Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Thần Tài - Cúng Thần Tài đúng cách để cả năm Vinh Hoa Phú Quý

Thần Tài - Cúng Thần Tài đúng cách để cả năm Vinh Hoa Phú Quý

Bố trí ban Thần Tài đúng chuẩn

Bố trí ban Thần Tài đúng chuẩn

Tục thờ Thần Tài tại nhà, cửa hàng, cửa hiệu của người Việt xuất phát từ mong muốn tài lộc dồi dào, làm ăn phát đạt. Nhưng không phải ai cũng nắm được cách bố trí ban thần tài đúng chuẩn.

Vị trí đặt ban thờ Thần Tài, Thần Y chuẩn phong thủy

Vị trí đặt ban thờ Thần Tài, Thần Y chuẩn phong thủy

Trong phong thủy vị trí thần Tài và thần Y được coi là 2 huyệt vị vô cùng quan trọng trong một ngôi nhà. Vị trí tài vị nơi có thần Tài ngự được Tài tinh đóng chiếu, vị trí sức khỏe có thần Y ngự được Thọ tinh đóng chiếu.

X