Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Văn khấn theo các nghi lễ khác

Văn khấn giải trừ bệnh tật

Văn khấn giải trừ bệnh tật

Con người sinh ra trong cõi này không thể tránh khỏi ốm đau, bệnh tật. Để giải trừ bớt bệnh tật, bạn cũng có thể thành tâm sắm lễ và cầu khấn theo bài khấn giải trừ bệnh tật sau đây.

Văn khấn cúng đầy tháng, cúng mụ

Văn khấn cúng đầy tháng, cúng mụ

Lễ cúng đầy tháng cho bé con trai, con gái tròn 30 ngày tuổi là hình thức tín ngưỡng dân gian mang đậm dấu ấn của tín ngưỡng thờ mẫu, qua đó cho thấy tín ngưỡng dân gian tâm linh của người Việt nói ch

Văn khấn bán khoán con vào chùa

Văn khấn bán khoán con vào chùa

Lễ bán khoán là lễ cầu xin chư vị Phật Thánh nhận trẻ nhỏ làm con bán và phù hộ cho chúng được khỏe mạnh, thông minh đến tuổi trưởng thành.

Văn khấn cúng lễ Thượng Thọ

Văn khấn cúng lễ Thượng Thọ

Theo phong tục xưa nhà nào có ông, bà, cha, mẹ thọ từ 70 tuổi trở lên đều làm lễ Thượng Thọ cho ông, bà, cha, mẹ. Đây là tập tục thể hiện đạo lý làm người, uống nước nhớ nguồn, kính trọng biết ơn ngườ

X