễ, cúng bái, văn khẫn lễ Cát Kỵ đúng chuẩn theo phong tục cổ truyền Việt Nam.

X